Kuuluuko? Tä? Mikä asia?

Yrityksen viestinnän tulisi tukea organisaation tavoitteiden toteuttamista. Strategia on siis tärkeä osa viestintäkulttuuria. Jokainen työntekijä taas sitoutuu omalla toiminnallaan viestintäkulttuurin rakentamiseen ja sitä kautta tukee myös organisaation tavoitteiden toteutumista.

Ajatteletko usein, miten voisit viestiä tehokkaammin? Miten voisit varmistaa, että kaikki saavat tiedon, mitä haluat sanoa? ”Yritysviestintä on todella jämähtänyttä” ja liian usein kangistutaan kaavoihin ja toimitaan päinvastoin, kuin mitä sovittiin, sanoo prof. Pekka Aula Kauppalehden artikkelissa Yritysviestintä on todella jämähtänyttä (2014). Tänäkin vuonna, 2019, olen kuullut monia hienoja esimerkkejä erilaisista viestintävälineistä organisaatioissa, mutta samalla tieto ei silti kulje tai henkilöt kokevat, että heitä ei pidetä ajan tasalla asioista. Jämähtänyttä siis edelleen?

Yritysten sisäinen viestintä ei ole vain tiedottamista. Viestinnällä on iso rooli yrityksen toimintakulttuuriin ja yhteishengen rakentamisessa sekä vuorovaikutuksessa. ”Se tekee yhteisistä asioista yhteisiä, olipa kyseessä sitten yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin organisaatio”, kirjoittaa Eeva Kekäläinen artikkelissa Sisäinen viestintä sitouttaa, motivoi ja tuo tuloksia (2016). Sisäisen viestintä voi myös helposti jäädä ulkoisen viestinnän jalkoihin, vaikka sillä rakennetaan yritystä sisältäpäin eli vahvistetaan yrityksen hyvinvointia.

Meidän organisaatiossa työskennellään tiimeissä. Organisaatiotasolla viestintään on useita keinoja ja ne ovat mielestäni tarkoituksenmukaisia. Sisäinen intranet, Teams, Zoom, Skype, s-posti, puhelin jne. Siis useita viestintävälineitä, kuten isossa organisaatiossa on hyvä ollakin. Virallisia viestintäkanavia, mutta myös niitä ”ei niin virallisia”, eri tarkoituksiin soveltuvia. Meidän tiimi luo parhaillaan meille sopivaa viestintäkulttuuria, mikä sopii organisaation tavoitteisiin ja sen tarjoamiin viestintävälineisiin.

Lähdimme tilanteesta, missä sähköposti hoiti suuren osan viestinnästä, puhelin osan, ”face-to-face” osan ja huhupuheet loput. Tämän tuloksena asiat useimmiten tavoittivat jokaisen jotakin kautta, mutta aiheutti epävarmuutta ja meiltä puuttui yhteinen tapa toimia. Nyt olemme rakentamassa uutta, mihin kuuluu kokouskäytänteet, tiimin sisäinen viestintä, tiimin toimintaan soveltuvien viestintätyökalujen valinta ja niiden opettelu sekä tehokas käyttö. Mietimme myös, miten saavutamme organisaation yhteiset viestit ja miten itse viestimme ulospäin.

Olemme opetelleet uutta ja varovasti jo kokeilleet uusien käytänteiden toimivuutta. Minä uskon, että tästä tulee hyvä. Ainakin uutta tiimin sisäistä viestintää on rakentamassa huipputiimi. Voi olla, että palaan tähän vielä myöhemmin ja kerron kuulumisia.

Miten teidän organisaatiossa viestitään?

Ei olisi varmaankaan pahitteeksi miettiä hieman omia viestintätapoja myös työajan ulkopuolella.

Jenni Toivanen

Tutkimuspäällikkö, tiiminvetäjä, TkT, Savonia

Jätä kommentti

*