Mikä ihmeen Master School?

Vapaasti suomennuttunahan se olisi Maisterikoulu, mutta se ei kuulosta oikein luonnolliselta suomalaisen korvaan. Käytämme ammattikorkeakouluissa käsitettä Master School, joka tarkoittaa vastuualuetta, yksikköä, tiimiä tai muuta sellaista, joka vastaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen suunnittelusta ja toteuttamisesta osana ammattikorkeakoulun muuta toimintaa. Master School löytyy osasta ammattikorkeakouluja ja toiset ammattikorkeakoulut ovat organisoineet ja nimenneet ylempien ammattikorkeakoulututkintojen toteuttamisen toisilla tavoin.

Ammattikorkeakoulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto ja tiedeyliopiston maisterin tutkinto ovat molemmat ylempiä korkeakoulututkintoja ja sijoittuvat tasolle seitsemän Euroopan parlamentin ja neuvoston suositukseen eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen mukaisesti (European Qualifications Framework, EQF). Aika ajoin pinnalle nousee keskustelu Maisteri (AMK) nimikkeestä, kuten on tänäkin keväänä tapahtunut. Nähtäväksi jää, miten tällä kertaa käy.

Juhlavuosi

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot täyttävät tänä vuonna 20 vuotta. Tutkinnot perustettiin vastaamaan työelämän kehittämistarpeisiin ja useimmiten opinnäytetyötkin ovat työelämälähtöisiä, joissa kehitetään työelämää eri näkökulmista tutkimuksellisella kehittämisotteella. Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot vastaavat myös yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin mukaillen ammattikorkeakoulujen strategisia painoaloja. Monet ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot toteutetaan monimuotototeutuksina, joka tarkoittaa sitä, että on sekä lähipäiviä että itsenäistä opiskelua. Löytyypä kokonaan verkko-opintoinakin suoritettavia tutkintoja. Nämä pedagogiset ratkaisut mahdollistavat aikuisen opiskelijan opintojen yhteensovittamisen muun elämän kanssa. Opintojen laajuus on 60–90 opintopistettä ja kesto keskimäärin 1,5–3 vuotta.

Ketkä hakeutuvat opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa?

Tutkinto on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää itseään ja työelämää. Monella siintää haaveissa myös uralla eteneminen erilaisiin kehittämis- ja johtotehtäviin joko omassa organisaatiossa tai uudessa työpaikassa. Tilastot kertovat myös sen, että ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen nostaa ansioita. Lisäksi tutkinnon suorittaminen mahdollistaa hakeutumisen aina tohtoriopintoihin saakka. Toki tästä päättää jokainen yliopisto ja tiedekunta itsenäisesti. Ihan kuka tahansa ei kuitenkaan voi hakeutua opiskelemaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa; aikaisempi tutkinto ja työkokemusta täytyy olla. Kevään 2022 yhteishaku alkaakin juuri sopivasti tänään eli 16.3. ja kestää 30.3.2022 saakka. Tarjolla on paljon mielenkiintoisia tutkintoja, joten voi olla jopa vaikeaa päättää mikä olisi juuri se sopiva tutkinto minulle. Ammattikorkeakoulujen sivuilta sekä opintopolusta löytyy yksityiskohtaisempaa tietoa eri tutkinnoista. Lisäksi ammattikorkeakoulut keräävät valmistumisvaiheessa olevilta opiskelijoilta palautetta (AVOP-kysely) toteutuneesta koulutuksesta. Kannattaa siis kurkata tämäkin linkki.

Riitta Turjamaa
Koulutuspäällikkö, jatkuva oppiminen/Master School
Savonia-ammattikorkeakoulu

Lähteet:
Opetushallitus. Tutkintojen viitekehykset. https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/tutkintojen-viitekehykset
Opintopolku. https://opintopolku.fi/konfo/fi/sivu/korkeakoulujen-kevaan-2022-toisen-yhteishaun-koulutustarjonta-julkaistu
Vipunen. https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Ammattikorkeakoulutus%20-%20opiskelijapalaute%20-%20YAMK%20-%20ammattikorkeakoulu.xlsb