Kuuletko kuluttajaa?

Savonia-ammattikorkeakoulun Future Food -tutkimus ja tuotekehitys testitilanne

Tuotekehitys on ajassa muuttunut ja on nyt entistä tärkeämmässä roolissa toimialasta riippumatta. Kaikissa yrityksissä olemassa olevien tuotteiden modifiointi ja uusien tuotteiden tai palveluiden kehittäminen tulisi olla arkipäivää.

Törmään usein siihen, että tuotteita ja palveluita kehitetään pienellä porukalla firman sisällä mututuntumalla. Tämäkin voi toimia, eritoten jos joukossa on visionäärejä, kehittämisestä kiinnostuneita luovia toimijoita, jotka kykenevät seuraamaan tarjontaa ja kysyntää sekä kulkemaan korvat höröllään kaikkialla.

Suurimmalla osalla suomalaisista firmoista näyttäisi kuitenkin olevan se tilanne, että todelliset visionäärit tai oikeanlaiset neuvonantajat puuttuvat. Tilanteiden luku ja tarpeellinen sensitiivisyys kuluttajien tarpeille ja haluille puuttuu. Valitettavan usein tuotekehittely muotoutuu pienen piirin hiekkalaatikkoleikiksi.

Henkilökohtaisten näkemysten sijaan tulisi aktiivisesti seurata kuluttajatrendejä ja kerätä yritykselle dataa nykyisistä ja potentiaalisista asiakkaista. Yritysten tulisi teettää ja seurata kuluttajatutkimuksia sekä löytää erilaisia ihmisiä eri aloilta keskusteluun ja avaamaan mielikuvia ja oletuksia. Erilaisia tapoja kuulla kuluttajien tunteita, mielipiteitä ja todellista ostohalukkuutta sekä tietoa todellisista valintaan vaikuttavista tekijöistä tulee tuottaa jatkuvasti. Kuluttajien huomioiminen liiketoiminnassa tulee ottaa selkeään rooliin yrityksissä.

Sähköpostit ovat pullollaan erilaisia kuluttajatutkimuksia ja moni tunnistaa myös kyselyt joissa rastitaan ruutuun itselle sopivin vaihtoehto. Näitä tutkimustapoja ei tule unohtaa, mutta ne eivät sovellu jokaiseen tapaukseen. Esimerkiksi meillä Savonialla nähdään tärkeänä osallistaa kuluttajat osaksi tuotekehitystä eri tavoin. Yhtenä esimerkkinä tästä on meillä käytössä oleva ääneen ajattelun menetelmä, jolla saadaan kerättyä tietoa kuluttajien toiminnasta ja valinnoista todellisessa valintatilanteessa, kuten esimerkiksi kauppaympäristössä tai ravintolassa. Milloin sinun yrityksessäsi on viimeksi hyödynnetty yrityksen tarpeeseen räätälöityä kuluttajatutkimusta?

Salla Willman

TKI-asiantuntija