Mitä kaikkea kesään voisi kuulua – avoimet amk-opinnot nyt maksuttomia

Viestejä alkoi enemmälti tulla maalis-huhtikuun vaihteessa, kun korona-aikaa oli eletty pari viikkoa. Jyväskylän ammattikorkeakoulu taisi olla ensimmäinen. Pian viestejä alkoi tulla eri puolilta Suomea.

Nyt jo 20 ammattikorkeakoulua eli lähes kaikki ovat tehneet päätöksen poistaa avoimen ammattikorkeakoulun maksuja koronatilanteen takia. Osa on poistanut ne syksyyn asti, osa loppuvuodeksi, joillakin maksuttomuus koskee työttömiä ja lomautettuja, joillakin kaikkia taustatilanteesta riippumatta.

Tarjolla olevat opinnot ovat pääosin verkko-opintoja. Jokainen voi siis tutkiskella tarjontaa laajasti ja opiskella itseään kiinnostavia kursseja kotisohvalla tai laiturin nokassa olipa toteuttava korkeakoulu missä päin Suomea tahansa.

Nosta osaamistasoa, maistele yamk-opintoja

Pääasiassa avoimen ammattikorkeakoulun tarjonnassa on eri alojen yksittäisiä opintojaksoja. Niiden lisäksi on tarjolla kuitenkin myös laajempia kokonaisuuksia, esimerkiksi polku- ja väyläopintoja. Muun muassa Karelia-ammattikorkeakoulu tarjoaa maksuttomia polkuopintoja.

Savonia-ammattikorkeakoulun avoimen amk:n opinnot ovat maksuttomia kaikille vuoden loppuun asti lukuun ottamatta juuri noita syksyllä 2020 alkavia amk-tasoisia polkuopintoja.

Savonia tuo tässä tilanteessa esille erityisesti osaamistason nostamisen. Siitä voi olla hyötyä tulevassa työnhaussa, sillä monissa uusissa työpaikoissa edellytetään aiempaa korkeampaa koulutusta.

Amk-tutkinnon suorittanut voi nyt maistella ylemmän amk-tutkinnon opintoja maksuttomasti avoimina opintoina kesän ja syksyn aikana, ja päättää sitten haluaako opiskella koko tutkinnon. Nyt sen saisi hyvälle alulle. Verkko-opintoja on useilta aloilta, ja tarjonta täydentyy vielä syksylle.

Uudelle uralle jo kesällä

Avointen opintojen maksuttomuuspäätökset osoittavat ammattikorkeakoulujen kantavan yhteiskuntavastuunsa hankalassa tilanteessa.

Kelan linjaus, joka on ollut voimassa vuoden 2019 alusta, tukee myös ammatillista lisäopiskelua. Sen mukaan 25 vuotta täyttänyt työtön voi opiskella enintään kuusi kuukautta kestäviä opintoja työttömyysetuuttaan menettämättä, jos opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa.

Kesän 2020 opintoihin ilmoittautumisen viimeiset päivät alkavat olla käsillä. Nyt jos koskaan kannattaa hyödyntää tämä poikkeuksellinen mahdollisuus. Sillä ”ei oppi ojaan kaada”, sanoi jo vanha kansa.

Marja Kopeli
Jatkuvan oppimisen koordinaattori
Savonia-ammattikorkeakoulu