KULTTUURIKOKEMUKSIA LIIKKUMALLA

Kuva: Raisa Leinonen

Luonnolla on suuri merkitys suomalaisten elämässä. Se on yhä suurempi vetovoimatekijä myös ulkolaisille matkailijoille. Luontomatkailu on nousukiidossa ja matkailijamäärien kasvu on vakiintunutta. Matkailun Tiekartta 2025 (TEM) perustuukin luonnon hyödyntämiseen matkailun kehittämisessä.

Omatoimimatkailijoiden oppaita tuottava Lonely Planet sekä Nationl Geography nostivat Suomen kiinnostavimpien matkailukohteiden joukkoon vuonna 2017 luontoelämysten, ainutlaatuisen kaupunkikulttuurin ja lukuisien Suomi 100 -tapahtumien vuoksi.

Myös megatrendit hyvinvointi ja terveys, buustaavat luontomatkailun kehittämistä. Kun mukaan liitetään kulttuuri, on meillä menestysresepti kasassa.

Eri puolilla Suomea toteutetuissa Outdoors Finland –kehittämishankkeissa on selvitetty liikuntareittien laatutasoa ja parannettu infrastruktuuria. Selvitykset ovat osoittaneet, että vallitsevien trendien myötä tarve liikkua ulkona turvallisesti ja helposti on kasvanut.

Savonian käynnissä olevassa Outdoors –esiselvityksessä on myös todettu, että matkailijat kaipaavat luonnossa liikkumiseen muutakin sisältöä, kuten paikalliskulttuuria. Kulttuurin tuotteistaminen osaksi liikunnallisia matkailureittejä, tarvitsee kehittämistä, osaamisen lisäämistä ja toimijoiden yhteistyötä, jotta saadaan aikaan myös työllistävää vaikutusta.

Luontoliikuntareittien tarinallistamisella voidaan syventää luontokokemusta, sitoa se paikalliseen ympäristöön ja kulttuuriin, sekä pidentää sitä kautta luontoliikkujan kokemuksen kaarta.

Tuotteistuksessa on hyvä ennakoida ja huomioida arvovapaasti myös eri kulttuurista tulevien matkailijoiden tarpeita.

Finpron Visit Finlandin Finrelax -kasvuohjelma ja Culture Finland ovat mukana laajentamassa hyvinvoinnin ja kulttuurin matkailutarjontaa ulkomaisille matkailijoille. Usko kasvupotentiaaliin on vahva, sillä maailmanlaajuisesti hyvinvointimatkailu on kasvanut 14% vuosivauhdilla. Tavoitteena on tehdä Suomesta hyvinvointimatkailun kärkimaa.

Kansainvälisten matkailijoiden lisääntyessä ja kulttuurimatkailun kehittyessä, lisää se kohteen monikulttuurista osallistavuutta ja yhteisöllisyyttä. Saadaanko tätä kautta myös paikallisväestön kiinnostus omaa ympäristöään kohtaan kasvamaan?

 

Raisa Leinonen

Tk- ja liiketoiminnan suunnittelija

Savonia-amk, kulttuuriala

 

 

Kommentit

  • Eino J. (maallikkona)

    Kuulostaa hyvältä hankkeelta!

    ”Luontoliikuntareittien tarinallistamisella voidaan syventää luontokokemusta, sitoa se paikalliseen ympäristöön ja kulttuuriin, sekä pidentää sitä kautta luontoliikkujan kokemuksen kaarta.”

    – ilmeisesti tarvitaan uusi Maamme kirja – tällä nimellä niitä on useampiakin, mutta Z. Topelius julkaisi sellaisen 1800-luvulla matkailullisessa hengessä; on jo aikaa sen lukemisesta,

    tarinat eri paikkakunnista – hieman myyntikieltä, hintoja ja maatila-kartanomatkailua sekaan – kuntoiluelämyksiä ja muuta elämysmatkailua – ravintolapisteitä – opastettuja polkuja – pyöräilyreittejä – JA uskomattomiakin tarinoita sekä valokuvia … nettiinkin

Jätä kommentti

*