Vapauden hinta

”Velvollisuuteni on ilmoittaa, että Matti Fredrik Sääski on kaatunut taistelussa Isänmaan vapauden ja kaiken sen puolesta, mikä meille on pyhää ja kallista. Valitan syvää suruanne, mutta lohduttakoon Teitä tietoisuus, että olette saaneet antaa Suomelle kalleimman uhrin. Vahvistakoon Teitä kaikkivaltias ja armollinen Jumala.” Mannerheim Teksti on tuttu lähes 200 000:ssa suomalaisessa kodissa. Pitkään lapsena luulin, että komean […]

Lue lisää

Matkalla kohti yhä tiiviimpää työelämäläheisyyttä

Työelämäläheisyys on vahvasti mukana suomalaisten ammattikorkeakoulujen dna:ssa, ja sitä on kehitetty jo yli 30 vuoden ajan. Työelämäläheisyys korkeakoulutuksessa tarkoittaa sitä, että opetus ja oppiminen ovat yhteydessä työelämän tarpeisiin, vaatimuksiin ja mahdollisuuksiin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat koulutusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, jotka perustuvat työelämän ja sen uudistumisen tarpeisiin. Työelämäläheisyyden ensisijaisena tavoitteena on parantaa opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja työllistymistä opintojensa jälkeen. Ammattikorkeakoulujen […]

Lue lisää
Värikäs papukaija istuu kepillä, sen toinen siipi on auki kuin osoittaen suuntaa

Kurkistaja kurkkaa, innostuja innostuu – avoin korkeakoulu antaa mahdollisuuksia

Avoimessa korkeakoulussa opiskelu on inspiroivaa. Avoimet opinnot ovat korkeakoulujen jatkuvan oppimisen tarjontaa. Jatkuvan oppimisen koulutukset on tarkoitettu työelämässä jo oleville, jotka haluavat tai joilla on tarve kehittää osaamistaan edelleen joko syventäen aiempaa osaamista tai laajentaen kokonaan uuteen suuntaan. Jatkuvan oppimisen koulutuksia tarjoavat toki muutkin tahot kuin korkeakoulut, mutta keskityn nyt korkeakoulujen avoimen koulutustarjonnan näkökulmaan. Olisitko […]

Lue lisää

Muotoiluajattelu leikkaa läpi toimialojen

Marraskuu on puolimatkassa ja juuri on isänpäivän lisäksi juhlittu vuoden harmainta päivää. Jos joku ihmettelee mistä on kysymys, niin Hartwall lanseerasi vuonna 2018 lonkerojuomansa ympärille mainoskampanjan nimellä Vuoden harmain päivä. Tämä tuotti suuren menestyksen ja siitä lähtien se on vakiinnuttanut paikkansa organisaation viestinnässä. Valtakunnallisesti myös ravintola-alan toimijat hyödyntävät kampanjaa omassa viestinnässään. Kyseessä on yksi Suomen […]

Lue lisää

Uusi uljas aluekehitys

Ammattikorkeakoulujen toinen päätehtävä tutkintokoulutuksen lisäksi on tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta TKI. Lisäksi aluekehitys on yksi ammattikorkeakoulujen lakisääteisistä tehtävistä. Ja nyt kun elinympäristömme, elinkeinomme ja elintavat ovat muutostilassa, niin TKI-vetoisesta aluekehityksestä on tulossa ratkaisevan tärkeää sille, millaisen alueen jätämme tuleville sukupolville. Tämä TKI vain tuppaa unohtumaan välillä, vaikka vuonna 2021 ammattikorkeakoulut tekivät TKI-toimintaa lähes 240 miljoonan […]

Lue lisää

Matkailulle uutta buustia

Matkailuyrittäjät odottavat buustia alalle uudelta maakunnalliselta Pohjois-Savon Matkailu Oy:ltä. Venäläismatkailijoiden romahdettua katseet on suunnattu muun muassa Viroon, Baltiaan ja Eurooppaan. Matkailu on yksi maailman kilpailluimpia aloja, jossa digitalisaatio on vielä tuonut uusia elementtejä kuluttajakäyttäytymiseen. Kysymyksessä on merkittävä teollisuuden ala, joka tuo uusia työpaikkoja ja verotuloja laajasti ympäri Suomea. ”Palveluintoiset tytöt ja pojat toivottavat Teidät tervetulleiksi.” […]

Lue lisää

Pohjois-Savon kunnat aktivoimaan yrittäjyyttä

Nyt jos koskaan on aika kunnissa kokeilla erilaisia tapoja edistää yrittäjyyttä, erityisesti uusia liikeideoita. Kuopio on rahoittanut tänä vuonna Draft-yrittäjyysohjelmaa, josta Pohjois-Savossa vastaa Business Center. Ennen Kuopion mukaan tuloa viiden itäsuomalaisen oppilaitoksen opiskelijat, henkilöstö ja alumnit eli näistä kouluista valmistuneet ovat voineet hakea ja saada rahoitusta liikeidealleen. Draft Program -ohjelmalla (Draft Program ®) voi saada […]

Lue lisää

Peitto korville vai uteliaasti maailmalle?

