ICT-demokratialla 2020-luvulle!

Demokratiaa voi kuvata kansanvaltana. Perusajatuksen mukaan valta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. Demokratian ominaispiirteenä tärkeimmistä asioista päättää joko kansa itse tai kansan vaaleilla valitsema toimielin kuten eduskunta, valtuusto tai neuvosto. Seuraavat kuntavaalit järjestetään vuonna 2017 ja eduskuntavaalit 2019. Kolmen vaalin supervuosi ajoittuu vuodelle 2018, jolloin järjestetään uudet maakuntavaalit sekä perinteiset presidentinvaalit ja seurakuntavaalit. Demokratian […]

Lue lisää

Voihan Pohjois-Savo!?

Otsikon perään sopii sekä huutomerkki että kysymysmerkki. Aloitan huutomerkillä. Maanantaina kokoonnuimme kuntien, kuntayhtymien ja valtion aluehallinnon edustajien kanssa yhteiseen tilaisuuteen, jossa oli tarkoitus linjata yhteistä tulevaisuutta. Maakuntajohtajan sanoin lopputulos oli kuitenkin vain lisää kokouksia. Olen kotoisin Etelä-Savosta, joka on valtakunnallisesti tunnettu Savonlinnan ja Mikkelin eripuraisuudesta. Muuttaessani reilut neljä vuotta sitten Pohjois-Savoon ajattelin, että tässä maakunnassa […]

Lue lisää

Some on tehty meitä varten

”Maailma on minun, maailma on sinun – Maailma on tehty meitä varten – Jokainen tänne jonkun jäljen jättää” näin laulelee Haloo Helsinki muutaman vuoden takaisessa biisissä. Sanoitus kuvaa mielestäni hyvin myös sosiaalista mediaa, jossa tieto on minun, sinun ja tehty meitä varten. Lisäksi jokainen käyttäjä jättää sosiaalisen mediaan oman jälkensä. Näin ollen sosiaalisen median kautta […]

Lue lisää

Kunnallisjohto tarvitsee yrittäjiä

Virkamiesjohto, luottamusmiesjohto ja yrittäjät muodostavat tulevaisuuden Kunnallisjohdon. Paikallisten yrittäjien aktiivisuus on keskeisessä roolissa elinvoimaisessa kunnassa. Yrittäjät luovat palveluja ja markkinoita sekä tarjoavat työtä ja toimeentuloa. Kaikki asioita, joista kehittyvä kunta on riippuvainen. Myös valtakunnalliset linjaukset johtavat järjestäjä-tuottaja mallien kautta yhä avoimempiin markkinoihin ja monipuolisempaan palvelutuotantoon. Perinteiset julkiset palvelut saavat rinnalleen sparraavia yksityisen ja kolmannen sektorin […]

Lue lisää

Talven jälkeen koittaa kesä myös Tuusniemellä

Jos talvi kestää marraskuusta maaliskuun, kevät huhtikuusta toukokuuhun, kesä kesäkuusta elokuuhun ja syksy syyskuusta lokakuuhun on talvi reilusti pisin vuodenaikamme. Talven käsite on tosin viime vuosina muuttunut, siihen ei enää välttämättä yhdistetä lunta ja pakkasta, sade ja pimeys riittää. Kesään jaksan silti vielä uskoa, ei joka kesä voi olla sateinen ja kolea, olisiko tuleva kesä […]

Lue lisää

Digitaalinen kunta 2020

”Tulevaisuuden Suomessa julkinen sektori tarjoaa asiakkailleen nerokkaita sähköisiä palveluja. Nykyaikaistamalla asiointipalveluja helpotetaan kaikkien elämää ja säästetään veronmaksajien rahoja.” Valtiovarainministeriön julkaisema Tarina paremmin toimivasta Suomesta kuvaa Suomalaisten toiveita sähköiseltä asioinnilta. Tämän pohdinnan kautta syntyi yhdeksän digiperiaatetta, joiden tulisi auttaa julkishallinnossa työskenteleviä palvelukehityksessä. Kehitämme palvelut asiakaslähtöisesti. Poistamme turhan asioinnin. Rakennamme helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita. Tuotamme asiakkaalle hyötyä […]

