Kulttuuritietoinen loppiainen vuonna 2021

Loppiainen on yleensä se päivä, kun palataan joulun jälkeiseen arkeen. Monelle se on myös päivä, jolloin yhdessä hartaudella koristeltu joulukuusi on tehnyt tehtävänsä ja saa väistyä biojätteeksi tai hakkeeksi. Kristillisen luterilaisen perinteen mukaan loppiainen on kuitenkin ennen kaikkea kirkkopyhä, jota vietetään itämaan tietäjien kunniaksi. Tietäjät kun kävivät perinnetiedon mukaan juuri loppiaisen aikaan katsomassa pientä lasta.

Loppiaisen ajankohdan määrittämiseen ovat yhteiskunnassamme osallistuneet sittemmin myös työmarkkinajärjestöt, jotka ovat esittäneet linjauksia siitä, milloin loppiaista vietetään ja onko se myös palkallinen vai palkaton vapaapäivä. Onpa joskus myös pohdittu sitäkin pitäisikö loppiainen tuotteistaa kuten vaikka joulu tai pääsiäinen.

Loppiainen osana kulttuuriamme

Loppiaisen ja yleensäkin juhlapyhien tuntemus on suomalaisen kulttuurin ja perinteisten tapojen tuntemista ja ylläpitämistä. Synnymme osaksi kulttuuria, kasvamme tietyssä kulttuurissa ja opimme kasvaessamme kulttuurin erinäisiä tapoja, normeja ja uskomuksia. Ajattelutapamme on kulttuurisidonnaista. Kulttuuri olemme me.

Kaikissa kulttuureissa on osatekijöitä, joita vain osa kuhunkin kulttuurin piirin kuuluvista kannattaa ja hekin vaihtelevasti. Mitään yhtenäiskulttuuria ei sellaisenaan ole. Jokaisessa kulttuurissa on niitä, jotka eivät vietä loppiaista tai viettävät sitä erinäistä syistä.  Mitä loppiainen sinulle merkitsee? Millaista kulttuuriperinnettä haluat vaalia ja mitä jakaa eteenpäin?

Oman kulttuurin tiedostamisen merkitys

Kulttuuritietoisuus on sitä, että osaa huomioida viestinnässään ja vuorovaikutuksessaan oman kulttuurinsa vaikutuksen. Se on kykyä toimia erilaisiin sosiaalisiin tilanteisiin sopivalla tavalla. Oman kulttuurin juuret ja näkemykset on syytä tiedostaa. Näin on helpompi ymmärtää toisen ihmisen ajattelua ja mahdollisesti erilaista maailmankatsomusta. Tietous omista juurista ja omasta kulttuuriperinteestä mahdollistaa aidon vuorovaikutuksen muiden kanssa. Kulttuuritietoisuus on osa ihmisyyttäsi ja osaamistasi tänäkin loppiaisena.

Vietitpä loppiaista sitten kunnioittaen itämaan tietäjien lapsenkatselumatkaa ja/tai iloiten vapaasta, se on osa omaa kulttuuriasi. Hyvää loppiaista.

Pirjo Turunen

Sosiaalialan yliopettaja

Savonia Ammattikorkeakoulu