Kulttuuri osana kokonaisturvallisuutta

Kulttuurin sukupolvikokemukset vahvistavat turvallisuuden tunnetta. Kuva Jyri Wuorisalo

”llmastonmuutos tekee tuhoja maailman arvokkaissa perintökohteissa – Tämä näkyy jo Jemenissä ja Machu Picchussa, mutta myös Suomessa” uutisoi YLE taannoin. Oslossa toukokuun alussa kokoontuneet Pohjoismaiden kulttuuriministerit tuomitsivat Venäjän hyökkäyksen ja kehottivat lausunnossaan suojelemaan Ukrainan kulttuuriperintöä kansainvälisten sopimusten mukaisesti.

Kulttuurin ja taiteen rooli kriisinhallinnassa, niin perinteisten kriisien kuin ilmastokriisin hallinnassa kasvaa kohisten; kulttuuri osana kokonaisturvallisuutta saa uusia ulottuvuuksia. Näin kulttuuri ja taide kytkeytyvät myös huoltovarmuuteen.

Kokonaisturvallisuus on suomalaisen varautumisen yhteistoimintamalli, jossa yhteiskunnan elintärkeistä toiminnoista huolehditaan viranomaisten, elinkeinoelämän, järjestöjen ja kansalaisten yhteistyönä. Kestävän tulevaisuuden rakentaminen on kokonaisturvallisuuden ytimessä. Kestävyysnäkökulma nostaa kulttuurin, kulttuuriperinnön ja henkisen kriisinkestävyyden merkittävään rooliin kun rakennetaan arjen turvallisuutta ripeästi muuttuvassa maailmassa.

Yhteiskunnan turvallisuusstrategian mukaan henkinen kriisinkestävyys on yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätön asia. Henkisellä kriisinkestävyydellä tarkoitetaan yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan kykyä kestää kriisitilanteiden aiheuttamat henkiset paineet ja selviytyä niiden vaikutuksista. Psyykkiseen selviytymiskykyyn ja joustavuuteen eli ennakoimattoman kohtaamiseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan myös kulttuurin ja taiteen avulla.

Kokonaisturvallisuus saa kulttuuriperintönäkökulmasta laajan ja syvällisen sisällön kun menneisyydestä perittyjä aineellisia ja aineettomia asioita ja käytäntöjä, jotka heijastavat ihmisten arvoja, uskomuksia, tietoja ja traditioita huomioidaan kokonaisturvallisuuden kehittämisessä.

Kuopiossa pohdittiin Kulttuuri osana kokonaisturvallisuutta -teemaa kesäkuussa osana Sitran organisoimaa Demokratian puolustusdialogi -päivää. Savonia-ammattikorkeakoulun johdolla mm. taidemuseon, musiikkikeskuksen ja kulttuurihistoriallisen museon ihmisiä kokoontui sanoittamaan monimutkaista ja vaikeaakin kokonaisuutta, luomaan moniäänistä ymmärrystä. Yhteenvetoa keskustelusta sisältyy Sitran artikkeliin ”Me kaikki olemme demokratian puolustajia”, https://www.sitra.fi/artikkelit/me-kaikki-olemme-demokratian-puolustajia/.

Myös kesällä yhteiskunnallisen keskustelun suurtapahtumassa SuomiAreenassa Kulttuuri osana kokonaisturvallisuutta oli näkyvästi esillä kun Savonia-ammattikorkeakoulu järjesti teemassa keskustelun yhteistyössä Pori Jazzin ja Suomen Jazzliiton kanssa: https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003189/kulttuuri-osana-kokonaisturvallisuutta-1624121.

Niin perinteiset alueelliset kuin uudet globaalit kriisit koettelevat kulttuuri- ja sivistyspohjaamme. Siksi meidän on vaalittava kulttuurin ja sivistyksen opetusta ja ylläpitoa entistä tarmokkaammin. Sivistys on muutosvoima kohti kestävää ja vastuullista kokonaisturvallisuutta.

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, kansainväliset palvelut (human security ja ilmastoturvallisuus)