Lue lisää

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus on kunnan ylimmän viranhaltijajohdon näkemys kunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Katsauksessa tavallisesti esitetään olennaisimmat tapahtumat kertomusvuonna ja välittömästi sen päättymisen jälkeen ennen tilinpäätöksen valmistumista. Tässä kunnanjohtajan katsauksessa katson hieman pidemmälle, noin valtuustokauden mittaiseen ajanjaksoon tästä hetkestä taaksepäin. Aloitin Tuusniemen kunnanjohtajana maaliskuussa 2012. Kunta oli nousukauden jälkeisinä vuosina pysynyt hyvin pinnalla, sillä […]

Lue lisää

Johtajavalinnat piiloon?

Olen seurannut erityisesti julkisen, mutta myös yksityisen sektorin johtajavalintoja viimeisen viiden vuoden ajan hyvinkin tarkasti. Asia on ammatillisesti erittäin kiinnostavaa, samoin kuin kaikki johtamiseen liittyvä alan kirjallisuus ja kirjoitukset. Julkiselle sektorilla käytetään muutamia poikkeuksia lukuunottamatta yleensä mahdollisimman avointa menettelyä, jossa toki valinnan suorittavat toimielimet tekevät päätökset, mutta joihin liittyy hakijoiden julkistaminen ja haun eri vaiheista uutisointi. […]

Lue lisää

Somea ja muuta kuntaviestintää

Pääsin viime syksynä pohtimaan kuntaviestintää esitellessäni Tuusniemen toimintamalleja kunta-alan viestintäasiantuntijoille Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Tulin siihen tulokseen, että kokoisekseen kunnaksi Tuusniemellä ollaan viestintä-asioissa oman alan ehdotonta valtakunnallista kärkeä. Meillä ei ole mitään hävettävää, viestimme avoimesti ja monikanavaisesti, monesti myös hyvin reaaliaikaisesti. Halutessaan kuntalaisilla ja asianosaisilla on erinomaiset mahdollisuudet perehtyä ajankohtaisiin asioihin ja tarvittaessa tuoda myös omat näkemyksensä esille. Erityisen […]

Lue lisää

Kunnanjohtaja pelaajavalmentajana

Tuusniemen kunta tekee vuodelta 2015 paljon odotettua paremman tuloksen. Vuosittainen tasapainottaminen sekä pidemmän ajan toiminnan ja talouden saneerausohjelma ovat hillinneet menojen kasvua. Valtio on myös kohdellut meitä hyvin sekä valtionosuuksien että verotulojen muodossa. Kiittämättä ei sovi jättää yhteistyötä Kuopion kaupungin kanssa mm. perusterveydenhuollossa sekä kirjasto- ja kansalaisopistopalveluissa. Kunnan menestys ei ole kuitenkaan pelkästään talouden varassa, […]

Lue lisää

Elinkeinojen kehittämistä vai elinkeinopolitiikka?

Elinkeino voidaan määritellä ammatiksi, jossa ihmiset ovat työssä ja josta he saavat rahaa tai muutoin toimeentulonsa. Näitä ammattialoja pyritään kehittämään niin, jotta ne tarjoaisivat mahdollisimman monelle työtä ja toimeentuloa. Kunnissa käytetään usein myös termiä elinkeinopolitiikka, jossa poliittisin keinoin ja päätöksin pyritään samaan lopputulokseen. Pohtia voidaan toki onko poliittinen käsittely elinkeinoasioita edistävää vai haittaavaa tai vähintäänkin […]

Lue lisää

Ennennäkemätön liikennereformi

Osallistun parasta aikaa Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen sekä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon liittojen järjestämille Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäiville. Suomessa on käynnissä ennennäkemätön liikennereformi, jonka kohteena ovat rautatie-, lento- ja tieliikenne. Tämän johdosta nämä perinteikkäät päivät ovat ajankohtaisuuden näkökulmasta oikealla paikallaan. Valtakunnallisesti tarkasteltuna rautateitä hyödyntäviä junayhteyksiä karsitaan, lentokenttien määrää tarkastellaan kriittisesti ja suuria tiehankkeita ei lähivuosina käynnistetä. Onneksi […]

