Mitä mukanaan tuo huominen

Tiilikkajärven kansallispuiston laajennusesitys on vastuullisuusteko. Kuva Jyri Wuorisalo

Tuuli muuttuu kylmemmäksi

Aurinko on verenpunainen

Taivas kasvaa synkemmäksi

Mitä mukanaan tuo huominen

Kuiskauksia kuuluu maailmalta

Kuin tukahdutettuja tuskanhuutoja

Kevyt värinä tuntuu jalkojen alla

Tuleeko tulivuorenpurkauksia

         Pelle Miljoona, Juokse villi lapsi (1980)

 

Maailman talousfoorumin viime viikolla julkistettu riskiraportti on hurjaa luettavaa; elämme poikkeuksellisen epävakaata aikaa. Samaan aikaan Sitra julkisti megatrendikatsauksen, joka tulkitsee globaalien muutosilmiöiden suuntia; elämme vahvojen yllätysten aikaa.

Maailman talousfoorumin keskeisimmät riskit seuraavalle kahdelle vuodelle:

 • Elinkustannuskriisi
 • Luonnonkatastrofit ja äärimmäiset sääilmiöt
 • Geoekonomiset konfliktit
 • Epäonnistuminen ilmastokriisin torjumisessa
 • Sosiaalisen yhteenkuuluvaisuuden rapautuminen

Talousfoorumin mukaan kymmenen vuoden aikana riskit kietoutuvat entistä enemmän ilmastonmuutoksen ja luontokadon ympärille:

 • Epäonnistuminen ilmastokriisin torjumisessa
 • Epäonnistuminen ilmastokriisiin sopeutumisessa
 • Luonnonkatastrofit ja äärimmäiset sääilmiöt
 • Luontokato ja ekosysteemin romahdus
 • Laajat muuttoliikkeet (pakolaisuus)

Sitran Megatrendit 2023 -katsaus tarjoaa kokonaiskuvan kehityssuunnista, jotka kuvaavat muutoksen laajoja kaaria ja tuovat esiin ympärillämme tällä hetkellä korostuvia ilmiöitä:

 • Luonnon kantokyky murenee
 • Hyvinvoinnin haasteet kasvavat
 • Demokratian kamppailu kovenee
 • Kilpailu digivallasta kiihtyy
 • Talouden perusta rakoilee

Riskien tarkastelu megatrendien kautta konkretisoi uhkien ja riskien kanssa toimimista.  Megatrenditarkastelu auttaa kysymään mikä on jo muuttunut, miten tämänhetkiset muutokset kytkeytyvät toisiinsa ja mihin on mahdollista vaikuttaa?

Globaalit riskit vaikuttavat elämään myös Pohjois-Savossa, emme ole irrallinen saareke ilmiöistä ja kehityskuluista, jotka kietoutuvat keskenään kaikkialla. Kysymys kuuluukin olemmeko valmistautuneet miten hyvin kotikulmilla jatkuvaan muutokseen, osaammeko ennakoida oikeasti alueemme kehitystä irrallaan jatkuvan kasvun unelmista ja teemmekö kaiken voitavan yhdessä paremman tulevaisuuden eteen, tulevaisuuden jota ohjaa vihreä siirtymä.

Olisikin mielenkiintoista tarkastella megatrendien kautta Pohjois-Savon tulevaisuutta, jossa on huomioitu globaalit riskit. Meidän on uskallettava laittaa sivuun nykymaailmaa kuvastavat maakuntasuunnitelmat ja -ohjelmat ja tartuttava tulevaisuuden rakentamiseen yhdessä entistä rohkeammalla ja realistisemmalla otteella. Epävarmuuden ajassa kun unelmat ja realiteetit kohtaavat syntyy epätoivo. Tätä pitää välttää kaikin keinoin. Mitä jos meillä olisikin Pohjois-Savon vastuullisuusohjelma, joka luotsaa toivottuun tulevaisuuteen?

 

Jyri Wuorisalo

TKI-asiantuntija, kansainväliset palvelut (human security ja ilmastoturvallisuus)