Klikkaillaan osaamista

Jatkuva oppiminen on yhden jos toisenkin koulutusasioita seuraavan huulilla. Tämä ei ole vain oppilaitosten asia, vaan työelämän ja koulutusorganisaatioiden yhteinen askel turvata osaamisen ja koulutuksen taso, ja varmistaa työelämän kehittyminen sekä työntekijöiden saatavuus työmarkkinoilla.

Jatkuvalla oppimisella itsessään tarkoitetaan työelämään kohdentuvaa koulutusta, millä uudistetaan osaamista työuran ja yleensäkin elämän eri vaiheissa. Tämä kohdentuu enemmän muunto- täydennys- ja erikoistumisopintoihin. Johonkin muuhun kuin tutkintoon tähtäävään koulutukseen, joskin se voi johtaa myös siihen. Tässä oleellisena asiana on myös, miten kertynyttä osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan esim. osana tutkintokoulutusta, jos sellaiseen osaamista halutaan hyödyntää.

Jatkuvan oppimisen mallit eivät ole mitenkään lukittuja tai edes kunnolla hahmottuneita, mitä ne voisiva olla. Varsinkin korkeakoulutus on mielletty ehkä hieman vähemmän joustavaksi muutoksiin, mitä työelämässä tarvitaan, mutta tähän haetaan nyt selvästi erilaisia tapoja tehdä asioita yhdessä. Ammattikorkeakoulut ovat tässä vielä ehkä yliopistoja ketterämpiä ja osaltaan työelämälähtöisempiä. Uudistuksessa tarvitaankin myös koulutusorganisaatioiden yhteistyötä.

Työelämän oppimisen ja osaamisen verkkokauppa olisikin hienoa. Ajatellaan, että yritys tarvitsee uutta osaamista, koulutusta tai tutkimusta ja klikkailisi verkkokaupasta sopivat vaihtoehdot. Järjestelmä välittäisi tiedon ja haluttu osaaminen tai palvelu olisi hetkessä käytettävissä. Tämähän olisi kerrassaan mahtavaa. Ajatustasolla kuulostaa sille, mitä nyt tarvitaankin. Mutta, prosessit eivät toimi ihan näin näppärästi. Ei korkeakouluissa, eikä muissakaan organisaatioissa. Myöskään koneet eivät hoida yksin tehtäviä vaan ihmiset ovat tässä avainosaajia.

Oppimisen ja osaamisen uudistaminen on tärkeää ja sitä täytyy kehittää, mutta vaikuttaa siis hyvin moneen asiaan. Osaajatarve synnyttää ihan uudenlaisia malleja tehdä yhteistyötä ja katsomista hieman tulevaankin, mitä osaamista siellä tarvitaan. Jäädään kuulolle, mitä kaikkea onkaan tulossa.

Jenni Toivanen, jatkuvan oppimisen johtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu