Hetkessä etätyön digiosaajaksi

Työkalenterit kokivat ison muutoksen viime viikolla. Syynä COVID-19 -koronavirus. Oma kalenteri tyhjeni ensin nopeasti tapaamisista, mutta pian tilalle tuli tavallista enemmän etäkokouksia ja muita etätapaamisia. Samalla toimistoni siirtyi kotiin. Sähköpostiini alkoi ilmaantua mainoksia erilaisista koulutuksista liittyen tehokkaisiin etätyöskentelytapoihin ja etätyövälineisiin.

Iso osa Suomen toimistotyötä tekevistä siirtyi etätyöhön kerralla. Ilman toimivia verkkoyhteyksiä ja etätyöohjelmistoja tällainen olisi tänä päivänä lähes mahdoton ajatus. Ensihetken pelko, miten kaikki tehtävät onnistuvat etävälineillä, ovat osoittautuneet monessa paikkaa turhaksi. Varsinkin opettajat ovat osoittaneet luovuuden monimuotoisuutta keksiessään erilaisia tapoja opetuksen toteuttamiseen etänä. Vähemmän etätyövälineitä käyttäneistä kuoriutui muutamassa päivässä digiajan moniosaajia. Tähän olisi normaalissa tilanteessa voinut mennä vuosia.

Talouselämän päätoimittaja Jussi Kärki listasi blogissaan (21.3.2012) tilanteen mahdollisia seuraamuksia ja yhtenä kohtana nousi esille myös se, että etätyöstä tulee jatkossakin normaali työmuoto. Erilaiset työskentelyvälineet kuten videoneuvottelut, Teams-palaverit, Skype-puhelut ja muut etäyhteysmahdollisuudet ovat lunastaneet paikkansa ja osoittautuneet tehokkaiksi viestintävälineiksi.

Teams:n ruuhkautuminen viime viikolla kertoi isosta liikenteestä etäyhteyksien välillä. Voidaan puhua liikenneruuhkasta, kun useampi yritti mennä samalla tiellä ja jopa samalla kaistalla. Toki yhteyksien ruuhkautuminen on haaste. Ohjelmistoja kuitenkin kehitetään koko ajan ja myös jokainen organisaatio oppii omia käytänteitään ja toimivia tapoja toteuttaa työntekoa.

Haastavalla ajalla on useita seurauksia, hyviä ja huonoja. Kun katsotaan etäkäytänteitä, voidaan sanoa, että etätyö ja etävälineiden käytön loikka otettiin isosti kerralla. Olemme selvästi osoittaneet osaamisemme ja valmiutemme etätyöhön ja digitaalisten työvälineiden hyödyntämiseen.

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, TkT, Savonia