Mikä ihmeen aineeton arvo?

Teollisen muotoilun opiskelijan Joona Järvisen traktorivisio valittiin ainoana suomalaisena 15 finalistin joukkoon 133 ehdotuksesta Valtra Design Challenge -kilpailussa.

Luovan osaamisen merkitys ja arvostus kasvaa koko ajan yritysten liiketoiminnassa. Se on mahdollistanut luovan talouden liiketoiminnan kasvun. Paitsi Pohjois-Savossa, jos OKM:n huolta tulkitsee. Luovista aloista ne ammattialat, jotka tuottavat liiketoimintahyötyä ja sitä kautta kehittävät alueen kilpailukykyä, puuttuvat maakunnan kärkiteemoista. Maakunnasta ja kaupungista puuttuu luovan talouden toimenpideohjelma – olisiko aika se yhdessä tehdä?

Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ry:n tekemän vuoden 2016 suhdannekatsauksen mukaan taiteellisen toiminnan liikevaihto Suomessa oli 71 milj. euroa ja muotoilualan palveluyrityksillä 196 milj. euroa. Vastaavat luvut muotoiluintensiivisilla toimialoilla olivat 2,84 mrd. euroa ja muotoilua käyttävien eli kaupan, teollisuuden, palveluiden ja rakentamisen aloilla 377 mrd. euroa.

Kasvu- ja rakennemuutosaloilla luovia ratkaisuja haetaan ihmisten, yritysten ja organisaatioiden välisessä vuorovaikutuksessa sekä toisistaan eroavien toimialojen rajapinnoista. Suomessa on kevään aikana tehty merkittäviä yrityskauppoja kun IT-alan yritykset ovat ostaneet palvelumuotoilutoimistoja.  Mitä ihmettä?

IT-firmat ovat kiinnostuneita palvelumuotoiluyrityksistä, koska ne pääsevät asiakkaan liiketoimintaprosesseihin jo ennen hankintapäätöstä. Ja toisinpäin, it-osaajat jalostavat palveluaihiot valmiiksi tuotteiksi. Nopeasti muuttuvassa ja digitalisoituvassa maailmassa tarvitaan koko ajan uusia työkaluja ja uudenlaista tapaa ajatella.

Luovien alojen näkökulmasta myös sote-uudistus kiinnostaa puolin ja toisin. Kuopiossa ja lähikunnissa on voimaannuttu musiikin, tanssin ja kuvallisen ilmaisun keinoin. Tutkimusdataa hyvinvointivaikutuksista on, mutta tiedon konseptointi kannattavaksi liiketoiminnaksi on vaikeaa: kuinka sanallistaa laadullinen lisäarvo numeerisiksi arvoiksi?

Olisiko paikallaan monialaistaa näkökulmia ja työstää niitä todistusaineistoja tuottavilla kehittämismenetelmillä ja sitä kautta löytää uusia arvontuottomahdollisuuksia. Ideoiden, erilaisten näkökulmien ja asiakaskokemuksen yhdistely nopeisiin kokeiluihin oikeissa käyttötilanteissa ja oikeiden asiakkaiden kanssa auttaa löytämään potentiaaliset kehitysaihiot.

Aineeton tuotanto on paitsi taloudelle, myös koko yhteiskunnalle tärkeää. Se on älyllistä pääomaa, sosiaalista kyvykkyyttä ja kulttuuristen merkitysten luomista joita ei voi ulkoistaa. Hyvä tuote ja palvelu synnyttää brändiuskollisuutta. Siksi Ponssen ja Valtran yrittäjät kisaavat Monacossa tällä viikolla World Entrepreneur of the Year –tittelistä. Wau!

 

Raisa Leinonen

Tk- ja liiketoiminnan  suunnittelija

Savonia-amk, kulttuuriala