Kohtaaminen huipulla – tiede – taide – metsä

Kuva: Jouni Ohtamaa

Kesäkuun viimeisinä päivinä kokoontui viitisenkymmentä taiteen ja tieteen tulisielua Itä-Suomeen Kolin jylhien vaarojen laelle keskustelemaan, väittelemään, kuuntelemaan ja toisiltaan oppimaan asiasta, joka on noussut viime aikoina suomalaisen ilmastokeskustelun ytimeen. Metsä. Kolilta avautuva ainutlaatuinen metsä- ja järvimaisema viritti ihmiset teemoihin kuten metsien uusi kultakausi, metsä suomalaisen kansallisidentiteetin rakentajana, ekologinen jälleenrakentaminen ja ilmastoturvallisuus. Kahden päivän aikana käytiin ilmastonpuolustusdialogeja ja pohdittiin metsäsuhdetta ennen, nyt ja tulevaisuudessa.  Mielessä oli koko ajan se, miten tieteen ja taiteen dialogi toimii tutkimuksen luovuuden virittäjänä ja taiteen uutena sisältönä. Tästä dialogista on hyvänä esimerkkinä biotaide, joka tekee töitä eri elämän muotojen, elävien organismien kanssa.

Eri alojen tutkimustulokset mullistavat käsityksemme metsän arvosta ja merkityksestä.  Metsien hiilinielut ja varastot ovat keskeisessä roolissa ilmastonmuutoksen ja monimuotoisuuskadon torjumisessa. Hyvinvointimme on riippuvainen suhteestamme luontoon ja Suomessa erityisesti metsään. Koska suhde ilmenee yhteiskunnallisina, sosiaalisina, kulttuurisina ja taloudellisina vaikutuksina suhde on jännitteinen ja intohimoja suuntaan jos toiseen nostattava.

Miksi sitten on tärkeää törmäyttää tutkijoita ja taiteilijoita keskenään näiden kompleksisten asioiden tiimoilla? Tarvitsemme moniarvoista keskustelua ja uuden tyyppistä vuorovaikutusta. Halu vaikuttaa kestävään kehitykseen yhdistää taiteilijat ja tutkijat luomaan vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia, skenaarioita. Taiteen ja tieteen vuorovaikutuksella ymmärrämme paremmin tekojemme mahdollisia seurauksia ja saamme näin syvällisempää näkemystä tulevaisuutta koskevien päätöstemme pohjaksi, vaikuttavat ne päätökset sitten henkilökohtaisella tai yhteisöllisellä tasolla. Kolilla rakennettiin yhteistä ymmärrystä yhteiskunnallisesti kiihkeään teemaan, joka on keskiössä suomalaisessa ilmastokeskustelussa.

Mitä Kolin tiede – taide – metsä -työpajat tuottivat? Kohtaaminen huipulla -konsepti perustuu yhteiskehittämiseen ja jaetun arvon tuottamiseen fasilitoimalla tieteen ja taiteen dialogia. Tavoitteena oli luoda teosaihioita, tutkimusteemoja sekä hankealoitteita, joiden avulla syvennämme kestävää suhdetta metsään rohkealla ja innostavalla tavalla. Kolilta lähti liikkeelle mm. yhteistyökuvio, jossa etsitään keinoja ja työtapoja osallistaa esittävän taiteen festivaaleja ja muita toimijoita yhteiseen ilmastonpuolustustyöhön, ilmastotaidenäyttelytoiminta sai uusia avauksia ja ilmastoturvallisuustyö sai uutta sisältöä ekologisen jälleenrakentamisen ideasta ja biotaiteen näkökulmista.

Kohtaaminen huipulla vahvisti näkemystä, että tieteen ja taiteen dialogin sisällyttäminen kestävän kehityksen liiketoiminnan tutkimukseen avaa näkymiä uusille innovaatioille ja liiketoimintamalleille, jotka palvelevat entistä paremmin ilmastotyöstä valveutuneita asiakkaita. Parhaillaan käynnissä jo oleva Ihmisten käyttäytymisen muutos voi johtaa yllättävän nopeasti ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kysyntään.

Kohtaaminen huipulla Tiede – Taide – Metsä -tapahtuman järjestivät Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Human Security Finland, ALL-YOUTH-hanke ja Luova Veto! -hanke. Yhteistyössä olivat mukana Taiteen edistämiskeskus, Taideyliopisto, Suomen metsämuseo Lusto, Osuuskunta Lilith, Nurmeksen Kesäakatemia, Lieksan Vaskiviikko, Pielinen Soi -festivaali, Savonlinnan kesäyliopisto ja Savonlinnan Musiikkiakatemia.

Kohtaaminen huipulla oli nyt toisen kerran ja jatkoa on luvassa, kenties vesiteeman parissa. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan, niin ota yhteyttä allekirjoittaneeseen.

Juhani Aho jo aikanaan tiivisti sen miksi mennä Kolille: ”Se on tämä Kolin näköalojen kaksinaisuus ja sen miltei symbolinen luonne, joka tekee sen niin sattuvaksi ja joka taiteellisen kauneuden ohessa antaa sille enemmän aatetta, kuin mikä tavallisessa maisemassa on tavattavana.”

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija

Human Security Finland

Savonia-ammattikorkeakoulu

jyri.wuorisalo(at)savonia.fi