Ideoille rahoitusta – yrittäjyys lentoon

Alkavat yritykset lentoon idearahoituksella. Kuva: Valo Vornanen

Hyviä työllistymis- ja uramahdollisuuksia tarjoavat yritykset ovat kuntien tulevaisuuden elinehto. Uusia yrityksiä perustetaan Kuopioon ja Pohjois-Savoon varsin paljon, mutta samaan aikaan liian moni lopettaa toimintansa.

Yrittäjyysosaamisen vahvistaminen on yksi keino luoda paremmat menestymisen mahdollisuudet, mutta se ei yksin riitä. Jos emme saa luotua alkuvaiheen liike- ja innovaatioideoille ketterää rahoitusta, yrittäjyyden into laantuu.

Merkittävä pullonkaula alkavilla yrityksillä on rahoitus. Pari vuotta sitten perustettiin pohjoissavolainen pääomarahasto Nostetta Ventures Oy, joka rahoittaa ja vahvistaa kasvuyrityksiä. Tarvitaan muutakin, koska nyt rahoitus kohdistuu vain jo hyvässä vauhdissa oleviin yrityksiin.

Ei ole kyse isoista rahoista. Pohjois-Savossa on ongelmana innovaatioideoiden tai keksinnön testausvaiheen rahoituksen puute, ennen kuin yritys perustetaan tai juuri perustamisen jälkeen.

Innovaatioseteli oli ennen näppärä rahoitus juuri tähän tarpeeseen, ei ole enää. Syynä on se, kun Business Finland muutti rahoituskriteerejä jokin aika sitten. Nykyiset rahoituskanavat edellyttävä jo olemassa olevaa yritystä, vähintään y-tunnusta ja täysipäiväistä yrittäjyyttä.

Usein ideoiden testausvaiheen rahoitustarve on kohtalaisen pieni (500 -10 000 €), mutta puuttuva rahoitus on kuitenkin oleellinen idean kehittämiseksi prototyypiksi ja käyttäjätestaukseen.

Yleensä ideoiden kehittäjillä ei ole vielä idean alkuvaiheessa omaa rahaa riittävästi, eikä varallisuustaso ei välttämättä ole kovin korkea. Tässä vaiheessa rahoittajana on yleensä yrittäjä itse, kaverit tai sukulaiset.

Alkuvaiheen idean testaaminen nostaa myös alkavien yritysten laatua. Idean ja prototyypin käyttäjä- ja asiakastestauksella voidaan varmistaa, onko tuotteelle tai palvelulle oikeasti tarvetta ja kysyntää. Liian usein suomalaiset yrittäjät unohtavat itse asiakkaan.

Jos valmiin tuotteen tai palvelun todellinen tarve uupuu, kysyntä ja asiakaskokemus arvioidaan vasta kuin tuote/palvelu on jo markkinoille, Jos kysyntää ei ole riittävästi, saadaan helposti aikaan vain konkurssikypsä yritys.

Kuin joululahjana Pohjois-Savon liitto juuri myönsi alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen AKKE-määrärahan Savonia-ammattikorkeakoululle. Tässä hankkeessa selvitetään, miten alkuvaiheen ideoiden rahoitus voitaisiin Pohjois-Savossa järjestää.

Yrittäjyyttä on hyvä kokeilla turvallisesti. Kohta on jälleen kevät, joten kaupunkien, kuntien ja oppilaitosten kannattaa viritellä jo nuorille ja opiskelijoille kesäyrittäjyysmahdollisuuksia.

Kesäyrittäjyyden tukemiseen lähti mukaan viime kesänä mm. Kuopio, Varkaus, Joroinen ja Iisalmi. Muidenkin kuntien kannattaa tukea pienellä rahalla alkavaa kesäyrittäjää, joka käytännössä oppii yrittäjyyden ja asiakaspalvelun salat. Kesäyrittäjyys on oivallinen kesätyö nuorille. Uudet kesäyrittäjät voivat myös raikastaa kesäajan palvelutarjontaa.

Kaija Sääski

yrityspalvelujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu

Business Center Pohjois-Savo