Jaksaa jaksaa, painaa painaa!

Suomi on huippuosaamisen mallimaita, mutta enemmän ja enemmän eri medioissa nousee esille kasvanut riski väsymykseen ja työssä jaksamisesta on tullut yksi kriittinen tekijä työelämässä. Se on uhka Suomelle, sillä juuri ne osaavat, tunnolliset ja tavoitteelliset tyypit ovat vaarassa väsyä työkuorman alle. Tämä on varsin huolestuttavaa ja riskinä yritysmaailmalle on muun muassa se, että luovuus jää käyttämättä ja uusia ideoita ei enää synny.

Olen pannut merkille, että opiskelijoiden opinnäytetöissä ja erilaisissa tehtävissä työssä jaksaminen ja yritysten sosiaalinen vastuu nousevat esiin vahvoina teemoina. Nuoret ovat aidosti huolissaan yksilön jaksamisesta ja työnantajan roolista siinä. He nostavat keskusteluissa usein esille, että haluavat olla tulevaisuudessa sellaisten työnantajien palkkalistoilla, jotka kunnioittavat työntekijöitä ja aidosti välittävät työntekijöistä. Uskon tämän nousevan yhä enemmän trendiksi.

Nykypäivän nuoret ovat nähneet lisääntyneen riskin työuupumukseen läheistensä kokemuksissa. Nuoret aikuiset ovat oppineet näkemään ja arvostamaan oman vapaa-ajan ja jaksamisen merkitystä. He eivät halua törmätä omassa elämässään samoihin vastoinkäymisiin kuin uupumuksen kohdanneet läheisensä.

Kuinka tämä tulee näkymään liiketoiminnassa? Yritysjohdon täytyy ymmärtää, että nuorempi sukupolvi ei ole välttämättä valmis repimään selkänahastaan ylipitkää päivää tai joustamaan yrityksen vaatimusten mukaan aina kun käsky kuuluu. Minulla on vahva usko siihen, että tulevat työntekijät tuovat näkemyksiään esille voimakkaammin, eivätkä niele asioita joissa kokevat johdon olevan väärässä tai tietämätöntä. Työntekijät tulevat jatkossa haastamaan yrityksiä kehittymään ja muuttamaan toimintojaan aidosti avoimempaan suuntaan.

Aidosti työntekijöiden hyvinvoinnista kiinnostuneet yritykset ovat nyt arvokasta valuuttaa. Antakaa siis kuulua itsestänne!

Salla Willman

TKI-asiantuntija

Savonia-ammattikorkeakoulu