En opiskele, koska jo osaan

Kesä on kuumimmillaan (…ja vaihtelevasti myös muissa muodoissaan) ja moni tekee opintojaan myös kesällä. Laiturilla ja puistossa opinnot voivat maistua ihan eri tavalla, kesälle ja raikkaalle uuden oppimiselle. Kesäopinnot yleistyvät koko ajan ja tulevaisuudessa opiskelu onkin enemmän koko vuoden juttu. Opintoihin liittyvät mielikuvat vain syksyn ja kevään opinnoista ovat siis vain enää osa totuutta opiskelumahdollisuuksista.

Opiskella voi, vaikka aihe on jo tuttu ja vaikka osaisikin, tai olisi joskus opiskellut samaa aihetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluvision tiekartassa todetaan, että vuonna 2030 vähintään 50 % nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon. Esimerkiksi Teknologiateollisuuden mukaan 60 % teknologia-alalle rekrytoitavista tulisi jo nyt olla korkeakoulutus tai sitä vastaava osaaminen.

Yritykset tarvitsevat osaamista ja osaamisen lisäämistä, tietojen ja taitojen päivittämistä nopeallakin aikataululla. Myös OKM korostaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja joustavaa koulutusta. Tutkintotavoitteellisen opiskelun lisäksi nyt painotetaan jatkuvaa oppimista, mikä mahdollistaa esimerkiksi työelämässä olevien osaamisen päivittämisen uran eri vaiheissa. Nämä ovat toisiaan tukevia polkuja oppimiseen.

Opiskella voi, vaikka aihe on jo tuttu ja vaikka osaisikin, tai olisi joskus opiskellut samaa aihetta. Opiskelua ei kannata jättää aloittamatta vain siksi, että jo osaa. Opiskelu voi avartaa omaa näkemystään juuri nykyhetkessä ja juuri tässä työtilanteessa. Tarkoituksena ei varmasti ole suorittaa täysin samoja opintoja useasti peräkkäin, mutta jos esimerkiksi omista opinnoista on jo aikaa, toimivat mm. jatkuvan oppimisen lyhemmät koulutukset hyvänä draivina oman osaamisen tarkasteluun. Opiskelu voi toimia ikään kuin itsereflektointina ja uusien ajatusten herättäjänä itselle. Tämä voi avata uusia ideoita myös työelämään.

Opiskelu voi toimia ikään kuin itsereflektointina ja uusien ajatusten herättäjänä itselle.

Tekniikan alan opinnoissa Kuopiossa tapahtuu lähiaikoina. Kuopioon saadaan hankerahoituksen mahdollistamana DI-koulutusta ja lisäksi myös toinen tekniikan alaan liittyvä hanke (UpTech, Tulevaisuuden osaajia Itä-Suomeen), mikä liittyy myös nimenomaan jatkuvan oppimisen teemaan, on saanut rahoitusta. Näistä kirjoittelen myöhemmin lisää.

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, TkT, Savonia