CampusOnline on menestystarina, josta voi ottaa oppia

CampusOnline on ollut suuri menestystarina. Näin uskallan väittää. CampusOnline.fi on portaali, jonne on nyt muutaman vuoden ajan koottu tieto verkko-opinnoista, joita ammattikorkeakoulut tarjoavat toistensa opiskelijoille. Opiskelijat ovat toden totta löytäneet tuon tarjonnan.

CampusOnline elää kolmen lukukauden vuosirytmiä: kevät, kesä ja syksy. Lisäksi tarjolla on nonstop-tyyppisiä opintoja, joille ilmoittautuminen ja joiden suorittaminen jatkuu lukukausien yli. CampusOnlinestä kertominen on ajankohtaista näin marraskuussa, sillä maanantaina 22.11. alkoi ilmoittautuminen kevään 2022 opintotarjontaan.

CampusOnlinen suosio on noussut vuosi vuodelta

Menestystarina-väitteeni tueksi etsiskelin muutamia lukuja viime vuosilta.


Aika Tarjolla olleet opintojaksot Suoritetut opintopisteet Op/opintojakso
Kevät 2019 394 kpl 25 457 op 65 op
Kevät 2020 461 kpl 32 603 op 71 op
Kevät 2021 634 kpl 50 167 op 79 op
Kevät 2022 829 kpl    

Koska ilmoittautuminen kevään opintoihin on parhaillaan käynnissä, valitsin tarkasteltavaksi kevätkausien lukuja. Niistä näkyy, että opintojaksojen tarjonta on lisääntynyt neljän tarkastelukevään aikana yli kaksinkertaiseksi vajaasta neljästäsadasta opintojaksosta reiluun kahdeksaansataan. Opintoja ovat tarjonneet kaikki ammattikorkeakoulut, toki vaihtelevia määriä strategisten painotusten mukaan.

Suoritettujen opintopisteiden määrä on puolestaan kaksikertaistunut kolmen tarkastelukevään aikana reilusta 25 000 pisteestä himpun yli 50 000:een. Koska suoritettujen opintopisteiden määrä on kasvanut tarjontaa nopeammin, suorituksia on vuosi vuodelta enemmän kutakin tarjottua opintojaksoa kohti. Vertailuna tutkintojen tuottamiin opintopisteisiin: 50 000 opintopistettä on enemmän kuin 200 amk-insinööritutkintoa.

Kysymys on ristiinopiskelusta

Kun korkeakouluopiskelija valitsee toisen korkeakoulun tarjonnasta opintoja osaksi omaa tutkintoaan, kyseessä on ristiinopiskelu. CampusOnline on siis ollut portaali, jossa on esitelty ammattikorkeakoulujen välinen ristiinopiskelutarjonta.

CampusOnlinen kautta opintoja valinneille tehdyn kyselyn mukaan opintoihin ollaan tyytyväisiä. Jopa yli 99 % kyselyyn vastanneista suosittelisi opintoja kavereilleen. Yleisimpiä syitä ristiinopiskelun hyödyntämiselle ovat olleet opintojen jouduttaminen tai toisesta ammattikorkeakoulusta löydetyt kiinnostavat opinnot, joita ei omassa korkeakoulussa ole tarjolla.

DigiVisio laajentaa tarjonnan koko korkeakoulukenttään

CampusOnline on ollut ammattikorkeakoulujen keskinäiseen sopimukseen perustunut menettely. Siitä on vuosien mittaan muodostunut ns. oppimisen ekosysteemi, jossa verkostomainen toimijajoukko on toiminut yhteisesti sovitun vuosikellon mukaan sähköisiä ympäristöjä hyödyntäen. Tavoitteena on alusta pitäen ollut opiskelijan saama hyöty ja hänen mahdollisuuksiensa laajentaminen.

Kaikkien korkeakoulujen – sekä ammattikorkeakoulujen että yliopistojen – yhteinen DigiVisio2030-hanke laajentaa ristiinopiskeluajattelun koskemaan koko korkeakoulukenttää. Tavoitteena on, että uusi yhteinen opintotarjotin olisi pilottivaiheessa vuonna 2023. Onnistuneet CampusOnline-kokemukset ja -opit hyödynnetään kehittämistyössä.

Ennen DiviVision mukaista laajenevaa ristiinopiskelutarjontaa elämme kuitenkin kevään 2022. Kiinnostavaa nähdä, jatkavatko suoritetut opintopisteet edelleen kasvamistaan entiseen tapaan. Monipuolista opiskeltavaa ainakin on tarjolla kosolti. Työelämästä korkeakouluja katsoville tiedoksi vielä, että monet ammattikorkeakoulut tarjoavat samoja opintoja myös avoimessa amk:ssa.

Marja Kopeli
Koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen
Savonia-ammattikorkeakoulu