Lue lisää

Johtamisesta, viestinnästä ja digitalisaatiosta

Johtaminen on vahvaa viestintää puheella, tekstillä, käyttäytymisellä, olemuksella ja toiminnalla. Johtajan tulee luottaa itseensä, olla se kuka haluaa olla, kunnioittaen toisia ja oppien ympäristöstään. Samat ohjeet pätevät käyttäytymiseen sosiaalisissa medioissa. Uudenlaisten viestintävälineiden käyttö ei ole kaikille johtajille luonnollista, joillekin jopa vastenmielistä tai pelottavaa. Kuntajohtajakollegoita olen kannustanut tutustumaan eri palveluihin ja kokeilemaan miten ne omaan johtamistyylin […]

Lue lisää

Mikä siinä sotessa on niin vaikeaa?

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen kaikille kansalaisille mahdollisimman tasapuolisesti, ennakoivasti ja kattavasti on ollut yksi puhutuimmista aiheista viimeisen 10 vuoden ajan. Asiaa ovat pyrkineet edistämään useat hallituspuolueet, pääministerin ja vastaavien ministereiden ja lukuisten selvitysmiesten johdolla. Mitä sitten olemme saaneet aikaan? Tekisi mieli sanoa, että emme yhtään mitään. Ehkä todenmukaisempaa on kuitenkin todeta, että onneksi edes muutoksen […]

Lue lisää

Maakunnallisesta ICT-himmelistä, matkailusta ja markkinoinnista

”Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy toimii omistajiensa yhteisenä ICT- ja muiden hallintoon liittyvien palveluiden yhteishankintayksikkönä ja tuottajana maakunnallisen tietohallintostrategian mukaisesti. ICT-palvelumme sisältävät mm. tietoliikenne-, työasema-, tietojärjestelmä-, tietoturva- ja tukipalveluita. Lisäksi palveluihimme kuuluu talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.” Lähde: www.pttk.fi Pttk:n omistajina toimivat Pohjois-Karjalan kunnat ovat luottaneet toisiinsa ja päättäneet, että yksi yhteinen tukipalvelutoimija on useita erillisiä toimijoita parempi […]

Lue lisää

Kuntien rooli muuttuu – mihin kunnallisverot menevät?

Onko ansiotuloista perittävä kunnallisvero sijoitus kotikuntasi elinvoimaisuuteen, vastine käyttämillesi palveluille vai tulonsiirto sitä enemmän tarvitseville? Vastaus riippuu ainakin osittain tulojen mukaan progressiivisesti kasvavasta verojen osuudesta. Tiettyjä peruspalveluja käytämme elämäntilanteesta riippuen suurin piirtein saman verran. Näiden lisäksi rahoitamme kunnan elinvoimahankkeita kuten kaavoitusta, yrityspalveluja, teknistä infrastruktuuria sekä yleishallintoa. Tulonsiirroissa taas on kysymys siitä, että maksettujen verojen määrä […]

Lue lisää

En elä työtä varten vaan teen työtä elämää varten

Olen 37-vuotias yhteiskuntatieteiden maisteri ja kunnanjohtaja. Minua kiinnostavat asiat liittyvät yhteiskunnallisiin muutoksiin, kunta-alaan, johtamiseen, yritystoimintaan, markkinointiin, liikuntaan ja luontoon. Näistä näkökulmista kirjoitan myös Kunnanjohtajan kuukausiblogia, joka käsittelee ajankohtaisia asioita meiltä ja muualta. Tämän esittelykirjoituksen jälkeen seuraava blogikirjoitus on odotettavissa juhannuksen jälkeen. Aiemmat blogikirjoitukset löytyvät täältä. Omasta taustastani sen verran, että olen kotoisin Rantasalmelta Etelä-Savosta, asun nykyään Siilinjärven […]

Lue lisää