Mistä osaamismerkistä sinä olisit ylpeä?

Pari viikkoa sitten eAMK-hankkeen loppuseminaarissa jaettiin ruusukkeita. Niitä saivat ne, jotka olivat hakeneet ja saaneet hankkeessa osoitettua osaamista kuvaavan sähköisen osaamismerkin. Kävin juhlallisesti pokkaamassa ruusukkeen. Seremonian tavoitteena oli tuoda esille osaamismerkkejä ja kannustaa hakemaan niitä. Kuvassa kanssani yliopettaja Sami Suhonen Tampereen ammattikorkeakoulusta. Hän oli saanut kaksi merkkiä, mistä syystä vielä leveämpi hymy kuin itselläni.

Onko sinulla vielä sähköistä osaamismerkkiä eli Open Badge’a? Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Open Badge kertoo merkin haltijan osaamisesta ja kiinnostuksen kohteista.

Osaamismerkkejä myöntävät sekä oppilaitokset että epäviralliseen oppimiseen liittyvät tahot, esim. partiolaiset tai Martat. Keskityn tässä kirjoituksessa korkeakoulujen myöntämiin osaamismerkkeihin.

Sähköinen osaamismerkki on kuva, josta klikkaamalla näkee merkin myöntämiseen liittyvän osaamisen. Merkkien arvioidaan tulevaisuudessa korvaavan vähitellen oppilaitosten käyttämät paperiset todistukset eli digitalisoituminen etenee silläkin osa-alueella.

Euroopassa on jo käytäntöjä, joissa osaamismerkkejä liitetään opintorekistereihin tai todistuksiin. Erityisesti ne sopivat kertomaan pienemmistä kokonaisuuksista, esimerkiksi kun täydennetään tutkinnon antamaa osaamista.

Todistus vai osaamismerkki?

Lähes kaikilla ammattikorkeakouluilla on käytössä osaamismerkkejä, yliopistoilla vähemmän. Joulun alla Savonia-ammattikorkeakoulusta valmistuivat ensimmäiset Osaamista vammaistyöhön -korkeakouludiplomin suorittaneet, koulutus kesti kaksi vuotta. Valmistuneet saivat sekä todistuksen suorittamistaan opinnoista että osaamismerkin.

Näillä kahdella on se ero, että todistuksen liitteenä oleva opintorekisteri kertoo suoritetut opintojaksot, kun taas osaamismerkissä kuvataan opintojen tuoma osaaminen. Jokainen voi miettiä, kumpi on esimerkiksi työnhaussa tärkeämpi tieto, kun rekrytoitavalta toivotaan tai hän haluaa tuoda esiin erikoisosaamista.

Korkeakouludiplomista osaamismerkin saanut opiskelija, joka oli suorittanut myös toisen laajan täydennyskoulutuksen, ihmetteli, miksi siitä toisesta ei vielä annettu osaamismerkkiä. Hän oivalsi heti, mitä hyötyä on siitä, että erityisosaamisen voi kertoa sähköisellä merkillä.

Merkeillä on monia käyttömahdollisuuksia

Open Badgen voi liittää esimerkiksi LinkedIn-profiiliin, sähköiseen CV:hen, omille verkkosivuille tai sähköpostin allekirjoitukseen. Itselläni on tuo yksi merkki, ja ylpeänä olen käyttänyt sitä mm. sähköpostin allekirjoituksessa. Sen takana on usean vuoden työ, jossa olen osoittanut merkin myöntämiseen tarvittavan verkostotyö- ja kehittämisosaamisen.

Jokainen harkitsee tietysti itse, mitä merkkejä haluaa missäkin yhteydessä käyttää, jos niitä on kertynyt jo useampia.

Savonia-ammattikorkeakoululla on osaamismerkkejä sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Henkilöstön merkit liittyvät mm. digiosaamiseen ja sen kehittämiseen, ja niitä on myönnetty osoitetun osaamisen perusteella. Vain osa on käynyt ottamassa saamansa osaamismerkin käyttöön, mikä kertonee siitä, että niiden merkitystä ja hyötyjä ei vielä tunneta kovin laajasti.

Uskon, että tulevaisuus on osaamismerkkien. Mitä osaamistasi sinä haluaisit tuoda esille osana sähköistä toimijaprofiiliasi?

Marja Kopeli
Jatkuvan oppimisen koordinaattori
Savonia-ammattikorkeakoulu