Luovuuden aika

Luova Veto

Luova Veto

Olettehan lukeneet Työ- ja elinkeinoministeriön Aluekehittämispäätös 2020-2023 -julkaisun, joka sisältää nykyisellä hallituskaudella noudatettavat valtioneuvoston toimivallassa olevat painopisteet ja keskushallintotason tavoitteet, joihin ministeriöt ovat sitoutuneet. Aluekehittämispäätös ohjaa eri hallinnonalojen ja maakuntien alueiden kehittämistä ja niiden toimenpiteiden yhteensovittamista. Ai ette?!  Kannattaisi, jos olette tekemisissä luovan alojen ja erityisesti luovan talouden kehittämisessä. Päätös ohjaa, neuvoo ja suuntaa alueemme päättäjiä yhteisten tavoitteiden määrittelyssä ja nyt olisi luovien alojen iskun paikka.

Aluekehittämispäätös korostaa kestävää kehitystä ja digitalisaatiota läpileikkaavina teemoina. Osaamisen ja kulttuuri-, sivistys- ja hyvinvointipalvelujärjestelmän kehittäminen on keskeisimpiä keinoja vaikuttaa alueiden kehittämiseen. Sivistys, osaaminen ja luova toiminta lisäävät tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ja lisäävät hyvinvointia ja kestävän kehityksen edellytyksiä. Pitkäjänteinen kyvykkyyksien kehittäminen sekä osaamisperustan uusintaminen rakentavat alueille vahvan pohjan selviytyä niin kansallisista kuin globaaleistakin muutoksista.

Aluekehittämispäätöksen yksi viidestä painopisteestä ja strategisesta nostosta on uudistuva elinkeinoelämä ja TKI-toiminnan vauhdittaminen. Siinä tavoitteena on vahvistaa digitalisaatiota, investointeja aineelliseen ja aineettomaan pääomaan sekä luovan talouden ja luovan osaamisen hyödyntämistä TKI-toiminnassa ja elinkeinojen uudistumisessa ottamalla huomioon alueelliset lähtökohdat. Osaaminen ja sivistys aluekehityksen voimavarana -painopisteessä todetaan, jotta sivistys, osaaminen, luova toiminta ja TKI-toiminta luovat perustaa kansalaisten hyvinvoinnille ja yhteiskunnan kestävälle kehitykselle.

Eikä tässä vielä kaikki: Työ- ja elinkeinoministeriö ja Opetus- ja kulttuuriministeriö ovat juuri julkaisemassa Suomen luovan talouden tiekarttaa. Lisäksi tulevalla EU-ohjelmakaudella korostetaan luovan talouden merkitystä EU:n kilpailukyvyssä.

Nyt jos koskaan meidän on rohkeasti ja ylpeästi nostettava Pohjois-Savon luovaa osaamista aluekehittämisen ytimeen; luovuuden aikaa toivotaan ja vaaditaan.

Luovuuden aikaa korostaa valtavat muutokset ympärillämme; koronaepidemia juuri nyt ja ilmastonmuutos pitkällä juoksulla vaativat ajattelemaan toisin elämäntapaamme, tapaamme järjestää taloudellista toimintaa ja kokonaisvaltaisesti inhimillistä turvallisuutta.

Konkretiaan pääsee tutustumalla vaikkapa artikkelisarjaan Uusia tuulia ja vaikuttavuutta luovasta Pohjois-Savosta! https://luovaveto.savonia.fi/#vaikuttavuus

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, liiketalous (human security ja ilmastoturvallisuus)