Olemme tänä vuonna saaneet kuulla maailmalta erittäin karuja uutisia, ja varmasti itse kullakin tulee välillä tunne, että haluaa vetää peiton korviin ja sulkea silmänsä ulkomaailmalta. Monissa Euroopan maissakin on poliittinen ilmapiiri muuttunut sulkeutuneempaan suuntaan. Tämä saa pohtimaan, onko tällaisessa maailmanpoliittisessa tilanteessa oikea toimintatapa rakentaa henkisiä muureja ja sulkeutua, vai pitäisikö juuri nyt pyrkiä entistä vahvemmin […]

Lue lisää

Kissakin nostaa häntänsä itse, mikset sinä osaamistasi

Tuntuisiko helpolta kuvata omaa osaamista vaikkapa kuvitellussa työhaastattelussa? Tuollaisessa tilanteessa alkaa usein kertoa omasta työhistoriastaan, luetella organisaatioita ja tehtävänimikkeitä. En sano, että menee vikaan, mutta onko tuolla tavalla kuvaten kuitenkaan kyseessä osaaminen? Verrataanpa. Otan itsestäni esimerkin. Olen työskennellyt Savonia-ammattikorkeakoulussa lehtorina, suunnittelijana, asiantuntijana, projektipäällikkönä ja koulutuspäällikkönä eri vaiheissa pitkän työuran verran. Tuo lista kertoo, että työkokemusta […]

Lue lisää

Digimarkkinointi – Yrittäjän sielukas viesti asiakkaalle

Mainonnan kärki on vahvasti siirtynyt verkkoon muiden medioiden jäädessä taka-alalle. Tämä on asettanut yrittäjälle jatkuvaa tarvetta pysyä aktiivisesti trenditietoisena markkinoinnin suuntauksista sekä alustojen kehityksestä, jotta voi tavoittaa kohderyhmänsä, ja varsinkin, jos haluaa laajentaa markkina-aluettaan. Digimarkkinoinnin aallonharjalla surffaaminen vaatii todella aktiivista otetta sekä heittäytymistä yrityksen strategisen viestinnän kehittämiseen pitkäjänteisesti. Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä, sillä on […]

Lue lisää

Ilmastoriskien hallinta

Hallitus tavoittelee Heinäveden Palokin padon purkua saimaanlohen ja -taimenen auttamiseksi viestittää Yle. 30 tuulivoimalan puisto näkyisi laajasti Kallavedelle – ”Näkyvyysalueella on myös muun muassa Riuttalan perinnemiljöö” otsikoi Savon Sanomat. Nämä ovat pieniä mutta merkityksellisiä viestejä muutoksesta, jonka keskellä elämme. Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen, ympäristön saastuminen sekä luonnonvarojen ja energian liikakäyttö haastavat koko ihmiskunnan tulevaisuutta ja […]

Lue lisää

Nukumme huonommin kuin koskaan

Uni ja unettomuus ovat polttava puheenaihe ja nämä kysymykset herättävät runsaasti kysymyksiä maailman laajuisesti. Uni vaikuttaa terveyteemme enemmän kuin haluamme uskoa. Unihäiriöt ovat nykyisin jo kansansairaus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan joka viides suomalainen kärsii pitkäaikaisesta uniongelmasta. Puolet aikuisista kokee olevansa väsynyt arkisin. Yli 300 000 ihmistä popsii säännöllisesti unilääkkeitä. Kaikkien Suomessa käytössä olevien unilääkkeiden […]

Lue lisää

Ilmianna aktiivinen yrittäjyyden edistäjä

Katso ympärillesi ja mieti, kuka tai ketkä tekevät lähiyhteisössäsi tärkeää työtä lasten ja nuoren elämäntaitojen vahvistamiseksi. Ilmianna hänet tai heidät Kasvun Kuikka -kilpailuun viimeistään 15.10. Elämänhallintataidot ja elinikäisen oppimisen taidot ovat samoja kuin yrittäjyydessä tarvittavat tiedot, taidot ja asenne. Tärkeitä ja kaikkien opittavissa olevia taitoja ovat muun muassa: aloitekyky, luovuus, innovointi, riskien ottaminen. Suunnittelutaitoja, projektin- […]

Lue lisää

Osaamisen kieli on kansainvälinen

Itäinen Suomi potee yhä pahenevaa osaajapulaa monella toimialalla. Tästä syystä kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttaneiden osaamista tulisi pystyä hyödyntämään entistä paremmin alueemme kehittämisessä. Pohjois-Savossa on noin 1000 kansainvälistä korkeakoulututkinto-opiskelijaa Savonia-ammattikorkeakoulussa ja Itä-Suomen yliopistossa. Alueellamme on myös maahanmuuttaneita, jotka ovat tulleet tänne muista syistä kuin opiskelemaan, mutta joilla on jo korkeakoulutus lähtömaasta. Liian monet näistä kansainvälisistä osaajista […]

Lue lisää

Entä jos olisi jatkuvan oppimisen verkkokauppa – no, sehän on tulossa!

