Taide&kulttuuri – voima sote-alalle

Meillä mennään edellä – muut tulee perässä. Kyse on siitä, miten Savossa on jo yli 10 vuotta tehty radikaalia uudistusta sitkeästi, sisulla ja intohimolla. Ilman niitä ei rikota rajoja ja ennakkoluuloja. Muistan aina, miten Eeva Mäkinen korosti vuosia sitten: on mentävä rakenteisiin, muuten ei saada aikaa todellista muutosta. Puhe oli siitä, miten kulttuurialan sekä sosiaali- […]

Lue lisää

Mikä pännii nykyopiskelussa, mikä itketti 80 vuotta sitten

Korkeakouluissa on viime vuosina aktiivisesti rakennettu menettelyjä, jotka mahdollistavat opiskelun eri elämäntilanteissa ja elämän eri vaiheissa. Esimerkiksi työn ohessa voi suorittaa kokonaisia tutkintoja verkko-, monimuoto- ja etäopiskelun avulla. Entä jos…? Kahdeksankymmentä vuotta sitten elettiin talvisodan alkupäiviä. Silloin moni nuori joutui jättämään opiskelun ja lähtemään toisenlaiseen kovaan kouluun. Noiden päivien tunnelmissa ja näin itsenäisyyspäivän alla voi […]

Lue lisää

Opiskelijat vaalimassa itsenäisyyttä

Itsenäisyyspäivä lähestyy ja monella meistä on joku käsitys itsenäisyydestä. Julkisessa keskustelussa esiin nousee helposti, mikä suhde nykyajan nuorilla on itsenäisyyteen. Savonia-ammattikorkeakoulun yTiimin opiskelijat osallistuivat sotaveteraanien ilmoituskampanjaan. Joululehden merkkipaaluna oli talvisota, sillä talvisodan syttymisestä tulee kuluneeksi 80 vuotta. Opiskelijat auttoivat aiempaa keräysvastaavaa, 90-vuotiasta Aarne Karppista. yTiimi eli yrittäjyystiimi on vaihtoehtoinen, yrittäjyyttä painottava tapa opiskella Savoniassa. Monista […]

Lue lisää

Tytöt ja tekniikka puhuttaa

Tyttöjen ja naisten kiinnostuminen teknologia-alasta on ollut tiiviisti puheenaiheena kuluvana vuonna. Tätä teemaa on nostanut esille myös Insinööriliitto Il ry, mikä viettää tämä vuonna 100-vuotisjuhlaansa.  Aihe on ollut teemana useammassa juhlavuoden Roadshow-tapahtumissa kuten 6.11 Kuopiossa. Aiheesta keskusteltiin paneelikeskustelussa, missä tuli esille monenlaisia näkökulmia, miten tyttöjä ja naisia saataisiin kiinnostumaan enemmän tekniikasta. Yhtä mieltä oltiin mm. […]

Lue lisää

Tulevaisuuden visio – taidetta terveysalan koulutukseen

WHO:n julkaisema raportti “What is the role of the arts in improving health and well-being? A scoping review” perustuu yli 900 tutkimusjulkaisuun. Raportissa tarkastellaan laajasti taiteen ja kulttuurin yhteyksiä ja vaikutusta terveyteen, niin terveyden edistämisen, sairauden hoidon ja omahoidon kuin parantumattoman sairauden eli palliatiivisen hoidon näkökulmasta. Kulttuuri ja taide nostetaan lääketieteen rinnalle, kun tarkastellaan ihmisen […]

Lue lisää

KULTTUURISUUNNITTELUA KAUPUNKIKEHITTÄMISEEN

Pohdin edellisessä blogissani tulevaisuuden muutosajureita ilmastonmuutosta, digitalisaatiota ja kaupungistumista sekä näiden ja luovan sektorin yhteisiä liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkikehittämisen uudet muodot luovat kiinnostavan alustan liittää kokonaisuus osaksi kulttuurisuunnittelua. Mistä tässä on kyse? Globaali kehitys, jatkuvat muutossyklit ja kompleksiset ongelmat ovat haastaneet kaupunkien siiloutuneita hallintomalleja ja ylhäältä alaspäin toimivaa strategista ohjausta muuttamaan toimintatapojaan. Perinteiset mallit eivät enää toimi, […]

Lue lisää

Hybridit tulevat myös kokoustamiseen

Männäviikkoinen työrupeamani sisälsi muun työn lisäksi yhteensä 11 kokousta tai palaveria. Se on ehkä tavallistakin enemmän, mutta antaa hyvän kuvan siitä, millaiseksi kokoustaminen on monipaikkaisissa tai verkostomaisesti toimivissa organisaatioissa muuttunut. Tarkoitan hybridipalavereja ja -kokouksia. Mitä hybridikokous tarkoittaa? Aiemmin – ja osin toki vieläkin – kokous tarkoitti yleensä sitä, että osallistujat kokoontuivat saman pöydän ympärille keskustelemaan […]

Lue lisää

Yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusta – vaikuta!

