Hyvinvointi veturiksi liiketoimintaan

Nuori sukupolvi ei ole valmis enää kyykkämään kun käsketään. Arvot eivät koostu enää pelkästä työstä ja työssä menestymisestä.

Nuorelle sukupolvelle keskiössä on tasapainon löytäminen työn ja vapaa-ajan välillä, kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tavoittelu. Sisäistä hyvinvointia lisää sellaisten asioiden tekeminen, jotka vievät itseä ja omaa jaksamista eteenpäin. Uskon, että kokonaisvaltainen wellness-ajattelu tulee näkymään enenevissä määrin myös Suomessa.

Wellness-ajattelu pitää sisällään elämän rytmin yksilöllistämisen, eli esimerkiksi ruoka ja ravitsemus katsotaan sellaisena kokonaisuutena, että se sopii juuri minulle. Sama koskettaa liikkumista ja nukkumista, tavoitellaan tasapainoa oman kropan kanssa.

Sosiaalinen vastuu ja yritysten vastuuttaminen tulee näkymään myös tuotteiden ja palveluiden valinnassa. Jos yrityksen ja wellness-ajattelun omaavan henkilön arvot eivät kohtaa, tuote tai palvelu jää hyvin todennäköisesti hankkimatta. Kokonaisvaltaista hyvinvointia tavoittelevat eivät enää halua omalle kontolleen muualla päin maailmaa tapahtuvan vääryyden leimaa vaikka vaatteidensa muodossa. Kysymys on siis elämäntavasta ja merkittävistä ratkaisuista elämää ja ostopäätöksiä koskien.

Nyt on se hetki, kun kannattaa ruveta pohtimaan oman yrityksen vastuullisuutta ja pitää kiinni luvatusta. Nyt on myös hyvä hetki löytää uusia tuotteita, palveluita ja yritystoimintaa hyvinvointi edellä. Sosiaalinen vastuu ja vastuullinen toiminta ovat trendejä, jotka yleistyvät koko ajan. Lähde siis nyt miettimään, miten voit ottaa hyvinvoinnin veturiksi omaan liiketoimintaasi.

 

Salla Willman

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu