Arkhimedes – antiikin Google

Alkuun hernenenään-varoitus historian faktoihin puritaanisesti suhtautuville: blogikirjoitus saattaa sisältää hienoisia historiallisia epätarkkuuksia.

Yksi opettajuuden suurimpia haasteita on suodattaa valtavasta tietomäärästä oleellinen ja jäsentää se oppijan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Kun tietoon yhdistetään taito, voidaan saavuttaa tavoiteltavaa osaamista.

Tieto on pääsääntöisesti nopeasti ja usein ilmaiseksi jokaisen saatavissa, oikean ja relevantin tiedon tunnistaminen sen sijaan on vaikeaa. Oma lukunsa on vielä viime aikoina vahvistunut fake news –ilmiö, mikä on omiaan hämärtämään faktan ja fiktion häilyvää rajaa.

Antiikin Kreikassa tilanne oli todennäköisesti helpompi valistusfilosofin istuessa Ateenan kivillä jakamassa tietoaan valituille oppilaille. Opettaja tiesi lähtökohtaisesti maailmankaikkeudesta kaiken tietämisen arvoisen, joten lähdekritiikkiä ei kovin laajasti ollut tarvetta harrastaa. Hankalaan kysymykseen pystyi aina vastaamaan retorisella vastakysymyksellä, jolloin kysyjä huomasi korkeintaan ajautuneensa itse ratkaisemaan esittämäänsä ongelmaa. Arkhimedes on tunnettu laistaan, ruuvistaan ja Heureka-huudahtuksestaan. Harvemmin esiin nouseva saavutus liittyy tunnettuun nuorison sutkaukseen ”kvg” , joka on itse asiassa peruja jo antiikin ajalta. Ateenan teinit saattoivat nimittäin tokaista uteliaalle kysyjälle ”kva”, kysy v… arkhimedekselta.

Oppiminen ei kuitenkaan ole vuosituhansien aikana muuttunut. Aito oppiminen voi tapahtua ainoastaan oppijassa itsessään ja hänen omasta tahdostaan. Motivaation merkitys on keskeinen. Tärkeä osa oppimista on myös oppimisprosessiin liittyvä palaute. Oli sitten kyseessä ala-asteikäinen tai korkeakouluopiskelija, on opettajan palautteella oppimiskokemuksen vahvistajana usein ratkaiseva merkitys. Aidossa ja syvällistä oppimisessa oppija saa vahvistusta osaamisestaan ja myös ymmärrystä osa-alueista, joissa on vielä kehitettävää. Suomalaiseen kouluperinteeseen ei perinteisesti ole kuulunut vahvuutena palautteen antaminen eikä liioin sen vastaanottaminen, tässä on kuitenkin viime vuosina ollut havaittavissa positiivista kehitystä kaikilla kouluasteilla.

Tavat toteuttaa opetusta kehittyvät jatkuvasti ja käytössä on tänä päivänä enemmän teknisiä apuvälineitä ja ympäristöjä kuin koskaan aiemmin. Tästä huolimatta oppijan kannalta tärkein yksittäinen tekijä on ammattitaitoinen, sitoutunut ja oppijasta aidosti kiinnostunut opettaja.

PS Artikkelikuva ei liity mitenkään itse kirjoitukseen mutta pääsiäistähän tässä odotellaan.

Esa Viklund

kehittämispäällikkö

Savonia-ammattikorkeakoulu