Ketteryyttä kehiin

Iloinen ja ketterä Savonia

Korkeakoulut ja kyläkoulut kipuilevat rahan puutteessa. Nuorista koulutetaan tulevaisuuden tekijöitä ja Suomen pelastajia.

Opettajilta odotetaan taikatemppuja. Ahkeruus ja tunnollisuus eivät enää riitä. Hetkessä on oltava digiguru, vitaalinen ja resilientti.

Mitä se resilienssi oikein tarkoittaa? Selkokielellä Jarmo Manner savontaa: resilienssi on tokenemistaito.

Resilienssi tarkoittaa siis kykyä selviytyä äkillisten muutosten ja myrskyjen keskellä. Käsite on laajentunut traumaattisten kokemusten kohtaamisesta kattamaan työyhteisöissä tapahtuvia murroksia ja muutoksia, kiteyttää Manner. Siinäpä se.

Yrittäjät ja yritykset odottavat korkeakouluilta ketteryyttä vastata työelämän tarpeisiin: dynamiikkaa vatuloinnin sijaan.

Ammatilliselle koulutukselle firmojen kanssa työskentely on arkipäivää. Vuosia sitten selvitettiin Keskuskauppakamarin tuottamassa tutkimuksessa korkeakoulujen elinkeinoelämän yhteistyötä.

Jo silloin oivallettiin, että ammattikorkeakoulujen kanssa on helpompaa, nopeampaa ja jouhevampaa tehdä yhteistyötä kuin yliopistojen.

Tulosta vahvistaa tuore Pohjoissavolaisten yritysten ja korkeakoulujen yhteistyön tutkimus, joka tehtiin OKM:n rahoittamassa Coworking Learning Space – TKI 2.0 -hankkeessa.

Yritykset tekevät huomattavasti enemmän yhteistyötä Savonia-ammattikorkeakoulun kuin Itä-Suomen yliopiston kanssa. Eri alojen opiskelijoiden harjoittelut, opinnäytetyöt, projektit, asiantuntijavaihto ja tutkimuspalvelut ovat luontevia toimintatapoja.

Yritysten tulevaisuuden odotukset Savoniaan ovat vahvat. Odotukset ovat huomattavasti korkeammat kuin yliopistoon kohdistuneet odotukset.

Selvityksen mukaan yritysten mielestä Savonia on: iloinen, hyvä kouluttaja ja eteenpäin pyrkivä. Jatkamme työtämme samaan malliin – iloisesti ja ketterästi.

Kaija Sääski

koulutusvastuujohtaja