Missä oppimisen ilo?

Kuva: Savonia-ammattikorkeakoulu

Vuosituhannen vaiheessa olin tekemässä Kuopion kaupungille tutkimusta luokattomasta lukiosta. Tutkimus oli ensimmäinen, jossa lukiolaiset itse arvioivat lukion tuottamia valmiuksia. Yksi tutkimuksen tuloksista oli: lukio-opetus ei ollut innostavaa.

Myöhemmin asiaa on myös tutkittu ja tulokset ovat olleet samansuuntaisia. Esimerkiksi kaksi kansainvälistä tutkimusta (PIRLS, TIMSS), joihin osallistui yli 40 maan neljäs- ja kahdeksasluokkalaisia koululaisia. Tutkimusten johtopäätös: suomalaisessa koulussa osataan vaikka oppimisen ilo on hukassa. Oppilaiden osaaminen oli kärkitasoa lukutaidossa, matematiikassa ja luonnontieteissä.

Tuoreimmassa PISA-tutkimuksessa suomalaiset ovat edelleen maailman huippuja, mutta tutkimuksessa paljastuu myös huolestuttavia piirteitä. Tyttöjen ja poikien erot ovat kasvussa, myös alueet ovat oppimisen suhteen eriytymässä.

Koulutusjärjestelmämme on epäonnistunut opiskelijoiden opiskeluun sitouttamisessa, opiskeluasenteissa ja oppimismotivaation ylläpitämisessä. Innostunut ja motivoitunut koululainen oppii, vaikka hänen valmiudet eivät olisikaan huipputasoa.

Koulutustutkimusten tulokset eivät yllätä, mutta yllättävät kuitenkin. Suomen perus- ja lukiokoulutuksen kehittämistä on nopeutettava hyödyntämällä tehokkaammin tutkimusten tuloksia.

Ammattikorkeakoulut ovat panostaneet opiskelijoiden opiskelumotivaation synnyttämiseen ja ylläpitämiseen. Keskeisintä ovat käytännönläheiset opetusmenetelmät, joissa opiskelijat käyttävät luovuuttaan ja vastuutaan. Avainasemassa ovat erilaisten oppijoiden huomioiminen, verkko-opetuksen hyödyntäminen, jatkuva ohjaus ja kannustava palaute.

Työelämäläheiset projektit, yhteistyö yritysten kanssa innostavat opiskelemaan. Ne vaativat opettajilta ja koulujen johtajilta uudistumista: vanhoista toimintatavoistaan luopumista.

Nykynuorten verkostoitunut, kansainvälinen ympäristö ja teknologian nopea hyödyntäminen pakottavat kehittämään opetuksesta entistä kiinnostavamman.

Liike-elämässä herkkyys kuunnella asiakkaan tai käyttäjän tarpeita ja reagoida niiden mukaisesti on menestymisen tae. Ei koulutus ole siitä poikkeus.

Jouni Vornanen

tiedottaja, Savonia-ammattikorkeakoulu