Koulutusta trimmattava

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Kesälomat hujahtavat nopeasti. Vasta Suvivirsi raikasi koulujen kevätjuhlissa, ja äidit pyyhkivät silmäkulmiaan. Kuukauden kuluttua jälleen innokkaat opiskelijat ja opettajat aloittavat uuden kouluvuoden.

Savonia-ammattikorkeakoulun viime lukuvuosi päättyi hienoissa tunnelmissa. Verrattuna vuoden 2018 hakuun Savonian hakijamäärät lähes kaksinkertaistuvat. Pohjois-Savolle on tärkeää, miten ylipäätään opiskelijat viihtyvät täällä. Alueen tulee olla vetovoimainen koko valtakunnan nuorille ja ulkomaalaisille.

Modernin opiskelijakaupungin imagon luominen on määrätietoista työtä. Markkinoinnissa on luotettu kauan luontoarvoihin, mutta nuori aikuinen pitää kuitenkin Suomessa luontoa itsestään selvyytenä. Ehkä suurempi ongelma on elävän kaupunkiympäristön luominen.

Vanhanaikaiset mielikuvat ovat osaltaan syntyneet median myötävaikutuksella. Aluetta kuvataan näkökulmasta, josta välittyy sellainen lupsakka ja maalaishenkinen ilmapiiri. Toki tämäkin on hieno sävelkulku.

Opiskelijoiden viihtymiseksi tarvitaan monia toimenpiteitä. Esimerkiksi pienituloiselle opiskelijalle edullinen ja toimiva joukkoliikenne merkitsee paljon.

Suomen korkealaatuinen koulutusjärjestelmä luo ihailua ympäri maailmaa. Koulutuksemme on monella mittarilla maailman kärjessä. Koulutusosaaminen toimii yhtenä maabrändinä ja siitä halutaan ottaa kaikki irti.

Oppilaitosten tulee panostaa vielä voimakkaammin koulutustarjontansa ja opetusmenetelmiensä uudistamiseen ja tuotteistamiseen kysyntä- ja tarvelähtöisesti. Mainio esimerkki on Savonian uusi koodarikoulutus, johon oli hakijavyöry.

Naiset olivat erityisen kiinnostuneita koodarikoulutuksesta ja myös eri-ikäiset henkilöt. Vain noin joka seitsemäs hakija pääsi koulutukseen. Tekniikan alalle tarvitaankin yhä enemmän naisia. Nuorin hakija oli 15-vuotias ja vanhin 73-vuotias. Hakijat olivat pääosin Pohjois-Savosta. Koulutus suunniteltiin yhteistyössä yritysten kanssa. Mukava olivat muun muassa Enfo Oyj ja Ropo Capital Oyj.

Pohjos-Savon veto- ja pitovoimaisuuden takaaminen on pitkäjänteistä työtä, joka on meidän kaikkien vastuulla. Laadukas koulutus, kaupunkien ja kuntien tasokkaat palvelut ja monipuoliset työpaikat eivät ole itsestäänselvyys edes kasvukeskuksissa.

Kaija Sääski

koulutusvastuujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu