Liikeidea – money talks!

Alkava yrittäjä tarvitsee käteistä liikeideansa kehittämiseen. Kuva: Kaija Sääski

Uusia yrityksiä perustetaan Pohjois-Savoon varsin paljon, mutta samaan aikaan liian moni lopettaa toimintansa. Yrittäjyys- ja innovaatio-osaamisen vahvistaminen on yksi keino luoda paremmat menestymisen mahdollisuudet.

Meille on viime vuosina luotu hyvät ja monipuoliset palvelut yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Yksi niistä on Business Center Pohjois-Savo, joka on kuuden organisaation yhteinen (Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, Savon ammattiopisto, Business Kuopio, Iisalmen elinvoimapalvelut, Navitas Kehitys Oy) palvelukokonaisuus.

Yrittäjyyden ja liikeideoiden kehittymisessä palvelut ovat tärkeässä roolissa, mutta tarvitaan myös rahaa.

Pohjois-Savossa on tunnistettu keskeiseksi ongelmaksi etenkin liike- ja innovaatioideoiden tai keksinnön alku- ja testausvaiheen rahoituksen puute. Tarve korostuu ennen yrityksen perustamista tai juuri perustamisen jälkeen.

Nykyiset rahoitusinstrumentit edellyttävä jo olemassa olevaa yritystä, vähintään y-tunnusta ja täysipäiväistä yrittäjyyttä. Esimerkkinä tästä on Business Finlandin myöntämä Innovaatioseteli, joka on oivallinen rahoitusmuoto, mutta sen myöntämiskriteerit tiukentuivat jokin aika sitten.

Yleensä innovaatioideoiden ja keksintöjen testausvaiheen rahoitustarve on kohtalaisen pieni 500 – 10 000 euroa, mutta kuitenkin oleellinen idean kehittämiseksi prototyypiksi ja käyttäjätestaukseen. Pääsääntöisesti ideoiden kehittäjillä ei ole vielä idean alkuvaiheessa omaa rahoitusta riittävästi.

Pohjoissavolainen pääomarahasto Nostetta Ventures Oy rahoittaa ja vahvistaa kasvuyrityksiä. Nostetta Ventures on erittäin tärkeä, mutta pääomarahoituksen lisäksi yritykset tarvitsevat vahvaa rahallista tukea. Moni hyvä liikeidea ja alkava yritys lopettavat toimintansa kehittämisrahoituksen puutteessa.

Savoniassa tehdään parhaillaan selvitystä uuden toiminta- ja rahoitusmallin luomiseksi Pohjois-Savoon. Hankkeen rahoittaja on Pohjois-Savon liitto, (AKKE).

Innovaatiorahoitus-hankkeessa painotamme seuraavia näkökulmia: vaihtoehtoisten toiminta- ja rahoitusmallien tarkastelu asiakkaiden-, rahoittajien ja juridisesta näkökulmista. Samalla kartoitetaan potentiaalisia rahoittajia.

Selvitystyön perusteella arvioidaan parhaat toiminta- ja rahoitusmallit sekä tehdään esitys parhaan mallin valinnasta toiminta- ja rahoitusmalliksi sekä jatkotoimenpiteiksi. Selvityksemme on valmis kesäkuussa.

Jos teema kiinnostaa, ja haluaisit olla tukemassa maakuntamme alkavien yritysten kehitystä, ota yhteyttä.

Kaija Sääski

yrityspalvelujohtaja

Savonia-ammattikorkeakoulu

Business Center Pohjois-Savo