KULTTUURISIA INNOVAATIOITA

Savonian 1.vuosikurssin tanssinopettajaopiskelijat Pähkinänsärkijä-baletin ”Lumihiutaleina”.

Viime viikolla julkistettiin toivottavasti viimeinen projekti Minna Canthin talon pelastamiseksi. Uskon Minna Canthin talo ry:n ohjaksissa olevan näkemyksellisyyttä, mukaansa tempaavaa innostamista ja osaamista.

Idean uudelleen käynnistämisessä olisi mieluusti kuullut työryhmältä, mikä on kulttuurinen draiveri ja ideologinen veturi. Ilman sitä hankkeesta välittyi toistaiseksi tilojen kunnostamisen painotus. Mutta heillä on hyvät mahdollisuudet saada korjauseurot kasaan ja tuottaa laadukasta, tästä päivästä kumpuavaa sisältöä yhdessä kaupunkilaisten kanssa.

Pohjois-Savossa on paljon luovilla aloilla työskenteleviä. Vaikutus työllisyyteen on paljon laajempi ja monialaisempi kuin yksittäinen kulttuurin ammattiala. Työtä tarjoavat muun muassa oppilaitokset, koulut, orkesterit, kunnat, teollisuuden, kaupan ja palveluliiketoiminnan alueet, elämysteollisuus, kevyen musiikin ja esittävän taiteen alueet, teatterit ja nykyisin myös hyvinvointisektori.

Kulttuurialan ammatteihin valmistuvien asenteet yrittäjyyteen ovat myönteiset ja sitä pitää tukea. Uusia työllistymisen muotoja haetaan ja löydetään. Tilannetta kuvaa hyvin kombityö, joka tarkoittaa työn tekemisen erilaisten tapojen yhdistelmiä. Myös kevytyrittäjyys kiinnostaa: voit työllistää itseäsi tekemällä määräaikaisia pieniäkin projekteja, olla vuokratyöläinen tai toimia yrittäjänä.

Näitä uusia elämysinnovaattoreita on Kuopiossa mukana terveysvaikutteisten pelien kehittämistyössä. Alue on vielä suhteellisen uusi ja tutkimustyötä pelien terveysvaikutuksista tarvitaan. Mutta parasta on aito innostus ja tekemisen ympärille syntyvä elävä kulttuuri ja sitä kautta uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytyminen.

Saan kokea kulttuurielämyksiä myös työssä. Viime viikko alkoi ensimmäisen ja toisen vuosikurssin tanssiopettajaopiskelijoidemme repertuaariesityksillä ja päättyi ystäväporukan kanssa koettuihin elämyksiin ruoasta ja makuihin teatterista. Mahtava esimerkki paikallisesta elämysinnovaatiosta.

Ja lopuksi. Minulle kampaajallakin käynti on innovatiivinen kulttuurielämys. Visioivan kulttuuriluotsin innoittaman depattia käydään milloin torin toiminnoista, arkkitehtuurista, muotoilusta, taiteen ilmiöistä ja tekijöistä, muodista, ruoasta ja niin edelleen. Se on varsinaista kulttuurin cross overia.

Kokemuksellista Joulua kaikille!

 

Raisa Leinonen

Tk- ja liiketoiminnan suunnittelija

Savonia-amk, Kulttuuriala