Hyvinvoinnin vuosikello- apu hyvinvoinnin edistämiseen

Hyvinvoinnin vuosikello on työkalu, joka auttaa työorganisaatiota ja työyhteisöä hyvinvointia ja terveyttä edistävän toiminnan suunnittelussa ja toimintavuoden tavoitteiden konkretisoimisessa ja läpiviemisessä. Vuosikello on ohjeellinen malli, jota työyhteisö voi käyttää pohjana suunnitellessaan omaa toimintaansa vuoden aikana.

Hyvinvoinnin vuosikello-ehdotus opinnäytetyönä

Hyvinvointikoordinaattori YAMK- opiskelija Sanna Hukkanen kehitti opinnäytetyönään ehdotuksen hyvinvoinnin vuosikellosta Savonian ammattikorkeakoululle kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta. Teoriapohjana opinnäytetyössä oli Hettlerin hyvinvoinnin ulottuvuudet. Aineistona kehittämistyössä käytettiin Savonian Great Place To Work -henkilöstötutkimuksien tuloksia vuosilta 2019-2021.

Miten vuosikelloa käytetään?

Jotta hyvinvoinnin vuosikellosta saisi kaiken hyödyn hyvinvoinnin edistämiseen, olisi hyvä, jos se käytäisiin säännöllisesti läpi koko työyhteisön kanssa ja tarvittaessa päivitettäisiin. Tarkastelussa tulee huomioida työorganisaation toiminnan kokonaissuunnittelu. Hyvinvoinnin vuosikello on osa kokonaisuutta.

Vuosikello on hyvä olla kaikilla tiedossa ja esillä myös visuaalisesti. Vuosikello on oivallinen työkalu yhteisöllisyyden vahvistamiseen työssä.

Vuosikellon voi teemoittaa

Hyvinvoinnin vuosikellon rakenne ja vuodenajan etenevät teemat on hyvä päättää työyhteisön/organisaation erilaisissa hyvinvointiryhmissä, joissa on edustus eri työntekijäryhmistä. Kuukausittaisten teemojen valikointiin ja tehtäväsisältöjen suunnitteluun vaikuttaminen luo osallisuuden tunnetta ja lisää sitoutumista.

Vuosikellon voi rytmittää työvuoden ajankohtaisten ilmiöiden ja tavoitteiden mukaisesti. Teemoja on mahdollista vaihdella vuosittain saadun palautteen perusteella. Savonian opinnäytetyönä tuotetussa hyvinvoinnin vuosikello-ehdotuksessa teemat on sidottu kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen.

Arvo-ajattelu ohjaa

Savonian arvot:  luotettava-rohkea-yhteisöllinen, näkyvät myös opinnäytetyön tuotoksena esitetyssä hyvinvoinnin vuosikellossa. Vuosikello-ehdotuksen teemoissa arvot ovat keskiössä vuosikellon syvintä ja perusteellisinta osaa.

 

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja