Etätyökeskus mahdollistaa alueellisen kehittymisen

Työelämän murros ja teknologiakehityksen jatkuva muutos tuovat osaamisen kehittämiseen omia erityisiä haasteitaan. Yksi keskeinen haaste liittyy alueellisten, sosioekonomisten ja sukupuolten välisten erojen kasvamiseen ja eriarvoistumiseen. Tämä pyritään ottamaan huomioon jatkuvan oppimisen painotuksissa. Alueellisen yhteistyön merkitys tulee kasvamaan.

Yksi konkreettinen esimerkki jatkuvan oppimisen alueellisen koordinoinnin tärkeydestä ja merkityksestä on Hubittaako- hankkeessa aloitettu kehittämistyö, jossa jatkuva oppiminen pyritään alueellisesti varmistamaan etätyökeskus- mallilla.

Pihtiputaan keskustassa sijaitseva entisen paikallisen apteekin tiloissa (HUBteekki) toimiva etätyökeskus on alueella saanut positiivisen vastaanoton ja kokemukset ovat rohkaisevia. Hubittaako- hanke sai nimensä paikallisen aivoriihen tuloksena. Pihtiputaan kunnassa pohdittiin etätyökeskuksen eli hubin perustamista ja luontevasti etätyökeskukselle saatiin nimi.

Hankkeen vetäjä Miia Hiironen toteaa etätyökeskuksesta seuraavaa: ”Osaamis- ja etätyökeskuksessa on tarkoituksena tuoda paikalliseen yhteisöön etätyötä tarjoava fyysinen tila sekä kehittää paikallisissa organisaatioissa jatkuvaa oppimista ja työssäoppimista.”

Etätyökeskus mahdollistaa jopa oman kunnan oppimismuotoilun tai oppijakeskeisyyden. Näin edistetään oman kunnan ja organisaation etua ja sehän on tietenkin myös yhteiskunnan etu. ”Voimme nostaa oman kuntamme osaamistasoa esimerkiksi tarjoamalla korkeakouluopintoja omalla paikkakunnalla”, Hiironen toteaa. Vuoden 2021 alusta alkaen HUBteekin tiloissa onkin opintonsa aloittanut 12 sosiaalialan asioista kiinnostunutta opiskelijaa tähtäimenään sosionomi-ammattikorkeakoulututkinto.

Tarve osaavista sosiaalialan työntekijöistä ja erityisesti sosionomeista tuli ilmi, kun Pihtiputaalla tehtiin henkilöstötarpeesta selvitystä. Kunnassa pohdittiin, mitä osaajia tulevaisuudessa tarvitaan eri kuntasektoreilla ja mikä osaaminen on tärkeää alueellisen kehittymisen näkökulmasta.

Yhteistyökumppanin löytymisen jälkeen koulutuksellinen yhteistyö on lähtenyt hyvin etätyökeskuksessa käyntiin. Plussaa on se, että koulutus toteutetaan paikallisesti, jotta myös perheelliset ja työssä käyvät pystyvät opiskelemaan etäkeskuksessa toimivin etäyhteyksin.

Etätyökeskus mahdollistaa eri toimijoiden joustavan vuorovaikutuksen. Mahdollisesti yhdessä ja samassa tilassa työskennellessä syntyy uusia innovatiivisia ideoita ja yhteistyön mahdollisuuksia. Nyt on jo syntynyt yhdessä opiskelijoiden kanssa muutamia hyviä ajatuksia esimerkiksi tapahtumista mitä paikallisesti voitaisiin toteuttaa. Koronasta huolimatta pohditaan, miten tapahtumat on mahdollista järjestää ja mahdollistaa näin yhdessä oppiminen.

Muutenkin korona on huomioitu Hubteekissa siten, että etätyökeskuksessa on kymmenen hengen rajoitukset voimassa tällä hetkellä. Keskuksessa on kaksi erillistä tilaa, jolloin rajoituksien noudattaminen onnistuu helposti. Miia Hiironen toteaakin, että paikalle tullaan vain terveenä- periaatteella. Tarjolla tilassa on maskeja sekä käsidesiä, joita käyttäjien toivotaan käyttävänkin ahkerasti

 

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja

Hanketiedot:

Hubittaako- hanke: Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja alueellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella. Kokonaisbudjetti 293 323€. Hanketta hallinnoi Pihtiputaan kunta ja osatoteuttajana on Jyväskylän avoin yliopisto. Hankkeen kesto: 2.3.2020-28.2.2022. Hanketta rahoittaa Keski-Suomen liitto ja hanke saa EAKR rahoitusta.