Pohjois-Savoon luodaan yhteinen yrittäjyys- ja innovaatiokasvatusstrategia varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin. Usealla maakunnalla on jo oma yrittäjyyskasvatusstrategiansa, mutta Pohjois-Savoon olemme vasta luomassa sitä. Yrittäjyyteen liittyy rohkeus, kokeilu, tekemällä oppiminen. Innovatiivisuus taas pitää sisällään kekseliäisyyden, luovuuden ja oivaltamisen. Niinpä Pohjois-Savossa haluamme laajentaa näkökulmaa myös tässä. Otetaan yrittäjyyden rinnalle innovaatio. Yrittäjyyteen saattaa vanhemmalla ikäpolvella liittyä negatiivisia mielikuvia: yrittää, mutta ei […]

Lue lisää

Miesomaishoitajille apua

Kansakunta ikääntyy pelottavaa vauhtia. Tämä luo uudenlaisia haasteita perheisiin. Kun vaimo sairastuu, usein miehestä tulee omaishoitaja. Roolien muuttuminen aiheuttaa arjessa ongelmia: siivouksessa, pyykinpesussa, ruoanlaitossa tai vaikkapa kauppareissuilla. Viime viikolla vietettiin Vanhustenviikkoa. Tänä vuonna viikkoa vietettiin teemalla ”Varaudu vanhuuteen”. Teemaa julistetaan koko vuoden ja aktiviteettejä kannustetaan järjestämään ikääntyneille ihmisille. Kaunis ajatus, mutta ongelmiakin on. Sairaanhoitajaliitto julkaisi […]

Lue lisää

Vanhustenhoidon koulutuksen vetovoima ratkaisee hoidon laadun

Väestö ikääntyy, hoidon tarve kasvaa ja kotona tulisi pärjätä mahdollisimman pitkään, mieluiten hautaan saakka. Niinpä laitoshoitoon päädytään vasta silloin, kun vanhus ei enää sairauden ja toimintakyvyn laskun vuoksi selviä kotona. Avun- ja hoidontarve on suuri. Ikävät viimeaikaiset uutisoinnit ovat nostaneet esiin vanhusten hoidon puutteet ja räikeät laiminlyönnit. Median viestinnästä syntyy kuva, että vanhukset ovat vajaaravittuja, […]

Lue lisää

Kestävä valmistus, kestävä kulutus

Tällä hetkellä kestävä valmistus on nostettu isosti esille ja näkyy teemana monessa yhteydessä. Valmistavan teollisuuden edustajia pyydetään puhumaan eri tilaisuuksiin kestävän valmistuksen periaatteista ja kertomaan kokemuksia yritysten omasta panostuksesta kohti kestävää tuotantoa. Kestävä valmistus voidaan kuvata kokonaisuutena, missä otetaan huomioon valmistettavat tuotteet taloudelliset näkökulmat huomioiden ja minimoidaan negatiiviset ympäristövaikutukset säästäen energiaa ja luonnonvaroja. ”Jokainen kestävä […]

Lue lisää

LUOVA TALOUS KASVUUN

Hallitusohjelmassa on korostettu luovan talouden kansantaloudellista merkitystä. Sen tavoitteena on myös ”maailman paras työelämä: onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä”. Hain ohjelmasta vastauksia, millä toimenpiteillä näitä asioita edistetään. Tulevaisuuden muutosajureita ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Jokaisessa teemassa on paikkansa myös luovien alojen toimijoilla. Ohjelmassa luvataan käynnistää luovien alojen palvelukokonaisuus […]

Lue lisää

Sähköinen amk-valintakoe tulee – olethan valmis

Syksyn yhteishaku, jossa haetaan tammikuussa alkaviin koulutuksiin, päättyy tänään. Haitko? Tai onko sinulla tuttuja, jotka ovat hakeneet? Jos kyseessä on ammattikorkeakoulun tarjoama koulutus, niin ensimmäistä kertaa osa opiskelijoista valitaan sähköisellä valtakunnallisella valintakokeella. Korkeakoulujen todistusvalinnasta on ollut paljonkin puhetta, mutta tämä uudistus on ollut vähemmän otsikoissa. Mitä sähköinen amk-valintakoe sitten tarkoittaa? Se on kuin ylioppilaskirjoitukset; tiettynä […]

Lue lisää

ROBOTTI ENNUSTAA TULEVAISUUTTA

Isäntäihmiseni S.Lyyra antoi minulle tehtäväksi arvioida 31.12.2019 taloudellisen tilanteen ja tarkoitti sillä erityisesti arvioita siitä alkaako taantuma jo tänä vuonna. Jos sama tehtävä olisi annettu minulle robottina vuosi sitten, niin olisin epäonnistunut pahasti, koska globaalisti pörssikurssit laskivat viime joulukuussa 8 %, kun markkinat alkoivat hinnoitelle jo silloin arvoitua taantumaa. Viime vuoden joulukuun kurssiromahdus kuukausitasolla oli […]

