Hitsaavan teollisuuden digiaika

Hitsaava teollisuus mielletään alana hyvin perinteiseksi. Se ei myöskään houkuttele uusia osaajia samalla tavalla kuin trendikkäämmiksi mielletyt alat. Kuitenkin hitsatut rakenteet sisältävät lopputuotteissa jo nyt hyvin korkeaa teknologiaa. Myös rakenteiden suunnittelu ja valmistus on ottanut digiaskelia. Suunnitelmat tulevasta ovat hyvinkin digitavoitteelliset.

LUT-yliopiston WMS-kokonaisuus (Welded Metal Structures) on tunnettu hitsausosaamisestaan ja vaativien hitsattujen rakenteiden tutkimuksesta. Mutta minkälainen on hitsauksen digitulevaisuus? Tähän saamme ajatuksia hitsaustekniikan tutkimusryhmältä.

Tuotantoketjun kokonaisvaltaisessa digitalisoinnissa loppukäytöstä tulevat toiminta- ja suorituskykytarpeet määrittävät materiaali- ja/tai puolivalmistevalinnat sekä suunnittelupöydällä tapahtuvat mitoitukset laatuvaatimuksineen. Nämä puolestaan ohjaavat valmistusta ja sen vaiheita digitaalisessa muodossa siirtyvän informaation välityksellä.

Vastaavasti toiseen suuntaan datavirtaa kulkee liittyen anturi- ja mittausteknologioiden avulla määritettävään todelliseen valmistuslaatuun sekä lopputuotteen käytönaikaisten kuormitusten reaaliaikaiseen seurantaan ja monitorointiin.

Kuva: LUT-yliopisto.

Kun konstruktiomateriaaleina käytetään käytännössä ikuisesti kierrätettävissä olevia metalleja, kuten esim. terästä tai alumiinia, tuotantoketjusta muodostuu isommassa kuvassa huoltojen, korjausten, uusiokäytön ja kierrätyksen seurauksena yksittäisen syklin sijaan moniulotteinen ja päättymätön jatkumo, mikä palvelee lopulta liiketoiminnan lisäksi myös luontoa.

Hitsaustuotannon kokonaisvaltainen digitalisoituminen itse asiassa pakottaa määrittelemään suomalaiselle konepajateollisuudelle elintärkeän laadun kvantitatiivisesti. Enää ei riitä, että ainoastaan kvalitatiivisesti todetaan lopputuloksen olevan hyvän konepajalaadun mukainen, mikä voi oikeastaan olla jopa pelastus koko alalle.

Hitsaustekniikan tutkimusryhmän johtaja, TkT, IWE Tuomas Skriko, LUT-yliopisto

On mahdollista, että digimuutos vie aikaa, mutta tämän päivän kehityksessä käsite voi olla hyvinkin lyhyellä aikajänteellä tapahtuva. Ja mitä hienoja mahdollisuuksia ala tarjoaakaan heille, jotka haluavat olla kehittämässä ja soveltamassa huipputeknologiaa.

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, TkT (IWE), Savonia