Digitaalinen kehitys humanitaarisissa kumppanuuksissa

Suomalaiset digiyritykset haluavat olla ratkaisemassa globaaleja ongelmia. Kuva Jyri Wuorisalo

Digitalisten tuotteiden ja palveluiden rooli kriisitilanteissa on entistä merkittävämpää. Yhteydenpito on oleellinen osa elämäämme ja kun arki menee sekaisin ja muuttumattomalta näyttänyt murtuu, digitaalisista palveluista tulee tärkeämpiä kuin koskaan. Digitaalinen kehitys on ratkaisevan tärkeää humanitaarisista kriiseistä kärsiville ihmisille, jotta he voivat rakentaa uudelleen elämäänsä ja toimeentuloaan käyttämällä mm. internetin koulutus- ja tietopalveluja.

Savonia-ammattikorkeakoulu, Business Finland ja Team Finland -verkosto järjestivät kesän kynnyksellä Sveitsin Genevessä YK:n Humanitarian Networks and Partnerships Week eli humanitaaristen verkostojen ja kumppanuuksien viikolla seminaarin The role of digitalisation in emergency response and post-war recovery. Seminaari oli osa Suomen delegaation toimintaa, delegaatiota johti sisäministeriö yhteistyössä ulkoministeriön kanssa.

Seminaarissa suomalaiset digitaalisia palveluita tuottavat yritykset, ammattikorkeakoulut, ilmatieteen laitos ja rauhanteknologioiden (peacetech) asiantuntijat mm. Ukrainasta pohtivat sitä, kuinka digitaaliset teknologiat voivat auttaa yhteisöjä ja organisaatioita kehittämään tehokkaita menetelmiä, jotka vahvistavat erilaisten ryhmien välisiä suhteita, modernisoivat sään ääri-ilmiöihin liittyviä ennakkovaroitusjärjestelmiä ja edistävät teknologian roolia ihmisten voimaannuttamisessa sekä rauhan ja turvallisuuden rakentamisessa.

Seminaari osoitti, että meidän on panostettava entistä tietoisemmin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön kriisien aikana. Elämme aikaa, jossa useat kriisit osuvat samaan hetkeen ja kytkeytyvät yhteen vahvistaen toisiaan, siksi tarvitsemme uusia yhteistyömuotoja digitaalisten teknologioiden ja innovaatioiden hyödyntämiseksi hätätilanteissa ja kriiseistä toipumisessa. Lisäksi digitaalisten palveluiden kehittämisessä tulisi panostaa paljon enemmän kulttuurisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin kuten siihen, kuinka digitaaliteknologiat vahvistavat inhimillistä pääomaa ja estävät digitaalista syrjintää.

Iso kysymys tulee olemaan, miten löydetään kestäviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja digitaalisen ja vihreän siirtymän edistämiseen, koska uuden ajan kriisinhallinta ja vihreä siirtymä kulkevat käsi kädessä.

Suomen delegaatio Geneven kansainvälisen humanitaarisen yhteistyön viikolla esittäytyy osoitteessa: https://disaster.fi/

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, kansainväliset palvelut (human security ja ilmastoturvallisuus)