Luova Pohjois-Savo

Kuva: joukko pohjoissavolaisia luovien alojen yrittäjiä pohtimassa, miten autetaan yhdessä luovin keinoin yrityksiä maailmalle

Nyt on yhteiskunnan jälleenrakentamisen aika. Ilmastonmuutos, luontokato ja muut globaalit kriisit muuttavat tulevaisuuttamme odottamattomalla tavalla. Muutos näkyy kiihtyvänä elämäntapojemme uudistumisena, elinkeinojen murroksena ja ympäristötietoisuuden kasvuna. Mutta muutoksen hallinta on meidän omissa käsissämme. Muutoksen hallintaan tarvitaan luovaa ajattelua, rohkeita valintoja ja jaettua arvonluontia.

Muutoksen hallinnassa kulttuurinen taju ja luova osaaminen ovat avainasemassa. Kulttuuri on Euroopan sivistyksen, perinteen ja historian ytimessä, ja se on tärkeässä asemassa alueiden vetovoiman lisäämisessä ja identiteetin vahvistamisessa. Kulttuuri ja luovuus ovat tärkeitä innovaatioiden vauhdittajia ja mahdollistajia sekä tärkeitä lähteitä yrittäjyydelle. Alkuvuodesta julkaistu eurooppalainen laaja tutkimus tuli johtopäätökseen, jotta kulttuuri ja luovat alat ovat avainasemassa Euroopan kasvussa ja talouden jälleenrakennuksessa.

Kulttuurin ja luovan osaamisen voimasta kertoo sekin, että Euroopan komissio julkaisi taannoin aloitteen Uusi eurooppalainen Bauhaus, joka muodostaa risteyskohdan taiteen, kulttuurin, sosiaalisen osallisuuden, tieteen ja teknologian välillä. Se tuo kestävän kehityksen asuinpaikoillemme ja haastaa meidät yhdessä visioimaan ja rakentamaan kestävää ja osallistavaa tulevaisuutta.

Pohjois-Savossa on tartuttu asian edellyttämällä tarmokkuudella siihen, miten tehdään tulevaisuudessa entistä vaikuttavampaa työtä kulttuurin, taiteen ja luovan talouden edistämiseksi. Viime viikolla Savonia-ammattikorkeakoulu julkaisi Luova Pohjois-Savo -kehittämis- ja toimenpideohjelman, jonka tavoitteena on nostaa esille luovan alan vaikuttavuutta Pohjois-Savossa sekä kiinnittää huomiota luovan osaamisen merkitykseen alueen elinvoimalle ja asukkaiden hyvinvoinnille. Ohjelmassa pohjustetaan luovien alojen vaikuttavuutta ja toimintaa eri näkökulmista. Se pohjautuu sekä valtakunnallisiin että eurooppalaisiin linjauksiin ja politiikoihin.

Ohjelman tulevaisuuden visio on, että luovat alat synnyttävät alueen asukkaille ja toimialoille uutta arvoa kestävästi ja lisäävät alueen vetovoimaa. Tavoitteet vision toteutumiselle ovat:

  1. Pohjois-Savossa toimii kansainvälisesti verkottunut luovan talouden ekosysteemi.
  2. Luovien alojen osaaminen poikkileikkaa kaikkia toimialoja ja innovaatiokärkiä.
  3. Luovat alat toteuttavat kestävän kehityksen tavoitteita.

Ohjelma on suuren ihmisjoukon voimanäyte; sisällön yhteiskehittämiseen on osallistunut yli 300 henkilöä yrityksistä, yhdistyksistä ja julkiselta sektorilta sekä taiteilijoita ja itsensä työllistäjiä. Tämä on osallistavaa aluekehitystä parhaimmillaan.

Luova Pohjois-Savo kehittämisohjelma löytyy verkosta:

https://luovaveto.savonia.fi/2021/03/12/luova-pohjois-savo-kehittamisohjelma-on-julkaistu/

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, kansainväliset palvelut (human security ja ilmastoturvallisuus)