Lue lisää

Havuja ja kiihdytystä yrityksille

Mediassa hypetettyjen startupien tulokset saavat nuoret haaveilemaan menestyksekkäästä yrittäjän urasta. Nuori Yrittäjyys ry:n NY vuosi yrittäjänä -ohjelma on toimiva konsepti yrittäjyyden harjoitteluun kouluissa yli oppilaitosrajojen. Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön startup-tarinoista on moneksi. Kerron niistä yhden. Pekka Nuutinen työskenteli Savoniassa projektipäällikkönä Pinnoitusprojektissa, jossa kehitettiin täysin uudenlaisia pinnoitusteknologian sovellutuksia. Miehen mielessä siinsi kuitenkin halu ryhtyä yrittäjäksi. Monet […]

Lue lisää

On lottovoitto syntyä Siilinjärvelle

Vanha sanonta, On lottovoitto syntyä Suomeen, sai lauantain vastaisena yönä uuden muodon. On lottovoitto syntyä Siilinjärvelle. Itse olen kyllä ollut tätä mieltä jo pitkään ja siksi iloitsinkin järjettömästi pienen kunnan onnenkantamoisesta. Asuin Siilinjärvellä 17 vuotta ja kyllästytin kuopiolaisia kehumalla kerta toisensa jälkeen, miten hyvä naapurissa eli ”Siilissä” on kasvattaa lapsia. Muksujen ensimmäinen koulupäivä oli pienessä […]

Lue lisää

Merkityksellisyyden kokemus työssä ja oppimisessa

Mikä saa sinut kehittämään, yrittämään, tekemään työtä innolla? Raha, ura, kunnia ja gloria. Vaiko se, että koet tekemiselläsi olevan merkitystä sinulle, läheisillesi, muille ihmisille tai laajemmin koko yhteiskunnalle. Taloudellinen menestys, maine ja mammona ei liene se, joka saa ihmisen aina vaan uudelleen ja uudelleen pyrkimään kohti hyvää lopputulosta. Toisaalta jos työn tekeminen on ns. tervanjuontia, […]

Lue lisää

Kuuluuko? Tä? Mikä asia?

Yrityksen viestinnän tulisi tukea organisaation tavoitteiden toteuttamista. Strategia on siis tärkeä osa viestintäkulttuuria. Jokainen työntekijä taas sitoutuu omalla toiminnallaan viestintäkulttuurin rakentamiseen ja sitä kautta tukee myös organisaation tavoitteiden toteutumista. Ajatteletko usein, miten voisit viestiä tehokkaammin? Miten voisit varmistaa, että kaikki saavat tiedon, mitä haluat sanoa? ”Yritysviestintä on todella jämähtänyttä” ja liian usein kangistutaan kaavoihin ja […]

Lue lisää

Kohtaaminen huipulla – tiede – taide – metsä

Kesäkuun viimeisinä päivinä kokoontui viitisenkymmentä taiteen ja tieteen tulisielua Itä-Suomeen Kolin jylhien vaarojen laelle keskustelemaan, väittelemään, kuuntelemaan ja toisiltaan oppimaan asiasta, joka on noussut viime aikoina suomalaisen ilmastokeskustelun ytimeen. Metsä. Kolilta avautuva ainutlaatuinen metsä- ja järvimaisema viritti ihmiset teemoihin kuten metsien uusi kultakausi, metsä suomalaisen kansallisidentiteetin rakentajana, ekologinen jälleenrakentaminen ja ilmastoturvallisuus. Kahden päivän aikana käytiin […]

Lue lisää

Paluu arkeen on edessä

Haahuilen rajatilassa. On viimeinen lomapäivä, ja huomenna suuntaan aamusta taas työpaikalle. Heinäkuu on vaihtumassa elokuuksi. Onko siinä sydänkesän ja loppukesän rajapyykki? Rajalla olemisesta tulee toisaalta vähän surumielinen, toisaalta valpastuva olo. Ajatus risteilee kuluneen loma-ajan, tulevan työrupeaman ja vuodenaikojen vaihtumisen välillä. Tuuli tarttuu mielen syrjään ja vie ajatukset Saimaan selille ja Pihlajaveden poukamiin. Aamuaurinko, iltauinti, päivällä […]

Lue lisää

Koulutusvientiä maailmalle

Suomen korkealaatuinen koulutusjärjestelmä herättää ihailua ympäri maailmaa. Koulutusosaaminen toimii yhtenä maabrändinä ja siitä halutaan ottaa kaikki irti: koulutusvientinä. Korkeakoulut ovat rakentaneet tai ovat rakentamassa koulutuksen vientiin erilaisia strategioita. Tuotteistamisessa nousee esille, mistä näkökulmasta koulutusta viedään ulkomaille. Onko kyse koulutustason nostamisesta? Haetaanko lisäeuroja? Ollaanko humaaneja ja halutaan olla kehittämässä kehitysmaita? Viedäänkö tutkinnonosia vai toimintamalleja? Suomalaisia oli […]

Lue lisää