Johtaminen on vaikeaa

Miten sinä johdat työntekijöitäsi? Mitä ajattelet johtamisesta tänään? Millainen on hyvä johtaja? Ohessa muutamia ajatuksia asiasta.


Luotko yhteistä ymmärrystä?
Yhteinen johtamisen ja työskentelyn ymmärrys tarkoittaa, että sinä ja työntekijäsi ymmärrätte työntekoon ja johtamiseen liittyvät asiat samalla tavalla. Teillä on ikään kuin yhteinen kieli. Näin vuoropuhelunne sujuu ja asioista on yhteinen jaettu käsitys. Yhteisellä kielellä tuot vuoropuheluun selkeyttä. Väärinymmärryksen mahdollisuus vähenee. Samalla vahvistat työskentelykulttuuria, jossa arvostetaan toisia ja omaa osaamista. Yhteinen sanoitus vähentää eripuraa.

Tuetko työntekijöittesi kehitystä?
Työntekijöille osoitettu oikean määrä huomiota, ohjausta ja tukea, kannustaa heitä kehittymään ja pyrkimään työssään ja työtehtävissään parhaimpaansa. Tavoitteiden saavuttaminen sujuu osana laajempaa työkokonaisuutta; jokainen huolehtii omasta tavoitteistaan.

Joku voi epäillä, että onko tämä mahdollista, kun tiimissäsi voi olla useita kymmeniä henkilöitä yksilöllisine näkemyksiin ja ajatuksineen? Työntekijöiden tunteminen ja kohtaaminen arjen askareissa antaa monia mahdollisuuksia edistää työntekijän yksilöllistä kehittymistä ja saada onnistumisen kokemuksia työssään. Onnistumiset kannustavat ja johtajakin voi iloita yhdessä muiden kanssa onnistumisista. Huomaat ettet ole yksin.

Kasvatatko sitoutumista?
Hyvänä johtajana johdat tiedon ja sopimusten, et oletustesi mukaan. Osaat sovittaa johtamistyylisi työntekijöittesi todellisten tarpeitten mukaan. Työntekijöiden arvostus sinua kohtaan kasvaa. Tiedolla johtaminen lisää myös tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemusta. Oletukset ovat aina subjektiivisia. Työntekijäsi voi olettaa toisin kuin sinä, siksi oletusten mukaan toimiminen voi tuottaa harmaita hiuksia.

Kohteletko tasapuolisesti?

Tasapuolinen kohtelu työpaikolla ei ole itsestäänselvyys. Esihenkilönä toimiessaan tasapuolisuus on valttia. Kokemus tasapuolisuudesta vahvistaa myös töihin sitoutumista.

Tuetko työntekijöittesi kasvua itsensä johtajiksi?
Työntekijöitä voi tukea kasvamaan itsensä johtajiksi. Kun he kokevat, että olet kiinnostunut heistä, he tekevät työnsä aiempaa paremmin, ovat luovempia ja etsivät optimaalisia ratkaisuja ongelmiin. He ottavat koppia asioista itse tai tiiminjäsenenä. Johtaminen on yhteistyötä.

Yhteenvetona voisi todeta, että hyvä johtaja ottaa huomioon ihmiset. Helppoa mutta kuitenkin niin vaikeaa.

 

Pirjo Turunen, sosiaalialan yliopettaja, Savonia ammattikorkeakoulu