Digimarkkinointi – Yrittäjän sielukas viesti asiakkaalle

Kuvituskuva / Adobe Stock

Mainonnan kärki on vahvasti siirtynyt verkkoon muiden medioiden jäädessä taka-alalle. Tämä on asettanut yrittäjälle jatkuvaa tarvetta pysyä aktiivisesti trenditietoisena markkinoinnin suuntauksista sekä alustojen kehityksestä, jotta voi tavoittaa kohderyhmänsä, ja varsinkin, jos haluaa laajentaa markkina-aluettaan.

Digimarkkinoinnin aallonharjalla surffaaminen vaatii todella aktiivista otetta sekä heittäytymistä yrityksen strategisen viestinnän kehittämiseen pitkäjänteisesti. Pelkkä tekninen osaaminen ei riitä, sillä on pystyttävä sanoittamaan ja kuvittamaan liiketoiminnan muodostavista tuotteista ja palveluista kokonaisuuksia, jotka aidosti kiinnostavat kohderyhmäänsä. Viestinnässä tulee olla jatkumo, joka äänensävyltään ja visuaalisuudeltaan säilyy yhtenäisenä sekä erottuu edukseen kilpailijoista. Viestin tulee herättää huomiota ja tunteita, asiakkaan tulee samaistua viestiin.

Onnistuneessa digimarkkinoinnissa tulee ensimmäiseksi laittaa oma kotipesä kuntoon, eli varmistaa yrityksen verkkosivun hakukoneoptimointi sekä yleinen responsiivinen toiminnallisuus hyvälle tasolle. Sivuston sisään syötetyillä avainsanoilla on suuri merkitys Google-näkyvyyden kannalta. Tulee muistaa, että ne täytyy kohdentaa hakukoneen käyttäjille, ei ainoastaan itse hakukonetta varten, näin ollen yrityksen sivusto löydetään paremmin.

Käyttäjäkokemus on kaiken keskiössä, eli verkkosivustojen tulee skaalautua moitteettomasti eri mobiililaitteille, toimia sujuvasti sekä olla rakenteeltaan selkeitä ja informatiivisia. Verkkosivustoilla törmäämme usein myös botteihin. Chatbotit ovat erittäin suosittuja ja mahdollistavat sivustolla reaaliaikaisen viestinnän sekä keräävät tietoja asiakkaan käyttäytymisestä. Niissä piilee kuitenkin myös riski, sillä huonosti toimiessaan, ne saattavat pilata asiakaskokemuksen.

Osana vahvaa digimarkkinointia toimii myös vanha kunnon sähköpostimarkkinointi yhtenä erittäin hyvänä keinona, sillä se on kohdennettavissa suoraan asiakkaille heidän mielenkiintonsa mukaisesti. Sama pätee myös some-viestinnän perinteisiin kanaviin, kuten Facebook sekä Linkedin, joissa mainontansa kärjen saa tarjoiltua haluamalleen verkostolle tehokkaasti. Tosin on hyvä muistaa, että sosiaalisen median viestintää tulisi suunnitella lineaarisesti pitkänä jatkumona, ei ainoastaan kertaluontoisina päivityksinä. Mielenkiintoinen trendi, varsinkin nuoremman sukupolven osalta, on ollut hyödyntää esim. TikTokia ja Instagramia tiedonhaun alustoina. Tämä luo uusia mahdollisuuksia viestinnän laajentamiseen ja kohdentamiseen näiden kanavien kautta.

Tiktok yritysviestinnän välineenä voi luoda uusia mahdollisuuksia perinteisen digimarkkinoinnin tueksi. Ensinnäkin videoformaatin käyttö viestinnän välineenä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosien aikana. Tähän ovat reagoineet myös alustojen kehittäjät. Tehokas videosisältö on tiivis ja informatiivinen, hyvin kohderyhmäänsä puhutteleva. Useasti mainonnan tehokeinona on hyvän käyttäjäkokemuksen korostaminen.

Vaikuttajamarkkinointi on myös yksi paikkansa ottanut digimarkkinoinnin erittäin tehokas keino. Viimevuosina se on ollut enemmän kuluttajamarkkinoinnin työkaluja, mutta nyt sen oletetaan laajenevan vahvasti myös B2B -markkinoilla. Vaikuttajamarkkinoinnilla tarkoitetaan julkisuudesta tuttujen, tietyn luotettavan tai ihailtavan statuksen omaavien henkilöiden hyödyntämistä yrityksen viestinviejänä markkinoinnin kärjessä.

Erityisesti kuluvan vuoden aikana digimarkkinoinnin osa-alueella on puhuttanut tekoäly ja sen hyödyntäminen yritysviestinnässä. Generatiivisen tekoälyn valjastaminen osaksi viestinnän tuotantoa niin kuvan, videon kuin tekstinkin osalta, tulee muuttamaan lähitulevaisuudessa tapaamme viestiä ja luoda viestintää. Edistyneet kielimallit sekä visualisointityökalut ovat kehittyneet kuluvan vuoden aikana hurjasti ja kykenevät tuottamaan laadukasta jälkeä hyödynnettäväksi mainonnassa. Tekoäly tulee olemaan todella tehokas työkalu visuaalisen sisällöntuotannon lisäksi esimerkiksi viestinnän kohdentamisessa asiakkaasta ja hänen käyttäytymisestään kerätyn datan perusteella. Silti voi todeta, että edelleen on äärettömän tärkeää, että kuskin paikalla istuu aito ihminen. Viestin merkitys katoaa, kun siitä puuttuu empatia ja sielukkuus. Geneerinen viesti jää vaille aitoa sisältöä, ontoksi tarkoitukseltaan.

Jaakko Laukkanen / TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu