Kesäopinnot elävät ajassa. Nyt kiinnostavat Google-markkinointi, vastuullisuus ja fasilitointi

Vaan ootteko koskaan te painaneet pään kesäistä nurmea vastaan, kun heinäsirkat on helisseet ja raikunut laulu rastaan?

Eino Leinon Hymyilevässä Apollossa maalaillaan tunnelmaa, joka sopii erinomaisesti heinäkuuhun ja syvimmän kesän aikaan. Monet meistä lomailevat parhaillaan ja lataavat akkujaan nauttien luonnosta runon säkeiden malliin. Loma on tervetullut palautuminen ja lepohetki työstä.

Kaikki eivät kuitenkaan pelkästään lomaile kesällä. Nimittäin korkeakouluissa on mahdollista opiskella ympäri vuoden, ja monet hyödyntävätkin sitä mahdollisuutta. Itse asiassa jotkut ovat kesällä hyvinkin ahkeria opiskelumielessä.

Kesä jopa tuplaa opiskelijamäärän

Savonia-ammattikorkeakoulussa on nyt kesällä noin 6500 läsnäolevaa tutkinto-opiskelijaa. Heistä iso osa tekee kesällä tutkintoon kuuluvaa harjoittelua. Kesäharjoittelu on käytäntönä mm. tekniikan alalla ja luonnonvara-alalla. Sen lisäksi tutkinto-opiskelijoilta tuli lähes 3000 ilmoittautumista Savonian tarjoamiin kesän verkko-opintoihin, ja osa ilmoittautui myös muiden korkeakoulujen kesäopintoihin.

Tutkinto-opiskelijoiden lisäksi Savoniassa on kesällä opiskeluoikeus vajaalla 8000 toisen ammattikorkeakoulun tai avoimen amk:n opiskelijalla. Se tarkoittaa, että kesällä opiskelijoita on yli tuplasti enemmän kuin pelkkien tutkinto-opiskelijoiden määrä. Opiskelijamäärä tuplaantuu kesällä jo ainakin neljättä vuotta peräkkäin.

Kesäopinnoille on siis todella tarvetta, ja valtakunnallisesti niiden tarjonta onkin kasvanut vuosi vuodelta. Tarjolla on lähinnä verkko-opintoja, joten niiden suorittaminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta omien menojen ja aikataulujen lomassa. Ja sehän sopii kesään erityisen hyvin.

Kesällä 2021 amk-opiskelijat suorittivat yhteensä 60 000 opintopistettä eri ammattikorkeakoulujen tarjoamissa opinnoissa, siis muualla kuin omassa kotikorkeakoulussa. Se on yhtä paljon opintopisteitä kuin noin 250 amk-insinöörin tutkinnossa tai lähes 300 tradenomin tai sairaanhoitajan tutkinnossa. Ristiinopiskelu eli opintojen ottaminen toisesta korkeakoulusta näyttää tarjoavan opiskelijoille kiinnostavia vaihtoehtoja oman opintopolun personointiin, ja sitä hyödynnetäänkin innokkaasti. Saa nähdä, tehdäänkö taas uusi ennätys opintopisteiden määrässä.

Kesällä opiskellaan johtamista, sijoitustoimintaa ja yamk-tasolla vastuullisuutta

Mitä kesällä sitten opiskellaan? Tarjontaa on ainakin laidasta laitaan. Savonian tarjonnasta suosituin opintojakso tänä kesänä on Google-markkinoinnin perusteet, johon tuli lähes 800 ilmoittautumista. Muita suosittuja ovat lean-johtamiseen ja alkoholijuomien tuntemiseen liittyvät opinnot lähes 600 ilmoittautumisella sekä Tuloksekas johtaminen ja Sijoitustoiminta noin 500 ilmoittautumisella.

Yamk-tasoisia eli ylemmän korkeakoulututkinnon tasoisia opintoja on tarjolla lukumääräisesti vähemmän kuin amk-tasoisia. Ne on tarkoitettu jo korkeakoulututkinnon suorittaneille. Niistä suosituimpia lähes 200 ilmoittautumisella ovat Vastuullinen liiketoiminta ja Monikulttuuristuva työympäristö sekä Päätöstukityökalut vastuullisiin ratkaisuihin, johon siihenkin on toistasataa ilmoittautujaa.

Savonian strategian mukaisesti tarjolla on useita vastuullisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen liittyviä opintoja, ja niitä täydentää vielä englanninkielinen Sustainable Development in Changing Climate, what has it to do with me? Vastuullisuuden painotus näkyykin erityisesti yamk-tarjonnassa.

Kaikki eivät mahtuneet mukaan. Sinniä opiskeleville!

Kesäopintotarjontaa on kaikilta koulutusaloilta, ja osaan opinnoista ilmoittautumisille on yläraja pedagogisista syistä. Jonoon jäi ilmoittautuneita mm. taidehistorian -ismien opintojaksolle sekä uniterveyteen, perhetyöhön ja MERN-sovelluskehitykseen liittyviin opintoihin.

Avoimista opinnoista kiinnostivat ilmoittautumisten perusteella eniten fasilitointi, tuloksekas johtaminen ja Python-ohjelmointi, yamk-tasolla jo mainitsemanikin Monikulttuuristuva työympäristö. Juuri nuo asiat ovatkin työelämässä pinnalla tällä hetkellä.

Useimmissa opintojaksossa opiskelu päättyy heinäkuun loppuun, joissakin se jatkuu vielä elokuulle. Jos olet ilmoittautunut kesäopintoihin, toivon sinulle sinniä opiskella, olitpa kesälaiturilla, kaupunkiparvekkeella tai missä tahansa muualla kesäkuukausina.

Meille kaikille toivon yhteisesti aurinkoista kesää, virkistäytymisen ja ehkä uuden oppimisen parissa muutoinkin kuin korkeakouluopinnoissa. Leinon runossa mainittiin heinäsirkkojen siritys, se voisikin olla inspiroivaa äänimaisemaa luovan lekottelun oppimiselle.

Marja Kopeli
koulutusasiantuntija, jatkuva oppiminen
Savonia-ammattikorkeakoulu