Kunnanjohtajan katsaus

Tuusniemen kunnantalo kesäisessä auringonpaisteessa Keskitien kupeessa.

Kunnanjohtajan katsaus on kunnan ylimmän viranhaltijajohdon näkemys kunnan toiminnan ja talouden kehityksestä päättyneellä tilikaudella. Katsauksessa tavallisesti esitetään olennaisimmat tapahtumat kertomusvuonna ja välittömästi sen päättymisen jälkeen ennen tilinpäätöksen valmistumista. Tässä kunnanjohtajan katsauksessa katson hieman pidemmälle, noin valtuustokauden mittaiseen ajanjaksoon tästä hetkestä taaksepäin.

Aloitin Tuusniemen kunnanjohtajana maaliskuussa 2012. Kunta oli nousukauden jälkeisinä vuosina pysynyt hyvin pinnalla, sillä julkisen talouden haasteet tulivat useamman vuoden viiveellä yksityisen sektorin tilanteeseen nähden. Nopeasti oli nähtävissä, että 2000-luvun alun hyvien vuosien tapaan Tuusniemellä ei voida enää jatkaa. Kun tulevaisuutta tarkasteli sen hetkisten tietojen pohjalta 5-10 vuoden päähän, oli nähtävissä enemmän kysymyksiä kuin vastauksia.

Henkilöstön ja luottamushenkilöiden tiedon tarve muuttuneesta tilanteesta oli suuri. Tiedonjakamisen lisäksi tarvittiin paljon aikaa tiedon sisäistämiseen ja ymmärtämiseen. Tuusniemen toiminnallinen ja taloudellinen tila ei ollut niin vahva kuin monissa yhteyksissä oli kuvattu. Lisäksi valtion suunnitelmat aiempaa suuremmista kunnista eivät tukeneet Tuusniemen sen hetkistä selviytymisstrategiaa. Myös kuntaliitoskortti nousi pöytään ja se pelattiin vuoden selvitystyöllä ja kuntalaiskyselyllä pöydän alle.

Tämän jälkeen alkoi aika korjata kunnan taloudellista ja toiminnallista tilaa, uudistaa organisaatiota ja palvelutuotantoa. Työhön sisältyi kuntaliitoskeskustelujen jälkeen myös paljon vastakkainasettelua, äänestyksiä ja pettymyksiäkin. Päätöksiä tehtiin kuitenkin määrätietoisesti uudistetun kuntastrategian hengessä. Myös paluu yhteisymmärryksen tielle on alkanut ja viimeistään nyt vuoden 2015 tilinpäätöstä tarkastellessa voidaan todeta vuosien työn tuottaneen kiitettävän lopputuloksen.

Kuntatalouden ennakoimisen vaikeus on kuitenkin tullut jäädäkseen. Tuusniemen kunnan tilinpäätökset ovat olleet jo kymmenen vuotta talousarvioita parempia. Toisaalta taloudellisen tuloksen riippuvaisuus yhteistoiminta-alueista on lisääntynyt ja kuntien omien suorien päätöksien vaikuttavuus vähentynyt. Sen sijaan toiminnalliset muutokset ja kyky nähdä tulevaa ovat edelleen kuntakohtaisia ominaisuuksia. Kuntaa johdetaan yhä monimuotoisemmissa verkostoissa, samalla kun oman organisaation kaventuminen lisää kuntajohdon vastuuta.

Tuusniemellä suurimmat investoinnit on tehty ja velkamäärä saatu pidettyä siedettävällä tasolla. Kunnan taseessa on riittävästi kumulatiivista ylijäämää vähintäänkin vuosien 2016-2018 toimintaa ajatellen. Veroruuvit on kiristetty, organisaatio viilattu ja palvelutuotanto virtaviivaistettu. Elinkeinojen kehittämiseen on panostettu moninkertainen määrä aiempaan verrattuna. Tontteja ja asuntoja on tarjolla, valtatie 9 saa Jännevirtaan uuden sillan ja yliopisto tiivistää yhteistyötä Kuopion sekä Joensuun kampuksien välillä. Tulevaisuus on omissa käsissä.

Haasteistakin on syytä puhua. Työpaikkaomavaraisuuden heikkeneminen, yksityisten palvelujen väheneminen, kuntalaisten ikääntyminen sekä avoinna olevat sote-kysymykset mietityttävät. Neljän vuoden projekti on takana ja uudenlainen edessä. Henkilöstön, luottamushenkilöiden ja muiden kuntalaisten yhteen hiileen puhaltaminen on saatava uudelle tasolle. Sijainti, tapahtumat ja kesäasukkaat nostettava esille. Palvelutuotannossa rikottava julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin raja-aitoja. Tuusniemeläiset ovat oman tulevaisuuden keskiössä.

Päätän tämän vuoden kunnanjohtajan katsauksen kiitoksiin. Tätä työtä tehdään kuntalaisia varten, yhdessä henkilöstön, luottamushenkilöiden ja lukuisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokainen osapuoli kantaa oman kortensa Tuusniemen kekoon. Jokaisen on omalta osaltaan tehtävä parhaansa oman kotikuntansa, työpaikkansa tai vapaa-ajanviettonsa eteen. Tunnustetaan tosiasiat, mutta ei murehdita liikaa. Tehdään se mitä tehtävissä on ja viedään Tuusniemi entistä ehompana uudelle vuosikymmenelle. Kiitos yhteistyöstä, tästä on hyvä jatkaa.