LUOVA TALOUS KASVUUN

Hallitusohjelmassa on korostettu luovan talouden kansantaloudellista merkitystä. Sen tavoitteena on myös ”maailman paras työelämä: onnellisten ja hyvinvoivien ammattilaisten Suomi, missä jokaisen tiedot ja taidot ovat työelämän käytössä”. Hain ohjelmasta vastauksia, millä toimenpiteillä näitä asioita edistetään.

Tulevaisuuden muutosajureita ovat ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Jokaisessa teemassa on paikkansa myös luovien alojen toimijoilla. Ohjelmassa luvataan käynnistää luovien alojen palvelukokonaisuus vauhdittamaan työllisyyttä ja yritystoimintaa.

Hallituksen yrittäjyysstrategian tavoitteina on helpottaa yksinyrittäjien asemaa ja edistää mikroyritysten mahdollisuuksia työllistää. Toivottavasti tämä käytännössä tarkoittaa myös Creative Business Finlandin perustamista tukemaan niin kasvuvaiheessa olevia kuin aloittaviakin yrityksiä.

Löytyipä ohjelmasta myös suunnitelmia verotuksen joustoihin ja alvin alarajan nostamiseen EU:n niin salliessa.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat lisäksi ensimmäisen työntekijän palkkausta tukeva toimintamalli ja sen kokeilu, sekä luovien alojen arvon muodostuksen ja liiketoimintamallinen kehittäminen.

Mielenkiintoinen avaus on myös kansainvälistymisen, sekä suurten veturiyritysten kanssa tehtävän vienninedistämisen tukeminen. Pohjois-Savossa on luovan talouden toimijoiden syytä olla tässä erityisen hereillä, että jatkossa isot diilit jäävät alueelle.

Esimerkiksi Sawosta Maailmalle tapahtumassa kokeilimme ”Kansainvälistymisen kuntopiiriä”, jossa viisi luovan talouden yrittäjää antoi maistiaisia osaamisestaan kasvua ja kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille. Hyvä kokeilu yhteistoiminnasta, joka tuskin jää yhteen kertaan.

Toisin sanoen, nyt kannattaa lisätä perinteisten osaamisalueiden yhdistelyä uudenlaiseksi liiketoiminnaksi, lisätä monikanavaista sisältö- ja palveluntuotantoa, lisätä osaamista alustataloudessa ja ekosysteemeissä toimimisessa, asiakasymmärryksessä tuotteiden ja palveluiden kehittämisessä sekä teknologiaosaamisessa lisäämään luovan alan ja luovan talouden kasvua ja kehitystä.

Hallitusohjelmassa yritystoiminnan uusien muotojen tai sen aloittamiseen liittyvänä yksittäisenä toimenpiteenä huomio kiinnittyi osuuskuntatoimintaan, jota aiotaan tukea. Pienille toimijoille esimerkiksi työosuuskunta on joustava tapa aloittaa yritystoiminta. Siinä saa yhteisön ympärilleen ja osaamista yhdistämällä on mahdollista kehitellä myös uusia palvelukonsepteja ja hakea rahoitusta.

Ihan helppoja malleja osuuskunnat eivät ole, kun tasapainoilla täytyy jäsenten etujen ja kannattavuuden välillä. Mutta potentiaalia siinä on, kunhan sen tarjoama palvelumalli tuottaa arvoa jäsenistölleen ja johtaminen on avointa. Osuuskunnat mahdollistaisivat joustavasti sellaisiakin uusia palvelutuotannon malleja, joissa omistajina ovatkin asiakkaat palvelun tuottajien sijaan.

On meistä toimijoista itsestämme kiinni, kuinka näitä mahdollisuuksia hyödynnämme. Yhdessä tekemällä ja toimialat ylittävällä yhteistyöllä voimme oikeasti kasvattaa luovan talouden kilpailukykyä.

 

Raisa Leinonen

Savonia – amk

LUOVA VETO! Luovat alat Pohjois-Savon kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin parantajina.