Applikaatioiden uusi nousu

Olemme palanneet vahvasti applikaatioiden käyttäjiksi. Kuva: Jaakko Laukkanen

Käyttämämme palvelut ovat kuluneen 15 vuoden aikana siirtyneet verkkoon. Tämä loi aikanaan suuren paineen ohjelmisto- ja web-alustojen kehittäjille. Oman lisänsä soppaan toi mobiililaitteiden teknologinen kehitys, joka puolestaan rakensi uuden standardin. Verkkosivustojen tuli toimia mobiililaitteissa.

Responsiivisuus, eli sivustojen skaalautuvuus eri näytöille, oli tässä vaiheessa vielä lähes utopiaa. Verkkosivustojen tuotannossa jouduttiin rakentamaan kaksi eri versiota, toinen perinteisille näytöille vaakasuuntaisena, toinen mobiililaitteille pystysuuntaan toteutettuna. Tämä aiheutti huomattavia kustannuksia tuotannossa. Myös sivustojen juokseviin kuluihin syntyi paljon lisäkustannuksia päivitystarpeista ja toimivuusongelmista, joihin yleensä tarvittiin ammattilaisen apua.

Mobiilissa käytettävien palvelujen yleistyminen synnytti applikaatioiden suuren tarpeen, tosin laadukkaaseen tuotantoon vain harvoilla yrityksillä oli varaa. Tuotanto- ja ylläpitokustannukset olivat karmeat.

Samaan aikaan web-suunnittelun saralla tapahtui paljon. Perinteisen manuaalisesti tapahtuneen verkkosivukoodauksen rinnalle nousivat sisällönhallintajärjestelmät (CMS), joista suurimpaan suosioon on vuosien saatossa noussut WordPress.

WordPress on alustana kehittynyt huikeasti tuoden mukanaan automaattisen responsiivisuuden sekä helpon päivitettävyyden. Se loi myös entistä suuremmat vapaudet suunnittelijoille tuottaa visuaalisesti näyttäviä verkkosivustoja.

Tämä johti siihen, että applikaatioiden suosio lähes romahti. Huomattiin, että verkkosivustoista voidaan suunnitella käyttöliittymän kaltaisia, mobiilissa joustavasti toimivia palvelualustoja. Merkittävimpinä etuina olivat huomattavasti edullisemmat tuotantokustannukset, sisällön hallittavuus, helppokäyttöisyys, hyvät tietoturvaominaisuudet sekä edellä mainittu graafinen näyttävyys.

Aikaisemmin verkkosivutuotanto perustui siihen, että ensin suunniteltiin perinteinen tietokoneen näytöltä käytettävä versio, joka sitten pyrittiin skaalaamaan mahdollisimman hyvin mobiililaitteen näytölle. Tänä päivänä tilanne on kääntynyt päinvastoin, puhutaan ”mobile first”-ajattelusta. Verkkosivut suunnitellaan jo lähtökohtaisesti mobiililaite edellä, käyttöliittymän tavoin.

Verkkosivustojen suunnittelu porskuttaa, voi hyvin ja kehittyy edelleen. Muutaman vuoden ajan on kuitenkin ollut havaittavissa selkeä muutos palvelualustojen trendeissä. Applikaatiot ovat palanneet. Tähän yksi merkittävin syy löytyy palvelumuotoilun tuottamasta asiakaslähtöisestä palvelutuotannosta.

Käyttäjäkokemus on kaiken keskiössä. Palvelut tuotetaan personoidusti, mahdollisimman tarkasti käyttäjänsä tarpeisiin sopiviksi. Yksilöidysti tuotetut palvelut halutaan myös luoda helposti saavutettaviksi. Erilaisille asiakkaille kustomoidut applikaatioalustat ovat tähän erinomainen keino.

Meitä suomalaisiahan kiinnostaa aina ensimmäisenä hinta. Applikaatioiden suunnittelu ja tuotantokustannukset ovat digitalisaation myllerryksessä pudonneet murto-osaan siitä mitä ne joskus olivat. Hyvä niin, sillä tämä on luonut jälleen noususuhdanteiset markkinat mobiililaitteille kohdennetulle käyttöliittymäsuunnittelulle.

Myös meillä Savoniassa on reagoitu tähän trendiin. Loimme oppimisympäristön Savonia yrityksille-palvelukokonaisuuden alle, jossa tietotekniikkainsinööri- ja muotoilijaopiskelijat yhdessä rakentavat innovatiivisia applikaatioratkaisuja Pohjois-Savon pk-yritysten käyttöön. Toimintaa on pilotoitu erittäin hyvin tuloksin ja tämä tukee myös koulutusorganisaatiomme monialaista kyvykkyyttä vastata yrityskentän muuttuviin tarpeisiin.

Jaakko Laukkanen

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu