Maakunnallisesta ICT-himmelistä, matkailusta ja markkinoinnista

”Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy toimii omistajiensa yhteisenä ICT- ja muiden hallintoon liittyvien palveluiden yhteishankintayksikkönä ja tuottajana maakunnallisen tietohallintostrategian mukaisesti. ICT-palvelumme sisältävät mm. tietoliikenne-, työasema-, tietojärjestelmä-, tietoturva- ja tukipalveluita. Lisäksi palveluihimme kuuluu talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita.” Lähde: www.pttk.fi

Pttk:n omistajina toimivat Pohjois-Karjalan kunnat ovat luottaneet toisiinsa ja päättäneet, että yksi yhteinen tukipalvelutoimija on useita erillisiä toimijoita parempi ratkaisu. Meillä Pohjois-Savossa on ajauduttu toisenlaiseen ratkaisuun, jossa kunnat, yhtiöt ja yhtymät toimivat lomittain, juurikaan toisistaan tukea ottamatta. ICT-ratkaisuista on tehty kuntakohtaisia ja joitakin ylikunnallisia selvityksiä ja niiden mukaisia päätöksiä samaan aikaan kun riittävän suurella maakuntatasolla ei ole edetty yhtään mihinkään.

Edistysaskeleena voisi olla Istekki Oy:n, Savon Kuituverkko Oy:n, IS-Hankinta Oy:n, Kuhilas Oy:n, Servican sekä maakunnan kuntien ja kuntayhtymien ICT-toimintojen läpikäyminen ulkopuolisen tarkastelun sekä sen mukaisten toimenpide-esityksien kautta. Päätösvalta kokonaistarkastelun tekemiseen on omistajilla ja aloitteen tekijä suurimpana toimijana luonnollisesti Kuopion kaupunki. Tarkastelu vaatisi ennakkoluulottomuutta ja kaukonäköisyyttä myös edessä olevan sote-uudistuksen näkökulmasta.

Toinen asia jossa meillä on vielä paljon tekemistä liittyy matkailuun ja markkinointiin. Kuopio-Tahko Markkinointi Oy ja maakunnallinen markkinointiohjelma ovat tehneet hyvää työtä, mutta nopeasti tapahtuneet muutokset ovat edelleen hakemassa riittävän suurta yhteisymmärrystä. Kuopion Matkailupalvelu Oy:n sekä visitlakeland.fi verkkopalvelun nopea alasajo aiheutti Kuopion ympäristökunnissa epätietoisuutta ja kysymyksiä yhteistyön jatkuvuudesta. Matkailupalvelujen myynti- ja markkinointi eikä myöskään asumiseen, opiskeluun tai työssä käymiseen liittyvä aluemarkkinointi ole pienien piirien tehtävää.

Itse pidän Kuopio-Tahko kärkiajattelusta niin matkailu- kuin markkinointimielessäkin. Ymmärrän kuitenkin, että joillakin Ylä-Savon, Keski-Savon tai Sisä-Savon kunnilla on voinut olla haasteita tunnistaa itsensä tämän kärjen alta. Yhteisymmärryksen löytyminen vaatisi suurennuslasin vetämistä Pohjois-Savon kartalla riittävän kauas, jotta voisimme tarkastella aluetta ulkopuolisen silmin. Tässä kotimaisessa näkymässä Kuopio ja Tahko ovat kiistattomasti tunnistettavimmat kohteet ja nimet. Kauempaa maailmalta katsottuna on entistä vaikeampaa perustella yksittäisten kuntien ja kohteiden markkinointia. Sen sijaan panostukset suurempien alueiden tunnettavuuteen edesauttavat myös pienempiä matkailupalvelujen tarjoajia.

Savon Sanomat teki mielenkiintoisen jutun pyytäessään kahta eurooppalaista nuorta etsimään Kuopiosta tietoa internetistä. Samaan teemaan osuu juttu, jossa lautapeli toi Belgialaisen Yves De Craeken Kuopioon. Savon Sanomat kertoo, että vaikka Kuopiosta tavoitetut turistit olivat suunnitelleet matkansa suurimmaksi osaksi kansainvälisten matkailusivustojen kautta, myös www.kuopiotahko.fi verkkosivu oli palvellut heitä hyvin. Oman seudun matkailua tarkasteltaessa on hyvä pohtia kuinka itse matkaillessa toimimme. Globaalisti tuttuja palveluja ovat varmasti ainakin: www.hotels.com, www.tripadvisor.fi, jotka molemmat palvelevat myös Kuopioon suuntaavia.