Ihmiskunnan isoin sivistysprojekti

"Koli, yksi elämäni suurimmista kokemuksista" Jean Sibelius 1909

Oli aika taas törmäyttää taiteilijoita ja tieteilijöitä ilmastokysymysten äärelle pohtimaan, miten saamme edistettyä yhdessä entistä merkityksellisempää kestävää kehitystä. Tällä kertaa houkuttelimme mukaan elinkeinoelämän edustajia osuustoiminnan parista. Jo perinteinen ilmastotapahtuma Kohtaaminen huipulla järjestettiin kesäkuun lopulla teemalla taide-tiede-osuustoiminta. Aikaisemmin olemme olleet Kolin maisemissa mutta nyt keskellä koronapandemiaa jouduimme viettämään aikaa yhdessä verkossa webinaarin merkeissä. Koronakevät oli opettanut meidät toimimaan toisin, joten n. 60 taiteilijaa, tutkijaa, elinkeinoelämän edustajaa ja kulttuuriammattilaista jaksoi vielä Juhannuksen jälkeen helteisenä päivänä ravistella ajatuksiaan virtuaalisesti.

Tämä webinaari oli samalla johdantotapahtuma ensi kesän Kohtaaminen huipulla -hackathoniin Kolilla. Tiede-taide-osuustoiminta-teema jatkuu siis fyysisenä kohtaamisena, hackathonina, jossa on tavoitteena löytää konkreettisia ratkaisuja siihen, miten kaksi voimakasta arvopohjaa eli taiteen ja tieteen liitosta ponnistava kulttuurinen kestävyys ja osuustoiminta kykenevät yhdessä luomaan pitkäjänteistä viitekehystä elämäntapaa muuttaville ilmastoratkaisuille. Hackathon on tapahtuma, jossa ihmiset ratkaisevat ongelmia ja oppivat uutta yhdessä. Se on ongelmanratkaisumenetelmä. Hackathonissa tunnistetaan annettuun teemaan liittyviä ongelmia, muodostetaan ryhmiä ja ideoidaan ratkaisuja. Hackathonissa on tarkoitus saada jotain valmiiksi. Lopullinen ratkaisu voi olla esimerkiksi prototyyppi palvelusta tai tuotteesta, tapahtumaluonnos, kampanjan suunnitelma, taidenäyttelyn aihio tai tutkimussuunnitelman idea.

Blogin lopussa on linkki webinaarin esityksiin mutta tässä allekirjoittaneen päänsisäisiä huomioita. Toimitusjohtaja Sami Karhu Osuustoimintakeskus Pellervosta totesi, että sivistys ja sivilisaatio tarvitsevat taloudellisen pohjan. Ja toisin päin, ihmisen sivistys talouden pohjana luo vastuullisia yrityskansalaisia, joka edelleen kohottaa sivilisaatiota. On ihmiskunnan jatkuvan kasvun paikka. Metsäbiotalouden ennakoinnin professori Teppo Hujala Itä-Suomen yliopistosta näki, että selviytymisen ja menestymisen näköalat vahvistuvat kun tiede, taide ja yhteisöllisyys kytkeytyvät kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Ilmastoasioiden johtava konsultti Sini Harkki pohti sitä kun Ilmasto muuttuu niin, miten me muuttuisimme? Hän näki, että osuustoiminnalla on erittäin hyvä mahdollisuus näyttää suuntaa, joilla normalisoidaan ympäristöystävällisiä ratkaisuja. kauppatieteiden johtamisen professori Anu Puusa Itä-Suomen yliopistosta muistutti, että me suomalaiset olemme huippuja osuustoiminta-asiassa, jonka arvopohja on puhutteleva, viehättävä ja vetoava ja siten on valjastettavissa se joukkovoima, jota osuuskunnat edustuvat kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.  Ilmakehätutkija ja akateemikko Markku Kulmala tarkasteli ilmastonmuutosta eli palavaa maapalloamme siitä, miten vastata globaaleihin haasteisiin.  Hän näki, että tarvitsemme enemmän ja enemmän kansainvälistä yhteistyötä havannoimaan ja mittamaan ilmastoilmiöitä datan keräämiseksi. Näin lisäämme ymmärrystä ilmastonmuutoksesta ja näin voimme oikeasti vaikuttaa maapallon tulevaisuuteen. Biotaiteen läänintaiteilija Antti Tenetz viestitti, että taide avaa meille näkymiä mahdollisiin tulevaisuuksiin, joita tiede ei pysty yksin tuottamaan.

Kohtaaminen huipulla webinaari osoitti, että ilmastotyö on massiivinen sivistysprojekti, jossa meidän on globaalisti kyettävä uudenlaiseen yhteistyöhön ihmisen hyvinvoinnin varmistamiseksi ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Webinaarin esitykset löytyvät sivulta https://kohtaaminenhuipulla.fi/. Pellervon uutisointi löytyy osoitteesta https://pellervo.fi/osuustoimintauutiset/2020/06/26/kohtaaminen-huipulla-lavensi-ajattelua/ ja toimittaja Vuokko Viljakan artikkeli: https://luovaveto.savonia.fi/2020/07/07/kohtaaminen-huipulla-onnistui-mainiosti-myos-verkossa/.

Kohtaaminen huipulla pääjärjestäjiä olivat Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Taideyliopisto, Taiteen edistämiskeskus sekä Osuustoimintakeskus Pellervo.

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, liiketalous (human security ja ilmastoturvallisuus)