Kokeile, muotoile, myy!

Vaatetusopiskelijoiden"show stopper" Turo Outletin näytöksessä.

Suomen hallitus aloitti toimintansa hehkuttamalla avointa ja uutta toimintakulttuuria sekä kannustamalla kokeilemaan. Puhutaan kokeilukulttuurista. Ajatuksena on, että haastaisimme totuttuja toimintatapojamme ja asettaisimme rohkeasti tavoitteita korkealle. Meidän ei tarvitse, emmekä pysty tarkkaan tietämään tulevaisuutta. Kokeiluja, pieniä vetoja tekemällä rakennamme sitä yhdessä. Siinä onnelliset sattumat, joita homo ludens eli leikkivä ihminen tuottaa, voivat johtaa radikaaleihin innovaatioihin.

Kokeilut täytyy suunnitella ja arvioida, muuten niistä ei ole mitään hyötyä. On ehkä ollut kivaa, mutta mitä opittiin? Matalin kynnys kokeiluun on sitä, että ideoita testataan potentiaalisilla kiinnostuneilla. Vaikka kahvipöydässä. Koetellaan unelmia pienesti toimien. Aina ei tarvitse onnistua, mutta hyvä kokeilu opettaa. Hallitus ei itse ollut mallioppilas kokeilukulttuurin ajatuksesta sote-uudistuksessa. Kokeiluihin ei istu, että niihin liitetään poisrajaavia ehtoja: jos et ole samaa mieltä, kerään leluni pois. Kokeilukulttuurissa on keskeistä saada perusteluja sille, jatketaanko suunnittelussa eteenpäin vai ei, samoin luottamus.

Suomalaisten kilpailukyky riippuu siitä kuinka kykenemme luovaan ajatteluun ja osaamme hyödyntää innovatiivisia toimintatapoja. Uudet tuotteet, palvelut, systeemit ja ympäristömme kehittäminen vaativat uusia tapoja suunnitella ja tehdä asioita toisella tavalla. Luovuuden vaatimus koskee Savoniassa jokaista koulutusalaa ja kulttuuriala pystyy toimimaan avustajana uusien arvojen, merkitysten, ajattelutapojen ja käytäntöjen luomisessa. Mottomme onkin: kokeile, muotoile, myy!

Viikonloppuna vaatetusmuotoilun opiskelijat esittelivät yhteistyötä Turo Outletin kanssa Matkuksessa suunnittelemassaan ja toteuttamassaan näytöksessä. Paitsi outletin tuotteita, näytöksessä esiteltiin yrityksen ylijäämäkankaista toteutettuja pukuja past modern-hengessä, jossa opitaan perinteestä, mutta sovelletaan sitä modernisti tähän päivään. Musiikissa ja tanssissa taas aloitettiin palveluyritys Vetrea Oy:n kanssa kokeilu esitystuotannosta palvelukotien asukkaille. Luovia ja raikkaita kokeiluja molemmat.

 

Raisa Leinonen

Tk- ja liiketoiminnan suunnittelija

Kulttuuriala