Suomalaisilla korkeakouluilla on meneillään kunnianhimoinen työ. Sitä aloiteltiin pari vuotta sitten, kun korkeakoulut – kaikki Suomen korkeakoulut, sekä yliopistot että ammattikorkeakoulut – kirjoittivat osallistumissopimuksen. Ja hommaa riittää tämän vuosikymmenen loppuun. Kyseessä on Digivisio 2030. Digivisio 2030 linkittyy edellisen hallitusohjelman lanseeraamaan jatkuvaan oppimiseen. Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia, ja jokaisen pitää jatkuvasti omaksua uusia taitoja. Digivision tavoitteena […]

Lue lisää

Asiakasta etsimässä

Asiakaslähtöisyydestä on puhuttu iät ja ajat. Menestyvä yritys rakentuu luonnollisesti tyytyväisille asiakkaille, jolloin he ostavat uudestaan ja suosittelevat tuotteita naapureillekin. Myynti ei siis merkitse sitä, että asiakasta painostetaan tai hänelle tyrkytetään väkisin tuotetta. Asiakkaan tulee tuntea, myyjä haluaa todella asiantuntemuksensa hänen käyttöönsä. Sillä ei ole merkitystä, miten hyvänä itse yritys kokee palvelunsa, jos asiakkaan näkemys […]

Lue lisää

Itämerelle

Meidän on syytä löytää Itämeri uudestaan. Itämeren alueella asuu noin 90 miljoonaa asukasta, joten markkinat ovat valtavat. Itämeren alue kuuluu myös korkeasti koulutettuine väestöineen Euroopan kärkeen. Noin 40 prosenttia Suomen vientikaupasta käydään Itämeren alueen maiden kanssa. Lähes puolet Suomeen tulevista matkailijoista saapuu Itämeren alueelta ja me matkustamme saman verran näihin maihin. Opiskelija- ja kulttuurivaihto on […]

Lue lisää

Hyvästä käytöksestä ei rangaista – tapojen puute huomataan

Kun julkisuudessa puhutaan kansainvälisyydestä, esille nousee helposti kielikysymykset. Epäilemättä tärkeitä asioita, mutta myös ihmisenä olemisen pätevyysvaatimukset ovat kasvaneet. Kohteliaisuus tai toisen kunnioittaminen ovat edelleenkin kovaa valuuttaa yhdentyvässä maailmassa. Suomalaiset ovat maailman aktiivisimpia sähköisten vempaimien käyttäjiä. Ilkeimmät väittävät, että älypuhelimet sopivat suomalaiseen kansanluonteeseen. Metsäsuomalainen haluaa pitää yhteyttä kanssasisariinsa, mutta ei välttämättä tavata heitä hajuetäisyydellä. Ehkä kyseessä […]

Lue lisää

Sänkykaupoilla – kokemus myyntityöstä

Marssimme pojan kanssa sänkykauppaan, kun alennusmyynnit ovat nyt vauhdissaan. Kerroin myyjälle, että tarvitsemme kaksi sänkyä. Miesmyyjän kysymys yllätti. Hän kysyi, mitä niillä on tarkoitus tehdä? Ihmeissäni vastasin: ”Nukkua vai mitä ajattelit?” Olimme kiinnostuneita tarjouslehtisen edullisista sängyistä. Myyjää ei lainkaan kiinnostanut ne tuotteet, joista kyselimme, vaan hän esitteli tomerasti kolmea muuta mallia. Niiden hinnat olivatkin nelinkertaiset […]

Lue lisää

Kulttuuritarjonta voimaannuttaa yksilöä ja yhteiskuntaa

Kesälomalla on ollut aikaa nauttia Suomen kesäsäästä, joka alkaa ilmaston lämpenemisen myötä olla yksi todellisista matkailijoita houkuttelevista kilpailuvalteista. Täällä eivät vielä yli 50 asteen lämpöaallot riivaa, ja satunnaiset kesäsateet virkistävät mukavasti. Kesäloma antaa myös mahdollisuuden tutustua monipuoliseen kulttuuritarjontaan, ja on ollut ilo huomata, miten runsaasti väkeä ovat houkuttaneet niin kesäteatteriesitykset, taidenäyttelyt kuin musiikkitapahtumatkin. Tällainen monipuolisesti […]

Lue lisää

Onko kesäloman jälkeen elämää?

  Työkaveri totesi aikoinaan, että työn ja loman suhteen on kahdenlaisia ihmisiä: niitä, jotka ovat lomalla, jotta jaksavat taas tehdä töitä, ja niitä, jotka ovat töissä, jotta pääsevät taas lomalle. Oma suhtautumiseni lomaan on muuttunut vuosien mittaan. Lomalla saa olla ja vain olla Istun veneen takaterassilla suojaisessa poukamassa, tuuli viuhuu ohi vierestä. Rannan haavat taipuvat […]

Lue lisää