Koulutusvientiä maailmalle

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Suomen korkealaatuinen koulutusjärjestelmä herättää ihailua ympäri maailmaa. Koulutusosaaminen toimii yhtenä maabrändinä ja siitä halutaan ottaa kaikki irti: koulutusvientinä.

Korkeakoulut ovat rakentaneet tai ovat rakentamassa koulutuksen vientiin erilaisia strategioita. Tuotteistamisessa nousee esille, mistä näkökulmasta koulutusta viedään ulkomaille.

Onko kyse koulutustason nostamisesta? Haetaanko lisäeuroja? Ollaanko humaaneja ja halutaan olla kehittämässä kehitysmaita? Viedäänkö tutkinnonosia vai toimintamalleja?

Suomalaisia oli moitittu huonoista myyntitaidoista. Kauppamiehillä on myös kehno maine, joka johtuu muun muassa julkisuuden antamasta mielikuvasta. Esimerkiksi Henri Miller kirjoitti legendaarisen näytelmän ”Kauppamatkustajan kuolema”. Siinä ikääntyvä kauppamatkustaja Willy Loman kertaa elämäänsä.

Ihmissuhteitaan hän on hoitanut samalla tavalla tavoin kuin asiakassuhteitaan, yksipuolisesti ja manipuloiden. Valitettavasti monien ihmisten käsitykset myyntityöstä ovat muovautuneet tämän mukaan pitkiksi ajoiksi.

Pelkän tuotteen teknisiin erinomaisuuksiin paneutuva myyjä on vain pyörivä kyltti, ei asiakkaan ongelman ratkaisija eikä tarpeen tyydyttäjä.

Kuitenkin myyjät ovat nykyään rautaisia ammattilaisia, joilta edellytetään monipuolisia vuorovaikutustaitoja ja asiakkaiden ymmärtämistä, kielitaitoa ja erilaisten kulttuurien tuntemusta.

Savonia-ammattikorkeakoulu teki merkittävän sopimuksen vietnamilaisen Huan Nghe Groupin kanssa kahden kokonaisen tutkinto-ohjelman myynnistä vietnamilaisille opiskelijaryhmille.

Kyseessä ovat sosiaali- ja terveysalan sekä matkailu- ja ravitsemisalan englanninkieliset Bachelor’s Degree –tason Nursing ja Hospitality Management –koulutukset. Koulutuksiin valittavat 75 vietnamilaista aloittavat opintonsa Kuopion Microkadun kampuksella syksyllä 2020.

Hyvinvointimme rakentuu laadukkaaseen koulutusjärjestelmään. Yksi vahvuuksistamme on, että valinnat eivät johda umpikujaan. Jokaisella on mahdollisuus hankkia lisää osaamista, taustasta riippumatta.

Olipa kysymyksessä aineelliset tai aineettomat tuotteet, yksi myynnin perusasia säilyy samana, kaikkien hyödykkeiden yhteinen tavoite on asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen. Onko koulutusvienti meidän seuraava Nokia?

Jouni Vornanen

tiedottaja, Savonia-ammattikorkeakoulu