Somea ja muuta kuntaviestintää

Kuvassa skyview -palvelu, jossa pääsee tutustumaan Tuusniemen eri kohteisiin ilmasta käsin. Kyseinen palvelu sai vuonna 2014 kunniamaininnan kuntamarkkinoinnin SM-kilpailuissa.

Pääsin viime syksynä pohtimaan kuntaviestintää esitellessäni Tuusniemen toimintamalleja kunta-alan viestintäasiantuntijoille Kuntamarkkinoilla Helsingissä. Tulin siihen tulokseen, että kokoisekseen kunnaksi Tuusniemellä ollaan viestintä-asioissa oman alan ehdotonta valtakunnallista kärkeä. Meillä ei ole mitään hävettävää, viestimme avoimesti ja monikanavaisesti, monesti myös hyvin reaaliaikaisesti. Halutessaan kuntalaisilla ja asianosaisilla on erinomaiset mahdollisuudet perehtyä ajankohtaisiin asioihin ja tarvittaessa tuoda myös omat näkemyksensä esille. Erityisen tiivistä viestintä on henkilöstön ja luottamushenkilöiden suuntaan, tämä ns. sisäinen viestintä on koko kunnan osalta kunnan johdon ja toimialakohtaisesti toimialajohtajien vastuulla.

Viestintä on kuitenkin laji, jossa et voi koskaan onnistua. Aina jää kohderyhmiä tai ainakin yksittäisiä henkilöitä, jotka kokevat että viestintä ei ole tavoittanut heitä, se ei ole riittävää tai sitä ei heidän mielestään tehdä lainkaan. Mistä tämä kertoo? Osittain siitä, että viestinnässä on aina kehitettävää ja täydennettävää, mutta osittain myös kohteiden omasta passiivisuudesta tai haluttomuudesta ottaa viestintää vastaan. Ihminen on vastaanottokyvyssään aina valikoiva. Itselleen ei niin mieluisat tai mielenkiintoiset asiat jäävät vähemmällä, jolloin kaikenkattava viestintä on tuomittu jo lähtökohtaisesti epäonnistumaan. Tästä huolimatta viestintää on jaksettava tehdä, välillä ampuen haulikolla joka puolelle, välillä kohdistaen tähtäintä hyvinkin tarkkaan.

Kokosin alle kaksi listaa, joista ensimmäiseen kokosin niitä muotoja, joista Tuusniemen kunnan viestintä tällä hetkellä muodostuu. Jälkimmäisessä listassa tuon esiin muutamia nostoja ja ajatuksia, joita johtamiseen ja viestintään mielestäni liittyy.

Tuusniemen kunnan viestintä

 • Ensijaisesti jokapäiväistä kanssakäymistä
 • Tuusniemi.fi verkkosivut (palvelut, hallinto, aloitteet, tapahtumat, skyview jne)
 • Julkiset toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat liitteineen
 • Somea (facebook, twitter, youtube)
 • Mediatiedotteet ja mediayhteistyö (Yle Savo, Koillis-Savo, Savon Sanomat)
 • Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden sähköpostit (@tuusniemi.fi)
 • Johtoryhmän tiedotteet (koko henkilöstö)
 • Hallituksen iltakoulut ja tiedoksiannot valtuustolle
 • Henkilöstö- ja toimiala-/paikkakokoukset
 • Kunnanjohtajan ja puheenjohtajien tapaamiset
 • Kunnanjohtajan kuukausiblogi ja videoblogi

Johtaminen ja viestintä

 • Vain 24% Suomen kuntajohtajista käyttää somea aktiivisesti
 • Some ei sovi kaikille, kaikki eivät myöskään ole viestinnän ammattilaisia
 • Sähköinen viestintä on kuitenkin paljon muutakin kuin somea
 • Viestintää tulee toteuttaa niillä välineillä, jotka ovat itselle luontaisia
 • Nykyaikainen viestintä on monikanavaista, reaaliaikaista ja avointa
 • Aktiivinen viestintä on osa työtä työn sisällä ja nykyaikaista johtamista
 • Työtä on tehtävä sen eteen, että viestintä on kiinnostavaa ja ymmärrettävää
 • Erilaiselle viestinnälle on omat kohderyhmänsä, toteuttamistapansa ja hetkensä