Ilmastoturvallisuutta rakentamassa

Tilannekuvan luontia ilmastoturvallisuuden työpajassa YK-tapahtumassa

Tilannekuvan luontia ilmastoturvallisuuden työpajassa YK-tapahtumassa

Osallistuin helmikuun alussa Genevessä YK-tapahtumaan The Humanitarian Networks and Partnerships Week. Se on YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimisto OCHA:n organisoima. Kyseessä on yksi YK:n suurimmista vuotuisista tapahtumista Euroopassa. Se kytkee yhteen maailmanlaajuisesti humanitaarisen työn tekijät ja pelastustoiminnan ammattilaiset kehittämään yhteistyötä ja luomaan uusia kumppanuuksia järjestöjen, yritysten, koulutusorganisaatioiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Savonia osallistui ulkoministeriön ja sisäministeriön johtamaan delegaatioon, jossa oli edustettuina yrityksiä, korkeakouluja ja viranomaisia yhteisellä teemalla ”Preparing for the Future”. Pystytimme tapahtumaan yhteisen osaston eli näin Suomi viesti YK-yhteisöön julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyön tärkeyttä, mikä on edellytys arjen turvallisuusongelmien ratkaisuille. Mutta millaiseen tulevaisuuteen oikein kurkkasimme?

Viikon aikana n. 2300 turvallisemman maailman rakentajaa osallistui yli 200 sessioon jakamaan ajatuksiaan ja kokemuksiaan. Turha sitä on kierrellä ja kaarrella, tapahtuman isoimpia teemoja oli ilmastokriisi. Suomen Punaisen Ristin vaikuttamistyön suunnittelija Pekka Reinikainen tiivistää miksi: ”Huolenaiheista suurin on, kykenemmekö estämään maailman humanitaarisen tilanteen riistäytymisen hallitsemattomaksi. Ellemme kykene, meitä uhkaavat mittasuhteiltaan ennennäkemättömät kriisit ja konfliktit, joita pahimmillaan säestää kiertoradaltaan suistuneen luonnon arvaamaton todellisuus.”

Miksi ilmastokriisi on humanitaarisen yhteistyön ytimessä? Ilmastonmuutoksen näkyvin ja tuntuvin ilmiö on entistä ennakoimaton sää, jossa lisääntyvät ääri-ilmiöt kuten rankkasateet, myrskyt, uuvuttavat helteet ja pitkät kuivuusjaksot, jotka aiheuttavat mm. metsäpaloja, tulvia ja maanvyörymiä. Ne ovat kasvava uhka ihmisten arjen turvallisuudelle. Seuraukset näkyvät vesipulana, sairastumisina ja ruokahuollon heikentymisenä, ja jo nyt ilmastopakolaisuutena. Tätä kehitystä kuvaa hyvin käsite ilmastoturvallisuus, joka on ennen kaikkea varautumista ja sopeutumista sään ääri-ilmiöihin. Ilmastoturvallisuus on myös kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden rakentamista.

Sain kunnian organisoida tähän YK-tapahtumaan ilmastoturvallisuuden työpajan, joka korosti inhimillistä turvallisuutta ilmastokriisissä. Loimme yhdessä Savonian, Suomen Punaisen Ristin, julkishallinnon D9-muotoilutiimin, sisäministeriön ja ulkoministeriön kanssa työpajan Extreme Weather Events and Climate Security Workshop, jolle YK antoi paikan päivästä, joka oli viikon vilkkain tapahtumassa. Kahden tunnin työpajassa tartuimme keskeiseen kysymykseen millaista uutta yhteistyötä tarvitsemme, jotta olemme entistä paremmin varautuneita säästä johtuviin humanitaarisiin kriiseihin. Työpajaan tilannekuvaa toivat alustuksillaan maailman ilmatieteen järjestön pääsihteeri Petteri Taalas ja Punaisen Ristin Reinikainen. Yleisön osallistimme mukaan D9-muotoilutiimin Karoliina Liimataisen ja Maria Vuorensolan vetämällä muotoiluajatteluun perustuvalla yhteiskehittämisen pelimenetelmällä.

Työpajan tuloksia puretaan ja palautetta kerätään parhaillaan mutta nyt jo voi sanoa, että tällainen pelillinen menetelmä saa maailman eri kolkista tulleet ihmiset nopeasti toimimaan yhdessä ja päättämään mitä pitää muuttaa, jotta humanitaarinen työ kehittyy entistä vaikuttavammaksi. Hyvä esimerkki siitä, miten luovat alat ovat merkittävä uuden oppimisen vauhdittaja. Tapahtuman sivusto: https://www.unocha.org/humanitarian-networks-and-partnerships-week-hnpw

Ilmastoturvallisuuden edistämisen kehikkona on YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030.  Näin tämä uusi turvallisuuden ala nivoutuu myös innovaatio- ja liiketoimintaympäristöksi. Ilmastoturvallisuus tulee olemaan merkittävä palvelujen ja tuotteiden markkina, johon perehtymisen voi aloittaa tutustumalla kehitysrahoittajien hankintoihin, jotka edustavat jo nyt 150 miljardin euron markkinoita. Ulkoministeriön Opas kehitysrahoittajien hankintoihin: https://um.fi/kehitysrahoittajien-hankinnat

Mutta tämä on vasta jäävuoren huippu. Ilmastoturvallisuuden varsinainen markkina muodostuu osana Euroopan komission Green Deal -ohjelmaa, jonka tavoitteena on luoda vuoteen 2050 mennessä Euroopasta maailman ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa, hidastaa maapallon lämpenemistä ja lieventää lämpenemisen vaikutuksia. Ohjelmassa tavoitellaan myös investointeja huippututkimukseen ja innovointiin. EU tavoittelee tuhannen miljardin euron investointeja ilmastotyöhön.

Savonia valmistelee laajassa verkostoyhteistyössä Pohjois-Savoon omaa ilmastoturvallisuuden ohjelmaa, joka kytkeytyy kansainväliseen yhteistyöhön niin EU:ssa kuin YK:ssa. Keskiössä on maa- ja metsätalouden varautuminen ja sopeutuminen sään ääri-ilmiöihin. Se mitä osaamme ilmastoturvallisuuden edistämiseksi kotikulmilla on osaamisen viennin perusta maailmalle mutta meidän on myös opittava maailmalta uusia tapoja pärjätä ilmaston muuttuessa. Tästä pääsemme toivottavasti tiedottamaan vielä ennen kesää.

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, liiketalous (human security ja ilmastoturvallisuus)