Kunnallisjohto tarvitsee yrittäjiä

Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa on erittäin tärkeää myös Tuusniemen kunnalle.

Virkamiesjohto, luottamusmiesjohto ja yrittäjät muodostavat tulevaisuuden Kunnallisjohdon. Paikallisten yrittäjien aktiivisuus on keskeisessä roolissa elinvoimaisessa kunnassa. Yrittäjät luovat palveluja ja markkinoita sekä tarjoavat työtä ja toimeentuloa. Kaikki asioita, joista kehittyvä kunta on riippuvainen. Myös valtakunnalliset linjaukset johtavat järjestäjä-tuottaja mallien kautta yhä avoimempiin markkinoihin ja monipuolisempaan palvelutuotantoon. Perinteiset julkiset palvelut saavat rinnalleen sparraavia yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita.

Kunnallinen päätöksenteko tarvitsee myös yrittäjiä ja yrittäjämyönteisiä vaikuttajia. Yrittäjillä on taito uudistua, elää ajassa ja pohtia tulevaa. Etenkin nuorempi yrittäjäsukupolvi on myös koulutettua, joustavaa ja ajan trendejä tunnistavaa. He ovat kasvaneet digitalisoituneessa, avoimessa ja kansainvälistyvässä maailmassa. Heillä on taitoja, joita oman osaamisen tuotteistaminen, itsensä työllistäminen ja menestys tulevat vaatimaan. Parhaimmillaan heiltä riittää jakaa osaamista, työtä ja toimeentuloa myös lukuisille työntekijöille. Kunnan tehtävä on luoda yrittäjille mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen.

Suomen Yrittäjien perinteinen Kunnallisjohdon seminaari järjestetään tänä vuonna Porissa. Tapahtuma kerää 18.—19.5. Poriin noin 900 kunnanjohtajaa, elinkeinojohtajaa, kunnanvaltuutettua, yrittäjävaikuttajaa ja muita kunta-alan asiantuntijoita. Seminaari on Suomen suurin yrittäjien ja kuntapäättäjien kohtaamispaikka, jonka suosia kasvaa vuosi vuodelta. Seminaari lupaa mahdollisuuksia syventää omaa osaamistasi ja verkostoitua muiden alan ammattilaisten kanssa. Seminaarissa ei unohdeta myöskään rentoa yhdessäoloa, jota hyvä yhteistoiminta aina sopivassa suhteessa kaipaa.