Miesomaishoitajille apua

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Kansakunta ikääntyy pelottavaa vauhtia. Tämä luo uudenlaisia haasteita perheisiin. Kun vaimo sairastuu, usein miehestä tulee omaishoitaja. Roolien muuttuminen aiheuttaa arjessa ongelmia: siivouksessa, pyykinpesussa, ruoanlaitossa tai vaikkapa kauppareissuilla.

Viime viikolla vietettiin Vanhustenviikkoa. Tänä vuonna viikkoa vietettiin teemalla ”Varaudu vanhuuteen”. Teemaa julistetaan koko vuoden ja aktiviteettejä kannustetaan järjestämään ikääntyneille ihmisille.

Kaunis ajatus, mutta ongelmiakin on. Sairaanhoitajaliitto julkaisi (2018) jäsentensä jaksamiskyselyn. Siinä nousivat esiin kotihoitoon ja kotisairaanhoitoon liittyvät kipukohdat. Kyselyssä todettiin muun muassa: turvallisuus ja laatu ovat vaarantuneet

Esimerkiksi monipuolinen syöminen on ikäihmisen hyvinvointia. Miesomaishoitajien määrä on lisääntynyt viime vuosien aikana. Omaishoitajien kanssa työskentelevät ovat havainnoineet, että normaaleissa arjen askareissa on yllättävänkin paljon ongelmia.

Ongelmat voivat johtua siitä, että puoliso on aikaisemmin hoitanut arjen askareita. Muuttuneen tilanteen myötä nämä ovatkin siirtyneet miehen vastuulle, eikä miehellä ole valmiuksia hoitaa päivittäisiä kotitöitä.

Aliravitsemus on yksi ongelma. Se voi olla hoidettavalla, mutta myös omaishoitajalla. Hyvä ravitsemus pitää yllä terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Hyvällä ravitsemuksella nopeutetaan sairauksista toipumista, mutta myös kotona asumista.

Totta on, että iän myötä energian kulutus vähenee ja ruokahalu heikkenee. On kuitenkin tärkeää kiinnittää huomiota energian ja proteiinien saantiin sekä muun muassa suolan käytön kohtuullisuuteen.

Mikä neuvoksi? Kuntien ja yksityissektorin tulisi järjestää ikääntyville harrasteryhmiä, joissa annettaisiin valistusta ravitsemuksen perusasioista ja myös itse ruoan valmistuksesta.

Esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulun opiskelija Sami Myöhänen sai muutama vuosi sitten Kuopion omaishoitajat ry:ltä tehtäväksi tutkia omaishoitajien arkea. Tehtävään kuului järjestää kaksipäiväinen koulutus. Ensimmäisellä kerralla tutustuttiin teoriaan ja toisella kerralla valmistettiin ruokia.

Jouni Vornanen, tiedottaja, Savonia-ammattikorkeakoulu