Missä menee minun polkuni? – Opiskelijalle on tarjolla monia mahdollisuuksia

Elämme elokuun alkua, ja uusi lukuvuosi on kohta alkamassa. Koulun lukuvuosi. Ilmaus, josta monelle tulee mieleen koulun alkamiseen liittyvä pieni jännitys mahan pohjassa tai kevätjuhlan riemu, johon sisältyy vähän haikeuden taaksepäin katsovia vivahteita.

Korkeakouluissa perinteinen lukuvuosiajattelu tarkasti aikataulutettuine menettelyineen on osittain haalea muisto vain. Opiskelun yksilöllistäminen, henkilökohtaistaminen, personointi ja joustavat ratkaisut ovat jo aikoja ajaneet sen yli. Näin mm. opintoihin hakeutumisessa ja valmistumisessa.

Vielä ehtii mukaan syksylle

Katsotaan ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumista. Opiskelijavalinnat uudistuivat, ja muutoksen onnistuneisuudesta on käyty keskustelua pitkin kesää. Kuka sai opiskelupaikan ja kuka ei, ja olisiko pitänyt tehdä jotain toisin.

Jos kävi niin, että ei saanut opiskelupaikkaa kevään haussa, syksyllä alkaviin opintoihin on mahdollista hakea vielä, ja vaihtoehtoja on useita. Juuri nyt on menossa ns. kesän haku tai lisähaku, millä nimellä korkeakoulut sitä kutsuvatkaan. Kaksi kolmasosaa ammattikorkeakouluista tarjoaa koulutuksia siinä haussa. Lisäksi parhaillaan on menossa ilmoittautuminen avoimen amk:n polku-/väyläopintoihin.

Näiden lisäksi ammattikorkeakouluilla on avointa kurssitarjontaa, joista osaan on ns. jatkuva haku tai nonstop-ilmoittautuminen. Koronatilanteen takia avoimet opinnot ovat monissa korkeakouluissa juuri nyt maksuttomia. Esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulussa ei tänä syksynä ole tarjolla polkupaikkoja ylempiin amk-tutkintoihin, koska tarjolla on mahdollisuus koota yksilölliset polkuopinnot avoimesta yamk-kurssitarjonnasta.

Tutkinto valmiiksi omaan tahtiin

Opintoihin pääsee mukaan siis varsin yksilöllisesti, ja edetäkin voi varioivalla aikataululla. Lukuvuosiajattelussa on perinteisesti jako kahteen: syys- ja kevätlukukauteen. Siitä on alle kymmenen vuotta, kun ei vielä juurikaan puhuttu ympärivuotisesta opiskelusta. Nyt kesälukukausi on normaali osa monen opiskelijan arkea, ja sen kurssitarjonta voi olla jopa laajempi kuin syksyllä ja keväällä.

Entäs valmistuminen? Savonia-ammattikorkeakoulussa valmistumispäiväksi kirjataan se päivä, jolloin hakee tutkintoa. Se voi olla siis vuoden mikä päivä tahansa ja eri päivä vaikkapa yhden ryhmän kaikilla valmistuvilla. Tutkintoa voi hakea, kun on saanut puserrettua opinnäytetyönsä valmiiksi tai läpäistyä sen vihonviimeisen murheenkryynikurssin. Tai suorittanut verkossa omaa kaistaa edeten tehokkaasti kiihdytellen muita nopeammin koko tutkinnon.

Opintoihin hakeutuvalle tai opiskelijalle yksilölliset opiskeluaikataulut ja monipuolinen kurssitarjonta ovat kuin kaupan hylly, josta voi valita tutkintoon sopivia mieleisiään tuotteita. Opettajilta hyllyjen täyttäminen edellyttää uudenlaisia pedagogisia ratkaisuja, joista ainakin verkkokurssit ovat lisänneet suosiotaan. Korona vauhditti tuota kehitystä vielä entisestään.

Mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää opiskelijalta kykyä tehdä järkeviä valintoja ja itseohjautuvuutta, toisaalta ammattikorkeakoululta tukea yksilöllisten valintojen tekemiseen.

Lukuvuosi raamittaa isoa kuvaa

Jotain lukuvuosiajattelusta on kuitenkin jäljellä. Jatkavan opiskelijan tulee ilmoittautua tulevalle lukuvuodelle opiskelijaksi, hänen tulee ilmoittautua kursseille, joita aikoo suorittaa, ja Kela seuraa opintotukea nostavien opiskelijoiden opintojen edistymistä lukuvuosittain.

Yksilöllisten ratkaisujen suunnittelu ja seuranta raamittuvat vieläkin lukuvuosi kerrallaan.

Marja Kopeli
Jatkuvan oppimisen koordinaattori
Savonia-ammattikorkeakoulu