Curling-vanhemmat muokkaavat tulevaisuuden liiketoimintaa

Kuva: Pixabay

Kuinka monelle käsite Curling-vanhemmuus on tuttu? Tässä kohtaa saatat pohtia, miten tämä liittyy liiketoimintaan. Kirjoitan aiheesta blogissa, koska tässä on käsillä ilmiö, joka muokkaa tulevia työntekijöitämme, asiakkaitamme sekä yhteistyökumppaneitamme. Miksi näin on?

Taustalla tässä kaikessa on kolme historiallista muutosprosessia, jotka kaikki liittyvät siihen, miten me käyttäydymme suhteessa toisiimme. 1) Suhteemme auktoriteetteihin on muuttunut – aikuisten asema auktoriteettina ei ole enää niin vahva. 2) Lapsiin ei enää kohdisteta ns. suoria käskyjä – lapset ovat itsenäisempiä ja tietävät mitä haluavat. 3) Aikuiset ja lapset liikkuvat yhä enemmän samoissa paikoissa.

Curling-vanhemmuudessa on siis kysymys siitä, että tehdään kaikki asiat lapsen puolesta, eikä anneta lapsen edes yrittää saatikka epäonnistua. Halutaan tarjota omalle lapselle vain parasta, ehkä itse omassa lapsuudessa näin ei ole ollut mahdollista. Tehdään siis lasten elämä mahdollisimman helpoksi, ikään kuin silotellaan reittiä, jotta lapsi pääsee haluttuun pisteeseen. Lapsilta ei odoteta muun muassa kotitöiden tekemistä, eikä ylipäätään eri elämän osa-alueiden vastuunottoa. Mihin tämä sitten voi johtaa, kun lapset tulevat työikään tai muuttavat pois kotoa?

Uskon, että itseohjautuvuus, kyky priorisoida sekä organisoida heikkenevät radikaalisti. Ne nuoret joilla on mainittuja taitoja tulevat pärjäämään työelämässä – ainakin vielä niin pitkään, kun vanhempi ikäluokka on vastuussa rekryistä. Onko näillä curling-lapsilla sitten jotain mitä muilla ei ole? Joutenolon ja vapaa-ajan kautta onko mahdollista, että luovuus onkin paremmin saatavilla, kun nuoren ei ole tarvinnut ”suorittaa” ja aivoille on jäänyt vapaata tilaa hengittää? Niin sanotun neljännen teollisen vallankumouksen seurauksena, vuonna 2020 arvioidaan, että kolme tärkeintä työelämässä tarvittavaa taitoa ovat kompleksisten ongelmien ratkaiseminen, kriittinen ajattelu ja luovuus. Voisiko näillä tulevaisuuden työntekijöillä ollakin luovuus paremmin hallussa kuin monella muulla? Ongelmien ratkaisun kyvykkyys sitä vastoin voi olla heikommassa osassa, jos ei ole koskaan joutunut ongelmatilanteisiin, kun curling-vanhempi on lakaissut ongelmat reitiltä pois.

On hyvä miettiä oman bisneksen kautta, kuinka tämä kaikki tulee vaikuttamaan työyhteisöön, johtamiseen tai toisaalta tulevaisuuden tuotteisiinne ja palveluihin. Esimerkiksi palautteen, erityisesti kritiikin antamisen tapa voi kaivata muutoksia, jos alainen ei ole tottunut saamaan toiminnastaan palautetta. Esimies saattaa myös joutua opastamaan tulevaisuuden alaisia työn organisoinnissa tai haasteiden ratkomisessa. Johtamisen muutos ja vaivannäkö todennäköisesti kannattaa, sillä yritys saattaa saada näiden tekijöiden myötä käyttöönsä uusia näkökulmia ja tekemisen tapoja, joilla menestyä tulevaisuudessa.

Salla Willman
Projektipäällikkö, Tuntiopettaja
Savonia-ammattikorkeakoulu