Arvolupaus – Yrityksen brändin selkäranka

Brändi rakentuu useasta eri tekijästä. Kuvituskuva: Shutterstock

Kilpailu yrityskentällä on haastavaa ja vaatii yritykseltä ketterää reagointia, kameleonttimaista muuntautumista sekä jatkuvaa innovatiivista kykyä kehittää tuotteita ja palveluja. Lopulta kuitenkin menestys on usein asiakkaan käsissä. Yrityksen menestyksen avain on siis piilotettu heidän kohderyhmänsä taskuun. Avaimeen on kaiverrettu teksti; Tässä on sinun yrityksesi brändi.

Mitä tarkoitetaan yrityksen brändillä ja kuinka se rakentuu? Voidaan todeta, että brändi ei varsinaisesti ole mitään nähtävää tai käsinkosketeltavaa. Se ei ole vain yrityksen viestinnällinen ulkoasu tai lennokkaasti heitetty lausahdus. Nämä ovat ainoastaan palasia osana suurempaa kokonaisuutta.

Voidaan sanoa, että brändi on tulos pitkäjänteisestä työstä. Se on ainutlaatuinen mielikuva. Se on syvempi merkitys, joka on muodostunut kohderyhmän sydämissä. Onnistunut brändi herättää myös tunteita rakentuen ikään kuin selkärangaksi läpi koko organisaation. Näin ollen sen rakennuspalikoina toimivat liikeidea, toimintastrategia, arvot, missio, visio ja niin edelleen. Kokonaisuuden ytimessä sykkivät itse työntekijät. Tätä orgaanisesti muotoutuvaa elollista ”möykkyä” voimme kutsua brändiksi. Se elää ja hengittää symbioosissa asiakasrajapinnan kanssa.

Brändin selkärangan ytimenä toimii määritelty arvolupaus, jonka tulee ohjata toimintaa ja heijastua mahdollisimman selkeästi kohderyhmän suuntaan. Hyvä arvolupaus esittelee asiakkaan ja hänen tarpeensa sekä tarjoaa siihen ratkaisun. Lisäksi se tarjoaa jotain persoonallista, joka erottaa yrityksen kilpailijoista.

Strategisen brändityön alkumetreillä kuuluu aina luoda vahva asiakasymmärrys, joka sisällytetään osaksi liiketoimintasuunnitelmaa ja toimii näin ollen päätöksenteon draiverina. Tämän toteaa myös kirjailija Simon Sinek kuuluisassa teoksessaan Start with why, joka keskittyy yrityksen liiketoiminnan peruspilareiden kehittämiseen. ”People don´t buy what you do, they buy why you do it.” Esitetyllä mallilla hän tarkoittaa, että liiketoimintaa luodessa tulisi aina ensiksi esittää toiminnan tarkoitus ja aito motivaatio. Tämän jälkeen rakennetaan kuvaus prosessin toteutuksesta sekä toimenpiteistä ja vasta lopuksi kuvataan syntyvää konkreettista tulosta.

Edellä mainittu unohdetaan usein kiirehtien tuote edellä markkinoille. Tästä voi syntyä onnekkaasti menestystä, mutta valitettavan usein se kuitenkin päättyy nopeaksi tähdenlennoksi. Yrityksellä oli tuote, mutta ei brändiä. Asiakas saattaa myöhemmin vielä muistaa tuotteen, mutta ei sen takana vaikuttanutta organisaatiota. Silloin liiketoiminnan on mahdoton kehittyä ja skaalautua.

Aloittakaamme Pohjois-Savossa yhteiset bränditalkoot! Kuten tiedämme, meillä on huikeasti osaamista vientituotteeksi!

Jaakko Laukkanen

TKI-asiantuntija / Savonia-ammattikorkeakoulu