KAIVOSBISNESTÄ KULTTUURI EDELLÄ

”GROWTH” symboloi kestävää kasvua ja uusia polkuja. Kuva: Matias Honkamaa/Savon Sanomat.

Työ on parhaimmillaan oivaltavaa ja valaisevaa! Saimme roppakaupalla valohoitoa viime viikolla, kuin yhdessä pohdimme Suomen ja Sambian pienimuotoisen kaivostoiminnan tarpeita korukiviteollisuuden näkökulmasta. Human Security Finland ja Kuopio Innovation Oy ovat toimineet jo joitakin vuosia kulttuurien välisen yhteistoiminnan ja liiketoimintamahdollisuuksien rakentajina. Myös Taiteen edistämiskeskus TAIKE on ollut mukana luomassa uudenlaista yhteistyötä. Nyt mukaan on lähtenyt myös Savonia-ammattikorkeakoulu.

Sambian kuparivyöhykkeellä toimii yksi Afrikan  suurimmista kaivosalueista. Se on vetänyt puoleensa paljon kansainvälisiä kaivosyhtiötä. Alue houkuttaa ihmisiä eri puolilta keskistä Afrikkaa työllistymisen toivossa. Kaivosten liepeille syntyy uusia monikulttuurisia yhteisöjä ja pienimuotoista kaivostoimintaa hyödyntämään malmintuotannosta yli jäävää maa-ainesta. Monesti alullepanijoina ovat naiset. Pienet kaivosyhteisöt kasvavat nopeasti kaupungeiksi, joita on mahdoton hallita.

Kaivostoiminta on Sambian tärkein vientitulojen lähde ja mahdollistaa hyvinvoinnin ylläpitämistä yhteiskunnassa. Talouskasvu on luonut kysyntää koulutukselle, liiketoimintapotentiaalin hyödyntämiseen, uusiutuvan energian, luonnonvarojen hallinnan, vihreän rakentamisen sekä terveydenhuollon kestäviin ratkaisuihin. Pienimuotoisella kaivostoiminnalla on mahdollisuuksia. Esimerkiksi Chilessä merkittävä osuus kaivosviennistä on pienten toimijoiden hallussa.

Jotain on jo tehtykin. Lähtökohdat yhteistyölle ovat olleet kulttuuri sekä koulutus ja kauppa, joiden kautta luottamusta ruohonjuuritasolla rakennetaan. Kulttuurin ja taiteen menetelmillä on avattu väylää luottamuksen synnyttämiseksi. Koulutus ja osaaminen pitävät kehityksen kestävällä tiellä ja kaupankäynnillä vahvistetaan pitkäkestoista kumppanuutta.

Liiketoiminnan yhteistä arvoverkkoa on lähdetty kutomaan myös Kuopion Innovation Oy:n ja Savonian hankkeessa, jossa 20 pohjoissavolaista eri alojen yritystä on lähtenyt etsimään paikkaansa eteläisen Afrikan arvoverkoissa ja kaivostoiminnan hankintaketjuissa. Kilpailu globaaleista kumppanuuksista on kova, niin täällä pohjolassa kuin Afrikan syrjäseuduilla. Niiden muodostamiseen tarvitaan luovia tapoja ja hyviä neuvottelutaitoja.

Living Stone

Haluamme olla mukana yhdessä asiantuntijoiden, ammattilaisten ja yritysten kanssa luomassa korukiviteollisuuden ympärille muodostuvaa toimintaa ja arvoverkkoja. Kaivostoiminnan ohessa kiviaineksesta saadaan puolijalokiviä ja jalokiviä, mutta niille ei osata tehdä juuri mitään. Suomessa taas tarvitaan kivien toimittajia ja valikoimaa koruteollisuuden, muotoilijoiden ja taiteilijoiden käyttöön.

Pienkaivostoiminnan osana mietimme, kuinka voisimme vastata koulutustarpeeseen ja saada kivien jalostusastetta korkeammaksi. Sitä kautta edistetään myös naisten yrittäjyyttä. Ensimmäinen askel on, että sisäistämme aidosti kestävän ja vastuullisen kaivostoiminnan aakkoset. Sen jälkeen voimme soveltaa niitä käytännön toiminnassa positiivisesti erottuen ja saada kivet elämään.

Ja lopuksi. Valaistumista voi käydä harjoittelemassa myös paikallisessa IKEA:ssa, jossa paljastettiin GROWTH-valoinstallaatio viime perjantaina. Yritys osallistuu Pariisin ilmastokokoukseen. Sen myötä se kutsui tavaratalopaikkakunnillaan muotoilualan oppilaitoksia toteuttamaan ilmastokysymyksiin herättelevät teokset. Tehtävänä oli pohtia valon merkitystä ja järkevää energia-ajattelua.

 

Raisa Leinonen

Savonia-amk

Tk- ja liiketoiminnan suunnittelija, kulttuuriala